Browse By Author Name - Baxa, Stanislav

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Baxa, Stanislav: Identifik√°cia horkej l√°tky bazy chabzdovej. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Baxa, Stanislav: Z√≠skavanie senzoricky akt√≠vnych l√°tok z ńćakanky (Cichorium intybus). Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.