List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (396 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Al-Timari, Usama S. Abdul Razak: 1,3-dipolar cycloaddition reactions in carbohydrate chemistry. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Bittererov√°, Martina: AB INITIO v√Ĺpońćet povrchov potenci√°lnej energie. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆uplata, Peter: Adit√≠vy do ropn√Ĺch produktov na z√°klade zl√ļńćen√≠n b√≥ru. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Javorńćek, Roman: Aktivita svetov√Ĺch chemick√Ĺch firiem v oblasti v√Ĺroby chemick√Ĺch Ň°pecial√≠t. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
GaŇ°parovińćov√°, Dana: Alkyl√°cia aromatick√Ĺch am√≠nov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Chrun, Rithy: Amylolytick√© p√īsobenie kmeŇąov z ńćeńĺade Mucoraceae na tuh√© substr√°ty. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Ficek, Jozef: Analytick√° kontrola inhib√≠torov pri v√Ĺrobe metylmetakryl√°tu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Ulbrich, Pavol: Analytick√° Ň°t√ļdia technologick√Ĺch uzlov pri v√Ĺrobe metylmetakryl√°tu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Hazalov√°, Erika: Analytick√© Ň°t√ļdium stanovenia niektor√Ĺch lieńćiv kapil√°rnou izotachofor√©zou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
BriedoŇąov√°, Ren√°ta: Analytick√© vyuŇĺitie chemicky modifikovan√Ĺch elektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kmec√≠kov√°, Ter√©zia: Anal√Ĺza cukrov v rastlinnom materi√°li. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Hurtov√°, Silvia: Anal√Ĺza lipidov kvapalinovou chromatografiou. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Matisov√°, Ońĺga: Anal√Ĺza mnohozloŇĺkov√Ĺch uhńĺovod√≠kov√Ĺch zmes√≠ kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kańĺavsk√°, M√°ria: Anal√Ĺza niektor√Ĺch l√°tok multikomponentn√©ho biologick√©ho syst√©mu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Werflov√°, Ingrid: Anal√Ĺza vedeckotechnickej politiky vybran√Ĺch firiem chemick√©ho priemyslu v SRN. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Lis√°, Jana: Anodick√° oxid√°cia. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 2    
P√©rez, Luz Genara Casta√Īeda: Antioxidanty na b√°ze difenylam√≠nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Hanesov√°, Alena: Aplik√°cia s√≥l-g√≥l procesu pri tvarovan√≠ anorganick√Ĺch pr√°Ň°kov. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Khezerlal, Azad Mohammed: Aromatiz√°cia uhńĺovod√≠kov√Ĺch frakci√≠ na zeolitoch ZSM-5. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
N√©meth, Peter: Automatizovan√© recpirometrick√© merania s aktivovan√Ĺm kalom. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kopasov√°, Eva: Biochemick√° odpoveńŹ nekonidij√ļceho mutanta trichodema viride na osvetlenie. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
KryŇ°tofov√°, Svetlana: Biochemick√© a fyziologick√© vlastnosti pek√°rskych a v√≠nnych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Mar√°k, Martin: Biokinetick√© parametre simult√°nneho priebehu karboniz√°cie, nitrifik√°cie a denitrifik√°cie. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
HarŇ°√°nyiov√°, Katar√≠na: Biokonzerv√°cia zeleniny. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
PapŇ°ov√° - ҆al√°tov√°, ńĹubica: Biorezistentn√© emulgovateńĺn√© obr√°bacie kvapaliny. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 3    
B√°rdoŇ°ov√°, Katar√≠na: Biosynt√©za a bioaktivita sekund√°rnych metabolitov streptomyces kasugaensis. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Mandl, Martin: Biotechnologick√© aspekty bakteri√°lni oxidace sulfidick√Ĺch miner√°lu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Krupa, Igor: ńĆas disoci√°cie chemickej v√§zby (Disoci√°cia Morseho oscil√°tora). Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Mitroov√°, Zuzana: Charakteristiky kysl√≠kovej elektr√≥dy pre urńćovanie objemov√©ho s√ļńćiniteńĺa prestupu l√°tky v air-lift reaktore. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Bal√≠k, Josef: Charakteriz√°cia antokyan√≠nov√Ĺch farb√≠v Vitis vinifera. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Malkov√°, Jela: Charakteriz√°cia kvasiniek izolovan√Ĺch z marmel√°d. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Miklovińćov√°, Anna: Charakteriz√°cia povrchov√Ĺch vlastnost√≠ makromolekulov√Ĺch materi√°lov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Buńćkov√°, Anna: Charakteriz√°cia priemyselne v√Ĺznamn√Ĺch kmeŇąov v√≠nnych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
BendŇĺalov√°, Miroslava: Desulfon√°cia sulfitov√Ĺch lign√≠nov. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 3    
Kyseńĺ, Peter: Disperg√°tory farb√≠v na z√°klade lign√≠nsulfonanov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Dulovińćov√°, Ren√°ta: Disperg√°tory na b√°ze lign√≠nov√Ĺch substr√°tov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Petr√°Ň°ov√°, Elena: Distrib√ļcia s√≠ry z kopyrol√Ĺzy uhńĺovod√≠kov√Ĺch frakci√≠. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
ŇĹ√°kov√°, L√Ĺdia: Dynamika tvorby vitam√≠nov skupiny B v potravin√°ch konzervovan√Ĺch biokonzerv√°ciou. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Kovańĺ, Mikul√°Ň°: Efekt√≠vnosŇ• odstraŇąovania Ň•aŇĺk√Ĺch kovov z odpadov√Ĺch v√īd. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Svitkov√°, Jana: Ekonomick√© hodnotenie jednotliv√Ĺch f√°z procesu tvorby a realiz√°cie nov√©ho technick√©ho rieŇ°enia v Ň°.p. CHZJD Bratislava. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Blahov√°, Barbara: Elektrochemick√© stanovenie vybran√Ĺch biologick√Ĺch √ļńćinn√Ĺch l√°tok. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 2    
Hoghov√°, Monika: Elimin√°cia vplyvu v√Ĺkvetotvorn√Ĺch sol√≠ z keramick√Ĺch surov√≠n. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Murńćov√°, Zuzana: Emulgovateńĺn√© prostriedky na z√°klade ropn√Ĺch olejov s r√īznou hńļbkou rafin√°cie. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Sillov√°, Jarmila: Enz√Ĺmov√° hydrol√Ĺza prote√≠nov√Ĺch prepar√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
BoŇ°ansk√Ĺ, ńĹuboŇ°: Enz√Ĺmov√° modifik√°cia triacylglycerolov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
TeŇ•√°kov√°, M√°ria: ESR spektroskopia monom√©rov a dim√©rov komplexn√Ĺch zl√ļńćen√≠n medi v tuhej f√°ze. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Dluh√°, Eva: Experiment√°lne sledovanie bin√°rnych adsorpńćn√Ĺch rovnov√°h syst√©mu 1,2 dichloret√°n - 1,2 dichlorprop√°n - akt√≠vne uhlie. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kopkov√°, Drahoslava: Experiment√°lne sledovanie prienikov√Ĺch kriviek zmesi 1,2 dichl√≥retan, 1,2 dichl√≥rprop√°n z pr√ļdu vzduchu na vrstve akt√≠vneho uhlia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Sekerka, Vladim√≠r: Faktory ovplyvŇąuj√ļce jatońćn√ļ v√ĹŇ•aŇĺnosŇ• hydiny. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Motlochov√°, Zuzana: Farbenie modifikovan√Ĺch POP vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Marinińćov√°, Ren√°ta: Farbenie vl√°kien v hmote preddispergovan√Ĺmi pigmentami. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Slobodn√≠k, Peter: F√°zov√© rovnov√°hy v s√ļstav√°ch kvapaln√Ĺch hnoj√≠v. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Vesel√°, Martina: Ferment√°cia srv√°tky niektor√Ĺmi kyslomlieńćnymi mikroorganizmami. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Bach√°r, Rastislav: Fermentańćn√° produkcia L-sorb√≥zy sorbitolu pomocou Gluconobacter oxydans. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
GaduŇ°ov√°, Ren√°ta: Finanńćn√° anal√Ĺza CHZJD Bratislava. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Vargov√°, Hajnalka: Finanńćn√© hospod√°renie v Slovnafte pri prechode na trhov√Ĺ mechanizmus. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
MikuŇ°ek, FrantiŇ°ek: Formul√°cia recept√ļr adhez√≠vnej zmesi pre oceńĺovolanov√© dopravn√© p√°sy. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Schugerlov√°, Lenka: Formul√°cia recept√ļr gum√°rensk√Ĺch zmes√≠ so zv√ĹŇ°enou termooxidańćnou stabilitou. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Dusala, ńĹubom√≠r: Formul√°cia recept√ļr pre dopravn√© p√°sy odoln√© proti vysok√Ĺm teplot√°m. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Fedora, Jaroslav: Formul√°cia recept√ļr pre olejovzdorn√© dopravn√© p√°sy. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Papaj, Jozef: Formul√°cia stabilizańćn√Ĺch syst√©mov zmes√≠ pre duŇ°e a autovloŇĺky. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
GermuŇ°ka, R√≥bert: Fotochemick√© a elektrochemick√© vlastnosti komplexov typu [Co(N2O2)(acac)]. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Pohlod, ҆tefan: Fotoelektrochemick√© vlastnosti oxidov√Ĺch vrstiev n-TiO2. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
PieŇ°, Juraj: Fotokatalytick√© reakcie organick√Ĺch l√°tok. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
KristiŇą√°k, Peter: Frakcion√°cia biomasy odpadn√Ĺch pivovarsk√Ĺch kvasiniek pre potravin√°rske a farmaceutick√© √ļńćely. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Zajacov√°, Jana: Fyzik√°lnochemick√© Ň°t√ļdium nov√Ĺch odr√īd zemiakov. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Otńćen√°Ň°ov√°, Ren√°ta: Hodnotenie degrad√°cie parametrov fotorezistorov pouŇĺ√≠van√Ĺch v mikroelektronike. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
JanŇ°to, Miroslav: Hodnotenie pracovn√Ĺch podmienok, najm√§ koncentr√°ci√≠ niklu v ovzduŇ°√≠ elektrol√Ĺzy niklu v niklovej huti, Ň°.p. SereńŹ. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Paldiov√°, Tunde: Hodnotenie Ň°trukt√ļrnych zmien v√Ĺroby v chemickom priemysle SR pri prechode na trhov√© hospod√°rstvo. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Derneschov√°, Dagmar: HPLC stanovenie antidegradantov pouŇĺ√≠van√Ĺch v gum√°renskom priemysle. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
ńĆamb√°lov√°, Iveta: Hybridn√© riadenie re√°lneho objektu. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
K√īpka, J√°n: Hydrat√°cia - dehydrat√°cia v syst√©me cyklohex√©n-cyklohexanol. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆iŇ°ol√°kov√°, Ivana: Hydrat√°cia sulfoalumin√°tov√Ĺch belitov√Ĺch slinkov. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Baxa, Stanislav: Identifik√°cia horkej l√°tky bazy chabzdovej. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Straka, ńĹubom√≠r: Identifik√°cia produktov termick√©ho rozkladu komplexov typu M2IMII Cu(NO2)6 a M3IBi(NO2)6. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
GustiŇą√°kov√°, Eva: Imobiliz√°cia enz√Ĺmov v deriv√°toch karboxymetylcelul√≥zy. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Cis√°rikov√°, Andrea: Imobilizovan√© enz√Ĺmy v deriv√°toch HEC. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆imo, Juraj: Inhib√≠cia nitrifik√°cie s√≠rouhl√≠kom na odpadnom katalyz√°tore. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kal√≠kov√°, Monika: Interakcia lign√≠nov√Ĺch substr√°tov a polyolef√≠nmi. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆tefko, Igor: Interakcie furyletyl√©nov s (Na+ + K+) - ATP√°zou. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Nagyov√°, Jana: Invenńćno-inovańćn√Ĺ proces vo v√Ĺskume v podmienkach trhovej ekonomiky. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Luhov√Ĺ, Vladim√≠r: Invenńćn√Ĺ a inovańćn√Ĺ proces vo v√Ĺrobe n√°kladn√Ĺch radi√°lnych autopl√°Ň°Ň•ov. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Cholvad, Zdeno: Investińćn√° ńćinnosŇ• podniku so zahranińćnou kapit√°lovou √ļńćasŇ•ou. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 3    
Bońćinec, Peter: I√≥novo vodiv√© skl√° v s√ļstave Cu2Cl2-Cu2O-P2O5-WO3(MoO3). Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Horv√°thov√°, Gabriela: Izol√°cia a modifik√°cia lign√≠nov z Mg-bisulfitov√Ĺch v√Ĺluhov pre pr√≠pravu lepidiel. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Hirnerov√°, Daniela: Izol√°cia a separ√°cia biologicky akt√≠vnych metabolitov Trichoderma viride. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆imunkov√°, Monika: Izol√°cia a stanovenie inul√≠nu a frukt√≥zy v ńćakanke obyńćajnej. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
RidzoŇąov√°, Alica: Izol√°cia pr√≠rodn√Ĺch farb√≠v a ich vlastnosti. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Vicianov√°, Jana: K niektor√Ĺm probl√©mom cenovej liberaliz√°cie v CHZJD Bratislava. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
ńéatkov√°, Eva: Kadmium v p√īde a rastlin√°ch v oblasti Neslov√≠c. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
ńĆerm√°k, LeoŇ°: Karbonyl√°cia nitrobenz√©nu a anil√≠nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Scholtzov√°, Angela: Katalyzovan√° oxid√°cia etyl√©nglykolu na glyoxal v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Ryb√°r, Milan: Kinetika degrad√°cie polym√©rov odŇ°tiepuj√ļcich mal√© molekuly. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆tolfov√°, Dagmar: Kinetika enz√Ĺmovej hydrol√Ĺzy kaze√≠nu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Potońć√°r, Jozef: Kinetika oxim√°cie cyklohexanonu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
҆tepitov√°, Viera: Komplexn√© pos√ļdenie kalov na ńĆOV - NiŇĺn√°. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Nagy, Dion√Ĺz: Komplexn√© zl√ļńćeniny niektor√Ĺch biog√©nnych prvkov s mońćovinou a jej deriv√°tmi. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Smolcov√°, Dana: Kompozitn√© materi√°ly so zn√≠Ňĺenou horńĺavosŇ•ou. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Bilanin, Ivan: Kompozitn√© povlaky obsahuj√ļce b√≥r. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Band√≠kov√°, Adriana: Koncepcia uplatnenia marketingu v riaden√≠ Ň°t√°tneho podniku Slovakofarma Hlohovec. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »