Browse By Author Name - Poturnayov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Poturnayov√°, Alexandra: ZloŇĺenie a antioxidańćn√° aktivita piva produkovan√©ho geneticky modifikovan√Ĺmi kvasinkami. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 3