Browse By Author Name - Andra

Browse Results (41 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
ZaluŇĺick√°, Alexandra: Adapt√°cia ńĺudskej melan√≥movej bunkovej l√≠nie bowes na rast v suspenzii v nepr√≠tomnosti s√©ra. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
AndraŇ°ńć√≠kov√°, M√°ria: Anal√Ĺza rez√≠du√≠ pestic√≠dov vo vod√°ch r√Ĺchlou GC-MS. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Mojumdar, Subhash Chandra: Azaphilones, metabolites of penicillium vermiculatum. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Andr√°Ň°, Andrej: Bilancia a optimaliz√°cia procesov v leŇ°tiarni olovnat√©ho skla a v neutralizańćnej stanici. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Klńćovansk√°, Alexandra: Chemickotechnologick√° a senzorick√° anal√Ĺza slovensk√Ĺch Ň°umiv√Ĺch v√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Dharmalingam, K., Ramachandran, K., Sivagurunathan, P., Undre, B. Prabhakar, Khirade, P. W. and Mehrotra, S. C. Dielectric relaxation of butyl acrylate‚ÄĒalcohol mixtures using time domain reflectometry Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 300-307      
Rańćkov√°, Alexandra: Ekologick√Ĺ audit PCHZ, a.s. ŇĹilina. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana, S√Ĺkorov√°, Alexandra, Uher, Dalibor, Danielik, Vladim√≠r and H√≠veŇ°, J√°n Electrochemical behaviour of the LiF-(CaF2)-La2O3 system Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 154-159      
Andr√°Ň°i, Peter: Extrakcia lipidov z mikrobi√°lnej biomasy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Radulovińá, Niko S., ńźorńĎevińá, Aleksandra S., Zlatkovińá, Bojan K. and Palińá, Radosav M. GC-MS analyses of flower ether extracts of Prunus domestica L. and Prunus padus L. (Rosaceae) Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 377-384 3    
Bogya, Erzs√©bet-S√°ra, Barab√°s, R√©ka, Csavd√°ri, Alexandra, Dejeu, Valentina and B√Ęldea, Ioan Hydroxyapatite modified with silica used for sorption of copper(II) Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 568-573      
Krumeyov√°, Alexandra: Identifik√°cia dynamick√Ĺch vlastnost√≠ modelu ohrievańća vzduchu. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Szynkowska, MaŇāgorzata I., Rybicki, Edward, LeŇõniewska, Ewa, Pawlaczyk, Aleksandra, Paryjczak, Tadeusz and Matyjas-Zgondek, Edyta Influence of production progress on the heavy metal content in flax fibers Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 537-542      
Kov√°ńćov√°, Alexandra: Marketing a komunik√°cia firmy s verejnosŇ•ou. Miesto a √ļloha public-relations v r√°mci komunikańćn√©ho mixu. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Madlov√°, Alexandra: Metabolity vl√°knitej huby Neosartorya fischeri. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Urbanov√°, Alexandra: Overenie vybran√Ĺch vlastnost√≠ Alginitu a moŇĺnost√≠ jeho vyuŇĺitia v technol√≥gii vody. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hradeck√°, Alexandra: Povrchovo akt√≠vne vlastnosti vybran√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Ravichandran, Veerasamy, Jain, Abhishek, Mourya, Vishnukanth and Agrawal, Ram K. Prediction of anti-HIV activity and cytotoxicity of pyrimidinyl and triazinyl amines: A QSAR study Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 596-602      
Peller, Andr√°s: Predikcia termooxidańćnej stability materi√°lov pomocou termoanalytick√Ĺch met√≥d. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Slovikov√°, Alexandra, Vojtov√°, Lucy and JanńćaŇô, Josef Preparation and modification of collagen-based porous scaffold for tissue engineering Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 417-422      
Mojumdar, Subhash Chandra: Preparation and Properties of Magnesium and Copper Complexes with Bio-active Ligands. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
PristaŇ°ov√°, Alexandra: Pr√≠nos a vyuŇĺitie dlhodob√©ho majetku vo vybranom podniku. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Andr√°Ň°ikov√°, Ladislava: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium vlastnost√≠ √©terov a esterov celobi√≥zy. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Jain, Abhishek K., Ravichandran, Veerasamy, Singh, Rajesh, Mourya, Vishnukanth and Agrawal, Ram K. QSAR study of 2,4-disubstituted phenoxyacetic acid derivatives as a CRTh2 receptor antagonists Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 464-470 1    
S√Ĺkorov√°, Alexandra: S√≠ra ako neńćistota pri elektrolytickej v√Ĺrobe hlin√≠ka. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Havranov√°, Alexandra: Sledovanie mikrobiologick√©ho obrazu fermentovan√Ĺch celosvalov√Ĺch v√Ĺrobkov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Holl√°, Alexandra: Sledovanie st√°losti trvanlivosti papiera. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Andrejkov√°, Alexandra: ҆t√ļdium f√°zovej Ň°trukt√ļry zmesn√Ĺch vl√°kien na b√°ze polypropyl√©nu a polyesteru. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Candr√°kov√°, Silvia: ҆t√ļdium modelov√Ĺch syst√©mov starnutia historick√Ĺch dokumentov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Andr√°Ň°kov√°, Jana: ҆t√ļdium Ň°trukt√ļry niektor√Ĺch lign√≠nov driev rodu Populus. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Valasekov√°, Alexandra: ҆t√ļdium vlastnost√≠ podloŇĺky na tlańć v z√°vislosti od kvality tlańće a tlańćovej technol√≥gie. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Tur√°kov√°, Alexandra: Teoretick√© a praktick√© aspekty pracovnej motiv√°cie vo v√Ĺrobnom podniku. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Petr√°Ň°ov√°, Alexandra: Tuh√© maziv√° v stratovom mazan√≠. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
PaŇĺitn√°, Alexandra: Urńćovanie zloŇĺenia prchav√Ĺch organick√Ĺch zl√ļńćen√≠n vo vzork√°ch destil√°tov z borievok plynovou chromatografiou. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Anton Andr√°Ň°ik: Vlastnosti adapt√≠vneho neur√≥nov√©ho PID regul√°tora. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
KoŇ°ov√°, Alexandra: Vplyv zloŇĺenia koncentr√°tov na rovnomernosŇ• pigmentovan√Ĺch polyesterov√Ĺch vl√°kien. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Janńćichov√°, Sandra: V√Ĺber pracovn√≠kov a ich motiv√°cia v pracovnom procese. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Druckov√°, Alexandra: VyuŇĺitie 1,3-dipol√°rnych cykload√≠ci√≠ chir√°lnych nitr√≥nov na pr√≠pravu modifikovan√Ĺch nukleozidov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kov√°ńćikov√°, Alexandra: Zhodnotenie akostn√Ĺch ukazovateńĺov mlieńćnej kojeneckej a detskej v√ĹŇĺivy. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Poturnayov√°, Alexandra: ZloŇĺenie a antioxidańćn√° aktivita piva produkovan√©ho geneticky modifikovan√Ĺmi kvasinkami. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 3    
Andr√°Ň°iov√°, Alena: Zmeny v Ň°trukt√ļre rastlinn√Ĺch materi√°lov po degrad√°cii zmesn√Ĺmi bakt√©riami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.