Browse By Author Name - Jane

Browse Results (10 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Janeńćek, ҆tefan: Anal√Ĺza aminokyselinov√Ĺch sekvenci√≠ (alfa/beta)8-barelov√Ĺch enz√Ĺmov z hńĺadiska ich evol√ļcie a vzŇ•ahov medzi Ň°trukt√ļrou a stabilitou. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Janek, Mari√°n: Autotransform√°cia H-foriem smektitov vo vodnej disperzii. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 1998.      
Trangelov√°, Janette: Biologick√° √ļńćinnosŇ• Fe3+, Fe2+ a Ni2+ komplexov s biologicky akt√≠vnym N-ligandom na riasu Scenedesmus quadricauda a ich akumul√°cia v riasov√Ĺch bunk√°ch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Janekov√°, Be√°ta: Dehydrat√°cia cyklohexanolu konjugovan√° s n√°slednou izomeriz√°ciou cyklohex√©nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
MikloŇ°√≠kov√°, Janette: Endokrinn√° charakteriz√°cia potkanov l√≠nie Long Evans s adjuvantnou artrit√≠dou. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Martanńć√≠kov√°, Janette: Ot√°zky tradingu na √ļrovni a.s. Petrimex. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Janecov√°, Jana: ҆t√ļdium antioxidańćn√Ĺch √ļńćinkov jabńļk. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Bransov√°, Janette: Synt√©za a niektor√© vybran√© biologick√© √ļńćinky deriv√°tov 4-pyran√≥nu. √östav experiment√°lnej endokrinol√≥gie, Slovensk√° akad√©mia vied, 1995.      
Janegov√°, Jana: Vplyv adit√≠v na stabilitu tukov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Bouma-Mozol√°kov√°, Janet: V√ĹŇĺiva dojn√≠c a kvalita mlieka. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.