List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (320 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
JaroŇ°kov√°, LibuŇ°e: 1,3 - dipol√°rn√≠ cykloadice aroylnitriloxidu a aroylnitronu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993. 1    
Matejkov√°, Iveta: 1,3-Dipol√°rne cykload√≠cie nitr√≥nov na N-substituovan√© pyrolidin√≥nov√© deriv√°ty obsahuj√ļce exo-cyklick√ļ C=C v√§zbu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
҆motl√°k, Milan: Adapt√≠vne riadenie prietokov√©ho chemick√©ho reaktora prietokom chladiaceho m√©dia. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
҆vihor√≠k, ńĹudov√≠t: Aditivovanie polyolef√≠nov lign√≠nov√Ĺmi substr√°tmi. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Tulejov√°, Bibi√°na: Adit√≠vy do bit√ļmenov√Ĺch matr√≠c pare fix√°ciu r√°dioakt√≠vnych sol√≠ a vys√Ĺten√Ĺch iontomenińćov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Hartmathov√°, Ingrid: Adsorpcia zmesi kum√°nu a acet√≥nu vo vrstve akt√≠vneho uhlia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Cig√°Ňąov√°, Jana: Akumul√°cia a transform√°cia xenobiot√≠k mikroorganizmami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kasanick√°, Jana: Alkalick√© opracovanie PAN vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
SrdoŇ°ov√°, Katar√≠na: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd a BIOPO s.r.o. Leopoldov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kratochv√≠l, Karol: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd z vin√°rskych z√°vodov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
KrasŇąansk√°, Jarmila: Anal√Ĺza a rozhodovanie pri urńćovan√≠ cieńĺov√Ĺch trhov obchodu. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Janeńćek, ҆tefan: Anal√Ĺza aminokyselinov√Ĺch sekvenci√≠ (alfa/beta)8-barelov√Ĺch enz√Ĺmov z hńĺadiska ich evol√ļcie a vzŇ•ahov medzi Ň°trukt√ļrou a stabilitou. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Morvayov√°, Kamila: Anal√Ĺza efekt√≠vnosti rozvozu v√Ĺrobkov v a.s. LUMILK Luńćenec. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kov√°ńć, MiloŇ°: Anal√Ĺza hospod√°renia v a.s. KoŇĺeluŇĺne BoŇ°any. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
҆ubert, Stanislav: Anal√Ĺza obchodn√Ĺch ńćinnost√≠ v Ň°.p. Slovena ŇĹilina. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
҆imovińć, Pavel: Anal√Ĺza prchav√Ĺch organick√Ĺch l√°tok met√≥dou Headspace. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Slab√Ĺ, Rastislav: Anal√Ĺza toxick√Ĺch PCB kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, 1993.      
BlaŇĺkov√°, Marcela: Anal√Ĺza trhu v√Ĺrobkov a.s. ńĆokol√°dovny, odŇ°tepn√Ĺ z√°vod MaryŇ°a, Rohatec. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Khemaissia, Abdallah: Aplik√°cia kryoskopie v mliek√°rstve. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Gavorn√≠kov√°, Jana: Aplik√°cia trendov vin√°rskej moderny v prev√°dzkov√Ĺch podmienkach. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kravjansk√°, Patr√≠cia: Automatick√© analyz√°tory - datab√°zov√Ĺ s√ļbor. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Vajsov√°, Katar√≠na: Bioakt√≠vne metabolity huby Fusarium solani. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Holecov√°, Viera: Biodegrad√°cia polychl√≥rovan√Ĺch bifenylov v kvapaln√Ĺch m√©di√°ch. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
MoteŇ°ick√°, Ren√°ta: Biorezistentn√© emulgovateńĺn√© obr√°bacie kvapaliny. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
H√Ĺsek, Milan: Biotechnologick√° produkcia malt√≥zy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Jonekov√°, Andrea: Biotechnol√≥gie v bielen√≠ bunińć√≠n. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Minichov√°, Katar√≠na: Charakteristika srv√°tky pripravenej s rozdielnymi mlieńćnymi kult√ļrami. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
P√≥ńćov√°, Karin: Charakteriz√°cia bakteri√°lnych protein√°z. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Sold√°n, MaroŇ°: Charakteriz√°cia biopolym√©rov v roztoku. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993. 1    
Andrejkov√°, Stanislava: Charakteriz√°cia l√°skavcov√©ho Ň°krobu. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
ŇĹiak, Rastislav: Ch√©mia a foto ch√©mia vybran√Ĺch zneńćisten√≠n Ňĺivotn√©ho prostredia VIII. Fotochemick√© reakcie vzniku nitrofenolov vo vode II. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Lyzińćkov√°, Jarmila: Chemick√° modifik√°cia repn√©ho pekt√≠nu. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kov√°ńćik, Roman: Chemometrick√© hodnotenie variability zmes√≠ terpenoidn√Ĺch zloŇĺiek drev√≠n. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Musil, Stanislav: Chemometrick√© urńćenie element√°rneho zloŇĺenia i√≥nov organick√Ĺch l√°tok kombin√°ciou GC/MS. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Prachar, Viktor: Chl√≥rovan√© aromatick√© zl√ļńćeniny v potravin√°ch a ich vplyv na zdravie ńćloveka. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Lipt√°kov√°, Katar√≠na: Chl√≥rovan√© fenolov√© deriv√°ty a chromozom√°lne aber√°cie. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
VoroŇ°ekov√°, Jarmila: ńĆistenie odpadov√Ĺch v√īd v anaer√≥bnom prep√°Ňĺkovom reaktore. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Bilanin, Mari√°n: ńĆistenie odpadov√Ĺch v√īd z p√°lenice na mestskej ńćistiarni odpadov√Ĺch v√īd Pezinok. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Cig√°Ňąov√°, Katar√≠na: Cudzorod√© l√°tky v materskom mlieku. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kaszas, Peter: Decentralizovan√© hybridn√© riadenie kask√°dy chemick√Ĺch reaktorov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Heged√ľŇ°ov√°, Marcela: Decentralizovan√© riadenie biotechnologick√Ĺch procesov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Hub√°ńćkov√°, Dana: Degradabilita organick√Ĺch zl√ļńćen√≠n zmesnou kult√ļrou p√īdnych mikroorganizmov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
HlouŇ°kov√°, Dagmar: Detekcia v√≠rusov√Ĺch sekvenci√≠ v extrachromozom√°lnej bakteri√°lnej DBA. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Stach, Tibor: Dieperg√°tory na b√°ze modifikovan√Ĺch lign√≠nov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Scheerov√°, Jarmila: Direct catalytic conversion of methane to higher hydrocarbons. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1993.      
Kypusov√°, Zlatica: Dopolykondenz√°cia polyetyl√©ntereftal√°tu v orientovanom stave. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
JeŇĺov√°, Katar√≠na: Ekologiz√°cia vulkanizańćn√Ĺch syst√©mov v beh√ļŇąov√Ĺch zmesiach pre n√°kladn√© autopl√°Ň°te. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Seraf√≠nov√°, Jozef√≠na: Ekonomick√© anal√Ĺza v√Ĺroby umel√Ĺch hnoj√≠v v Chemku Ň°.p. Str√°Ňĺske. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Belanov√°, L√Ĺvia: Ekonomick√© aspekty srv√°tkov√Ĺch biotechnol√≥gi√≠. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Zb√≠nov√°, Iveta: Elektrochemick√° prekoncentr√°cia stopov√Ĺch mnoŇĺstiev Pb pre AAS s plameŇąovou atomiz√°ciou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
T√≥thov√°, M√°ria: Elektrochemick√° separ√°cia arz√©nu z odpadu pri v√Ĺrobe arzenidu g√°lia. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Obertov√°, Martina: Elektrochemick√© Ň°t√ļdium koordinańćn√Ĺch zl√ļńćen√≠n Cr s heterog√©nnymi ligandami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Fetecauov√°, Daniela: Enterokoky v suŇ°en√Ĺch fermentovan√Ĺch mlieńćnych pr√≠pravkoch. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Talarovińć, FrantiŇ°ek: Enzymatick√© oŇ°etrenie Ň°Ň•avy pri v√Ĺrobe jablńćn√©ho koncentr√°tu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Jarab√°k, Mari√°n: Enzymatick√© zosvetńĺovanie star√©ho novinov√©ho papiera. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
҆√°lyov√°, Zita: Enz√Ĺmov√© inhib√≠tory. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
HruŇ°ovsk√°, Pavl√≠na: Enz√Ĺmov√© vybavenie Hlivy ustricovitej. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kubańćka, Juraj: Faktory strat√©gie rozvoja firmy Gemercukor a.s. Rimavsk√° Sobota. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
LiŇ°kov√°, Ren√°ta: Farbenie modifikovan√Ĺch syntetick√Ĺch vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kur√°Ňąov√°, Silvia: F√°zov√© rovnov√°hy v s√ļstave Na3AlF6-LiF-Al2O3. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
ńĆ√≠Ňĺek, Vladim√≠r: F√°zov√Ĺ diagram s√ļstavy H2O - (NH4)Al(S04)2 - H2S04 s pr√≠davkom Al2(S04)3. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993. 1    
ńĆusov√°, Monika: Fermentovan√© rastlinn√© syry. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Vaneńćkov√°, Jana: Finanńćn√° anal√Ĺza podniku pomocou pyram√≠dovej Ň°trukt√ļry ukazovateńĺov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Urbanovsk√°, L√≠via: Fotoelektrochemick√° aktivita a stabilita dopovan√Ĺch TiO2 vrstiev. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Mak√°Ňąov√°, Juliana: Fotoindukovan√Ĺ prenos elektr√≥nu v s√ļstav√°ch kyseliny kojovej s biog√©nnymi prvkami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Sold√°nov√°, Zuzana: Fotokatalytick√° degrad√°cia hepar√≠nu vo vodn√Ĺch suspenzi√°ch oxidu titanińćit√©ho. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Jankovińćov√°, Monika: Fotokatalytick√© transform√°cie aromatick√Ĺch sulf√≥nov√Ĺch kysel√≠n v suspenzi√°ch Ti02. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
PovaŇĺancov√°, Denisa: Frakcion√°cia a charakteriz√°cia polysacharidov bunkov√Ĺch stien kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
BriŇ°Ň°ov√°, Marcela: Funkńćn√© polym√©ry na b√°ze male√≠nahydridu. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, 1993.      
Nidelov√°, Andrea: Fyzik√°lno-chemick√© a sorbńćn√© vlastnosti modifikovan√Ĺch klinoptilolitov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Chud√≠k, Miloslav: Gould-Jacobsova reakcia 5- a 6- substituovan√Ĺch chinoxal√≠nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
҆imo, Ondrej: Gould-Jacobsova reakcia nitrosubstituovan√Ĺch 2-aminobenzotiazolov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Burianov√°, Monika: Hodnotenie kvality cestov√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Machovcov√°, Zuzana: Hodnotenie √ļńćinnosti prac√≠ch prostriedkov pri pran√≠ vlny. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Dud√°Ň°ov√°, Daniela: Hodnotenie vzoriek v√°kuov√Ĺch destil√°tov a produktov ich n√°sledn√©ho spracovania. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kubalec, Pavel: HPLC - ED anal√Ĺza katecholam√≠nov a ich hlavn√Ĺch metabolitov v moci. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Romanov√°, Darina: HPLC anal√Ĺza vybran√Ĺch antiarytm√≠k. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
TomaŇ°kov√°, Adriana: Hydrol√Ĺza lakt√≥zy v dvojf√°zov√Ĺch vodn√Ĺch syst√©moch. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Chudinov√°, M√°ria: Imobilizovan√© lekt√≠ny a ich pouŇĺitie v afinitnej chromatografii. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Fabini, Gust√°v: Imunochemick√° charakteriz√°cia mykoplaziem s vyuŇĺit√≠m polyklonov√Ĺch protil√°tok. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Luk√°ńćov√°, Daniela: Inhib√≠cia koagulańćn√©ho faktora XIII monoklonov√Ĺmi protil√°tkami. √östav molekul√°rnej fyziol√≥gie a genetiky, Slovensk√° akad√©mia vied, 1993.      
Mond√≠k, Peter: Inkluz√≠vne zl√ļńćeniny a moŇĺnosti kombin√°ci√≠ ich hostiteńĺsk√Ĺch a hosŇ•uj√ļcich zloŇĺiek. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Maglock√°, Patr√≠cia: Inovańćn√© procesy v potravin√°rskom priemysle v podmienkach trhovej ekonomiky. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
ńĆieŇ°ko, Peter: I√≥novo vodiv√© skl√° v s√ļstave CuI-CuBr-Cu20-P205. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
D√∂m√∂t√∂rov√°, Katar√≠na: Izol√°cia a chemick√© premeny Ňĺńļtkov√©ho lecit√≠nu. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Golianov√°, Monika: Izol√°cia a kultiv√°cia vybran√Ĺch kalusov√Ĺch kult√ļr produkuj√ļcich sanguinar√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
ńĆist√°, Jana: Izol√°cia a purifik√°cia kyseliny arachid√≥novej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Bebjakov√°, Viera: Izol√°cia a vlastnosti fytonc√≠dov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
ŇĹiakov√°, Monika: Izol√°cia definovan√Ĺch Ň°trukt√ļr triacylglycerolov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
KepŇ°tov√°, Iveta: Izol√°cia lentinac√≠nu z Hlivy ustricovitej. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Pivodov√°, Krist√≠na: Izol√°cia Ň°krobu z l√°skavca metlinat√©ho. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
KrŇ°Ň°√°kov√°, Gabriela: Katalyzovan√° oxid√°cia etyl√©nglykolu na glyox√°l v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Tung, Phan Hoang: Keramika na b√°ze Al2O3 spevnen√° wiskermi Si3N4. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
God√≥, ҆tefan: Kinetika dezaktiv√°cie kvasnińćnej invert√°zy. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Murńćo, Milan: Kinetika rozkladu hektoritu v HCl. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
GelieŇąov√°, ńĹubica: Komplexy niektor√Ĺch dvojmocn√Ĺch kovov s viacfunkńćn√Ĺmi ligandami obsahuj√ļcimi at√≥m kysl√≠ka N-oxidov√©ho typu. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Gond√°Ň°ov√°, J√ļlia: Kryometrick√© stanovenie entalpie topenia kongruentne sa topiacich l√°tok. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
NepŇ°insk√°, Erika: KryŇ°t√°lov√° a molekulov√° Ň°trukt√ļra fenyl‚ÄĒtris(dietylditiokarbam√°tu) cinińćit√©ho. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Menc√°k, Pavol: Laborat√≥rne overenie mocnosti prev√°dzkovania dlhodobej aktiv√°cie Carrousel pońćas odst√°vky v Chemko Ň°.p. Str√°Ňĺske. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Rebato, Muhidin Seid: Liquid-Liquid equilibrium of four-component system n-heptane-toluene-NMP-DEG. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »