Browse By Author Name - Kova

Browse Results (1285 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 13

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
JaroŇ°kov√°, LibuŇ°e: 1,3 - dipol√°rn√≠ cykloadice aroylnitriloxidu a aroylnitronu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993. 1    
Blan√°rikov√°, lva: 1,3-Dipol√°rne chir√°lne cykload√≠cie nitr√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Matejkov√°, Iveta: 1,3-Dipol√°rne cykload√≠cie nitr√≥nov na N-substituovan√© pyrolidin√≥nov√© deriv√°ty obsahuj√ļce exo-cyklick√ļ C=C v√§zbu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Vojtekov√°, Viera, Nov√°kov√°, Jarmila, Mackov√Ĺch, Daniela and BlaŇ°kov√°, Jana A new method of evaluation of element pollutant mobility in sediments Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 160-167      
Martinkov√°, M., Gonda, J. and DŇĺoganov√°, M. A New Stereocontrolled Approach to a Key Intermediate in the Synthesis of (2S,3R)-Capreomycidine Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 292-293      
GibaŇ°t√≠kov√°, SoŇąa: A Redesign of Stabilizing Conditions for Model Predictive Control. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
ŇĹidekov√°, Zuzana: Absol√ļtne stanovenie stopov√Ĺch koncentr√°ci√≠ niektor√Ĺch kovov vo vod√°ch met√≥dou potenciometrickej rozp√ļŇ°Ň•acej anal√Ĺzy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Mikul√≠kov√°, Jana: Adapt√≠vne lambda-sledovanie neline√°rnych chemickotechnologick√Ĺch syst√©mov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
MuŇ°√°kov√°, M√°ria: Administr√°cia elektronick√©ho obchodu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
VaŇąkov√°, Katar√≠na: Adsorpńćn√° rovnov√°ha fruktozyltransfer√°zy na slabom anexe. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 2    
Vitkov√°, Zuzana, Oremusov√°, Jarmila and Greks√°kov√°, Ońĺga Adsorption and release of terbinafine hydrochloride: Effects of adsorbents, additives, pH, and temperature Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 345-350 3    
Potiskov√°, Jana: Akcelerańćn√© faktory oxid√°cie lipidov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Strniskov√°, Monika: Ak√ļtna inhib√≠cia synt√©zy NO a jej vplyv na funkńćn√© vlastnosti Na, K - ATP √°zy v srdci. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Fabokov√°, SoŇąa: Alkyl√°cia bifenylu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
M√ļńćkov√°, Katar√≠na: Alkyl√°cia tolu√©nu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
HorŇą√°ńćek, Michal, Hudec, Pavol, SmieŇ°kov√°, Ag√°ta and Jakub√≠k, Tibor Alkylation of Benzene with 1-Alkenes over Zeolite Y and Mordenite Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 31-45      
Mr√°zkov√°, Jana: Alternat√≠vne met√≥dy synt√©zy vitam√≠nu K1 (VyuŇĺitie ultrazvuku). Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kovalńć√≠k, Martin: Alternat√≠vne n√°vrhov√© v√Ĺpońćty r√ļrkov√Ĺch v√Ĺmenn√≠kov tepla s f√°zovou premenou v m√©di√°ch. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 5    
Reńćkov√°, T√≠mea: Am√≠ny - ich v√Ĺskyt v taven√Ĺch syroch. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Mińć√°kov√°, Katar√≠na: Amonol√Ĺza alkylamionoderiv√°tov sil√°nu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Lond√°kov√°, Zdenka: Amyl√≥za a amylopekt√≠n cere√°lnych a amarantov√Ĺch Ň°krobov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Ebringerov√°, A., Hrom√°dkov√°, Z., HŇô√≠balov√°, V. and Hirsch, J. An Immunomodulating Pectic Arabinogalactan from Roots of Cistanche deserticola Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 320-325      
Hrom√°dkov√°, Z., Ebringerov√°, A. and Hirsch, J. An Immunomodulatory Xylan-Phenolic Complex from the Seed Hulls of Buckwheat (Fagopyrum esculetum Moench) Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 223-224      
Mrafkov√°, Lea: Anaer√≥bne - aer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd v Syr√°rni Slovensk√° ńĹupńća. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mrafkov√°, Lea: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd vo vysokov√Ĺkonn√Ĺch reaktoroch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
҆tofkov√°, Lenka: Anaer√≥bny prep√°Ňĺkov√Ĺ filter v re√°lnych podmienkach. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
PŇôibyl, M., Kn√°pkov√°, V., ҆nita, D. and Marek, M. Analysis of Reaction-Transport Phenomena in a Microfluidic System for the Detection of IgG Chemical Papers, Vol.59, No. 6a, 2005, 434-440      
҆krov√°nkov√°, SoŇąa: Analytick√© a senzorick√© hodnotenie niektor√Ĺch byl√≠n a bylinn√Ĺch ńćajov. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Suriakov√°, Edita: Analytick√© vyuŇĺitie uhl√≠kovej elektr√≥dy pokrytej polym√©rnym filmom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Markov√°, Martina: Anal√Ĺza betaxolol - hydrochloridu v liekoch a telov√Ĺch tekutin√°ch. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kmec√≠kov√°, Ter√©zia: Anal√Ĺza cukrov v rastlinnom materi√°li. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Sztrecskov√°, Martina: Anal√Ĺza ftal√°tov v m√§kńćen√Ĺch typoch polyvinylchloridu. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kov√°ńć, MiloŇ°: Anal√Ĺza hospod√°renia v a.s. KoŇĺeluŇĺne BoŇ°any. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Pavl√≠kov√°, Anna: Anal√Ĺza hospod√°renia vybran√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
T√≥bikov√°, Zuzana: Anal√Ĺza hroznov√Ĺch v√≠n stredoslovensk√©ho vinohradn√≠ckeho regi√≥nu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 1    
ńéurkov√°, ńĹubica: Anal√Ĺza kapit√°lov√©ho trhu v SR. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
HŇôeb√≠ńćkov√°, Lenka: Anal√Ĺza likvidity v konkurze a vyrovnan√≠. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Hrouzkov√°, Svetlana: Anal√Ĺza mnohozloŇĺkov√Ĺch vzoriek organick√Ĺch polutantov v Ňĺivotnom prostred√≠ plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆krab√°kov√°, Svetlana: Anal√Ĺza mnohozloŇĺkov√Ĺch zmes√≠ kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Trn√°kov√°, Miriam: Anal√Ĺza organick√Ĺch chl√≥rovan√Ĺch zl√ļńćen√≠n v potravin√°ch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
҆imkov√°, Darina: Anal√Ĺza organick√Ĺch kysel√≠n met√≥dou vysoko√ļńćinnej kvapalinovej chromatografie. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Balberńć√°kov√°, Jana: Anal√Ĺza poz√≠cie podniku a jeho potenci√°lu v hospod√°rskej s√ļŇ•aŇĺi. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kov√°ńć, Daniel: Anal√Ĺza pracovn√Ĺch miest a tvorba profesiogramov v person√°lnom manaŇĺmente firmy. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Sul√≠kov√°, Monika: Anal√Ĺza procesu suŇ°enia papiera za √ļńćelom zn√≠Ňĺenia jeho energetickej n√°rońćnosti. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
AndraŇ°ńć√≠kov√°, M√°ria: Anal√Ĺza rez√≠du√≠ pestic√≠dov vo vod√°ch r√Ĺchlou GC-MS. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Hud√°kov√°, Monika: Anal√Ĺza s elektr√≥dou modifikovanou redoxn√Ĺm medi√°torom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Bel√°kov√°, Viera: Anal√Ĺza toxick√Ĺch l√°tok niektor√Ĺmi spektr√°lnymi met√≥dami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
BlaŇĺkov√°, Marcela: Anal√Ĺza trhu v√Ĺrobkov a.s. ńĆokol√°dovny, odŇ°tepn√Ĺ z√°vod MaryŇ°a, Rohatec. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Zaj√≠ńćkov√°, Zuzana: Anal√Ĺza vybran√Ĺch l√°tok v matriciach zo Ňĺivotn√©ho prostredia plynovou chromatografiou po derivatiz√°cii. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Mih√°likov√°, Michaela: Anal√Ĺza vyuŇĺitia NMR rezidu√°lnych dip√≥lov√Ĺch interakci√≠ na urńćovanie konform√©rov molek√ļl. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Nowakov√°, Marta: Anal√Ĺza zvyŇ°kov√©ho rozp√ļŇ°Ň•adlov√©ho syst√©mu farieb v potlańćenej polypropyl√©novej f√≥lii na balenie potrav√≠n. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav pre petroch√©miu, Prievidza, 1988.      
҆pirkov√°, Katar√≠na: Anelovanie 3H-chinazol√≠n-4-ti√≥nov na tioamidickej v√§zbe. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
R√ļrikov√°, D. and Kudrav√°, M. Anodic stripping voltammetric determination of lead and cadmium in soil extracts Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 22-26      
MaŇ°lejov√°, Anna, Kotońćov√°, Adela, Ondrejkovińćov√°, Iveta, Pap√°nkov√°, BlaŇĺena and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia I a II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1999. ISBN 80-227-1271-X      
Grajcar√≠kov√°, Viera: Antibakteri√°lna charakteriz√°cia nov√Ĺch dezinfekńćn√Ĺch l√°tok na Enterobacter cloacae. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Cibińćkov√°, Daniela: Antimikrobi√°lna aktivita novosyntetizovan√Ĺch halog√©nosalicyl√°tomeńŹnat√Ĺch komplexov s heterocyklick√Ĺmi N-donorov√Ĺmi ligandami. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Min√°rikov√°, Jana: Antimikrobi√°lna aktivita novosyntetizovan√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n tiof√©noveho, pyraz√≠nov√©ho, izat√≠nov√©ho a chinol√≠nov√©ho radu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mińćkov√°, Martina: Antimikrobi√°lna aktivita nov√Ĺch meńŹnat√Ĺch komplexov s bioakt√≠vnymi ligandami. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
҆ovńć√≠kov√°, Andrea: Antimikrobi√°lna √ļńćinnosŇ• a mechanizmus √ļńćinku deriv√°tov izotiokyan√°tov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Bonkov√°, Andrea: Antimikrobi√°lne √ļńćinky novosyntetizovan√Ĺch deriv√°tov uracilu a kofe√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Munkov√°, Katar√≠na: Antioxidańćn√© a antimutag√©nne √ļńćinky ovsa siateho. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
PiŇ°tekov√°, Patr√≠cia: Antioxidańćn√© a antiprotein√°zov√© √ļńćinky flavonoidov. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002. 2    
Hlad√≠kov√°, Vlasta: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch adit√≠vnych l√°tok. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
KoŇ°√≠kov√°, M√°ria: Antioxidańćn√Ĺ √ļńćinok strukov√≠n. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Cib√≠kov√°, M√°ria: Aplik√°cia controllingu v podnikovej praxi. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Ondrejińćkov√°, Zuzana: Aplik√°cia logistickej koncepcie KANBAN v KIA Motors Slovakia. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Pech√°ńćkov√°, Daniela: Aplik√°cia oxidańćno - redukńćn√©ho potenci√°lu pri √ļprave v√īd Ňĺelezanom draseln√Ĺm. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
ŇĹidekov√°, Zuzana: Aplik√°cia projektov√©ho manaŇĺmentu v podmienkach vybranej organiz√°cie. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Gavorn√≠kov√°, Jana: Aplik√°cia trendov vin√°rskej moderny v prev√°dzkov√Ĺch podmienkach. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
B√≥rikov√°, Henrieta: Aplik√°cia voltamp√©rometrick√Ĺch mikroelektr√≥d v stopovej anal√Ĺze. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Moravńć√≠kov√°, Erika: Apopt√≥za a nekr√≥za indukovan√° l√°tkami s akrid√≠nov√Ĺm skeletom. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Lekova, V. D., Gavazov, K. B. and Dimitrov, A. N. Application of a ternary complex of tungsten(VI) with 4-nitrocatechol and thiazolyl blue for extraction-spectrophotometric determination of tungsten Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 283-287 1    
Kov√°ńćov√°, Katar√≠na: Application of Genetic Algorithm to Design of Molecules with Given Topological Indices. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kul√≠kov√°, Alena: Archive Recorder AR 1000. Digit√°lna kniŇĺnica, 12.-14. apr√≠l 2010, Jasn√°. 2010      
Pip√≠Ň°kov√°, Katar√≠na: Autoprotil√°tky u pacientov s podozren√≠m na reumatick√© ochorenie. Katedra mikrobiol√≥gie, biol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Laukov√°, Denisa: Bacillus Cereus a celkov√Ĺ pońćet mikroorganizmov v pasterizovanej smotane. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 3    
Uhn√°kov√°, Bronislava: Bakteri√°lna degrad√°cia dialkysulfojantaranov kmeŇąom Comamonas terrigena N3H. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Slov√°kov√°, Jana: Baz√°lny vtok Ca2+ do ńĺudsk√Ĺch leukocytov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.   1  
Mrafkov√°, L., HutŇąan, M. and Drtil, M. Behaviour of Anaerobic Baffled Reactor Treating Nonacidified Wastewater Chemical Papers, Vol.54, No. 6b, 2000, 448-455      
Janńć√≠kov√°, Petra: Bezkalibrańćn√© stanovenie stopov√Ĺch koncentr√°ci√≠ Bi met√≥dou prietokovej coulometrie. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Babjakov√°, Jana: Bielenie bunińć√≠n peroxyzl√ļńćeninami. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 8    
Dud√≠kov√°, Jana: Bioakt√≠vne polypropyl√©nov√© vl√°kna na b√°ze Irgasanu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Pastirńć√≠kov√°, Sl√°vka: Biochemick√° charakteriz√°cia produktov kultiv√°cie v Trichoderma viride na komplexn√Ĺch substr√°toch. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
VaŇ°kov√°, Ida, Alexy, Pavol, Bugaj, Peter, Nah√°lkov√°, Anna, Feranc, Jozef and Mlynsk√Ĺ, Tom√°Ň° Biodegradable polymer packaging materials based on polycaprolactone, starch and polyhydroxybutyrate Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 301-308      
Sej√°kov√°, Zuzana: Biodegrad√°cia perzistentn√Ĺch organick√Ĺch polutantov: biodegrad√°cia, sorpcia a toxicita chl√≥rfenolov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Kov√°ńćov√°, SoŇąa: Biodegradańćn√° aktivita streptomyc√©n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kov√°ńćov√°, SoŇąa: Biodegradańćn√° aktivita streptomyc√©t. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1    
VaŇ°kov√°, Ida: Biodegradovateńĺn√© kompozitn√© materi√°ly. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 2    
Nah√°lkov√°, Anna: Biodegradovateńĺn√© kompozity na b√°ze polykaprolakt√≥nu. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
KoŇąarikov√°, Liana: BiodegradovateńĺnosŇ• miner√°lnych vl√°kien v modelov√Ĺch roztokoch. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
҆evńćekov√°, Jana: Biog√©nne am√≠ny ako ukazovateńĺ mikrobi√°lnej kontamin√°cie potrav√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
PaduŇ°Ňą√°kov√°, Mariana: Bioinformatick√° a molekulovo-biologick√° charakteriz√°cia ABC transport√©ra rodu Trichoderma. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Kubińćkov√°, Martina: Biokonzerv√°cia zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Hor√°kov√°, Katar√≠na and Jantov√°, SoŇąa: Biol√≥gia. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1145-4      
Hor√°kov√°, Katar√≠na, Hudecov√°, Daniela, Jantov√°, SoŇąa and N√°dask√°, M√°ria: Biol√≥gia - N√°vody na cvińćenie. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0888-7      
Zastkov√°, M√°ria: Biologick√° aktivita 2,4-disubstituovan√Ĺch 6H-5,l,3-benzotiadiazoc√≠nov a makrocyklick√©ho Cu(II)-tetraanhydroaminobenzaldehydov√©ho komplexu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Krupkov√°, Lenka: Biologick√° aktivita nov√Ĺch fenam√°tov√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom kovu v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Cveńćkov√°, Andrea: Biologick√° √ļńćinnosŇ• komplexov Ňĺeleza na riasu Scenedesmus quadricauda. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
KaliŇą√°kov√°, Barbora: Biologick√© √ļńćinky biokoordinańćn√Ĺch zl√ļńćen√≠n s at√≥mom medi v molekule. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, 2008.      
Bal√°Ňĺikov√°, Jana: Biologick√© vlastnosti vybran√Ĺch 4-anil√≠nochinazol√≠nov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      

Page 1 of 13

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »