Browse By Author Name - Cve

Browse Results (6 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Cveńćkov√°, Andrea: Biologick√° √ļńćinnosŇ• komplexov Ňĺeleza na riasu Scenedesmus quadricauda. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Cvengroschov√°, Mariana: Biotechnologick√° produkcia kyseliny jablńćnej bakt√©riami Nocardia tartaricans. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Rapta, P., Paligov√°, J., Rotheneder, H. and CvengroŇ°, J. Determination of potassium in fatty acid methyl esters applying an ion-selective potassium electrode Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 337-341      
CveŇ°perov√°, M√°ria: Implement√°cia pr√°vnych predpisov v oblasti ochrany ovzduŇ°ia v Slovnafte a.s.. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
CvengroŇ°ov√°, Be√°ta: Mikrobi√°lna produkcia konjugovan√Ĺch mastn√Ĺch kysel√≠n. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Cvengroschov√°, Mariana: Optimaliz√°cia technologick√Ĺch podmienok pr√≠pravy mladiny pre n√°sledn√Ĺ kvasn√Ĺ proces. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.