List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (281 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Sun, W., You, J. Y., Hu, X. and Jiao, K. A simple linear sweep voltammetric method for the determination of double-stranded DNA with malachite green Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 192-197      
Csoroszov√°, Edita: Adapt√°cia vl√°knit√Ĺch h√ļb na intermedi√°ty Krebsovho cyklu ako jedin√©ho zdroja uhl√≠ka. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
VaŇąkov√°, Katar√≠na: Adsorpńćn√° rovnov√°ha fruktozyltransfer√°zy na slabom anexe. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 2    
Fellner, P., JuriŇ°ov√°, J., Khandl, V., S√Ĺkorov√°, A. and Thonstad, J. Adsorption of SO2 on alumina Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 311-314 1    
Slan√°, Danica: Anal√Ĺza mlieńćne fermentovan√Ĺch zeleninov√Ĺch Ň°tiav. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 3    
҆imkov√°, Darina: Anal√Ĺza organick√Ĺch kysel√≠n met√≥dou vysoko√ļńćinnej kvapalinovej chromatografie. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Ivanov√°, Be√°ta: Anal√Ĺza rajńćiakov√Ĺch v√Ĺrobkov z hńĺadiska ich kvality a autenticity. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Annual report 2005, FCHPT STU Bratislava, (2006)      
R√ļrikov√°, D. and Kudrav√°, M. Anodic stripping voltammetric determination of lead and cadmium in soil extracts Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 22-26      
Luk√°ńćov√°, Katar√≠na: Aplik√°cia controllingu v podnikovej sf√©re. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
ŇĹidekov√°, Zuzana: Aplik√°cia projektov√©ho manaŇĺmentu v podmienkach vybranej organiz√°cie. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Moravńć√≠kov√°, Erika: Apopt√≥za a nekr√≥za indukovan√° l√°tkami s akrid√≠nov√Ĺm skeletom. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Lekova, V. D., Gavazov, K. B. and Dimitrov, A. N. Application of a ternary complex of tungsten(VI) with 4-nitrocatechol and thiazolyl blue for extraction-spectrophotometric determination of tungsten Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 283-287 1    
Mohand, Fairouz Ait: Assay Metods and Isolation of Xyloglucan endotransglycosylase cosy Case (XET) isoforms from nasturtium (Tropaeoium majus) seeds. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
VaŇ°kov√°, Ida: Biodegradovateńĺn√© kompozitn√© materi√°ly. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 2    
Mlynsk√Ĺ, Tom√°Ň°: Biokompatibiln√© filmy na b√°ze polysacharidov so zlepŇ°en√Ĺmi mechanick√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
OndruŇ°ov√°, ńĹubica: Biologick√Ĺ √ļńćinok rozmar√≠nov√©ho extraktu na n√°dorov√© bunkov√© l√≠nie. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Komarov√°, Martina: Bioprotektory a Ň°tartovacie kult√ļry v m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkoch. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Garstkov√°, Zuzana: Biosynt√©za konjugovanej kyseliny linolovej bakt√©riami. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Kmecov√°, Katar√≠na: Biotechnologick√° produkcia astaxant√≠nu. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Buńćinsk√Ĺ, Luk√°Ň°: Calculation of energy hypersurfaces with inclusion of relativistic effects. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
JenńćuŇ°ov√°, P., Tomńć√≠k, P., Bustin, D., Rievaj, M. and Dovalovsk√°, Z. Calibrationless determination of electroactive species using chronoamperograms at collector segment of interdigitated microelectrode array Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 173-178      
҆evńć√≠k, P., MiŇ°ic√°k, D. and Adamńć√≠kov√°, ńĹ. Carbon dioxide production in the oscillating Belousov‚ÄĒZhabotinsky reaction with oxalic acid Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 1-4 2    
Pastucha, Miroslav: Cenov√© vplyvy na obchodn√ļ ńćinnosŇ• podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
҆ip√∂cz, Matej: Charakteriz√°cia imobilizovanej p-galaktozid√°zy a moŇĺnosti jej vyuŇĺitia. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Blaho, Pavol: Charakteriz√°cia pigmentovan√Ĺch anodick√Ĺch povlakov na hlin√≠ku.. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Siv√°kov√°, Zdenka: Charakteriz√°cia v√≠nnych kvasiniek Znojemskej vin√°rskej podoblasti. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Dr√°bik, M., G√°likov√°, ńĹ. and Slade, R. C. T. Chemistry for the design and better understanding of cement-based materials and composites Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 91-97 4    
Ostrochovsk√°, Erika: Ciele a funkcie person√°lneho manaŇĺmentu v podnikovej sf√©re. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Rymowicz, W., RywiŇĄska, A., ŇĽarowska, B. and Juszczyk, P. Citric acid production from raw glycerol by acetate mutants of Yarrowia lipolytica Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 391-394      
Hornik, P., Milde, D., Trenz, Z., VyslouŇĺil, K. and StuŇĺka, V. Colon tissue concentrations of copper, iron, selenium, and zinc in colorectal carcinoma patients Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 297-301 1    
Veverkov√°, E., Droppov√°, R. and Toma, ҆. Comparison of betaine and l -stachydrine as phase-transfer catalysts in Michael addition and Darzens reaction Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 333-337      
Aly, A. A. M., Awad, I. M. A., El-Mottaleb, M. Abd and El-Aal, K. Abd Complexes of biologically important ligands. I. Ternary complexes of nickel(II) comprising 1,10-o-phenanthrolineazosulfonamide derivatives and alkyldithiophosphates Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 143-148 3    
Neophytou, Maria: Correlation and Prediction of Vapour-Liquid Equilibria of Multicomponent Systems. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Koroknai, B., Gubicza, L. and B√©lafi-Bak√≥, K. Coupled membrane process applied to fruit juice concentration Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 399-403 1    
Li, X. M., Ding, C. F., Tian, B. Q., Liu, Q., Zhang, S. S., Xu, H. and Ouyang, P. K. Crystal structure and thermal chemical properties of 2-(2,4-dimethylanilino)-3-methyl-6-diethylaminofluorane Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 220-223      
Kukurova, K., Karovińćov√°, J., Greif, G., Kohajdov√°, Z. and LehkoŇĺivov√°, J. Determination of 5-hydroxymethylfurfural after Winkler and by the HPLC method for authentication of honey Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 186-191      
Bartekov√°, J., ŇĹemberyov√°, M., Bajńćan, D. and VyŇ°insk√°, D. Determination of bioavailable iron in noncontaminated Slovak soils by flame atomic absorption spectrometry Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 122-124 1    
Xie, X. F., Shao, X. D. and Song, Z. H. Determination of risperidone at picogram level in human urine by luminol‚ÄĒH2O2 chemiluminescence Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 288-292 1    
BartoŇ°ov√°, A., Rajec, P. and Klimekov√°, A. Determination of technetium-99 in soils and radioactive wastes using ICP-MS Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 125-131 1    
Biely, P. Dictionary of Carbohydrates. Edited by P. M. Collins. Second Edition Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 169-170 1    
PotŇĮńćek, F. and Pulcer, M. Displacement washing of pulp with urea solutions Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 365-370      
҆evńć√≠k, ҆tefan: Dynamick√° optimaliz√°cia procesov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Hirmajer, Tom√°Ň°: Dynamick√° optimaliz√°cia procesov s hybridnou dynamikou. √östav informatiz√°cie, automatiz√°cie a matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Bordash, Nadiya: Dynamika rastu Candida maltosa YP1 v mlieńćnom substr√°te v pr√≠tomnosti Lactobacillus rhamnosus. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
H√ļŇ°Ň•avov√°, Drahom√≠ra: Dynamika tvorby tyram√≠nu v z√°vislosti od enviroment√°lnych faktorov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
҆√°tkov√°, Barbora: E - learningov√Ĺ internetov√Ĺ modul pre Laborat√≥rne cvińćenia zo z√°kladov automatiz√°cie. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
HeŇĺelov√°, M., Pikna, ńĹ., Kladekov√°, D. and Lux, L. Effect of chloride ions on the kinetics of nitrobenzene reduction by powdered iron Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 360-364      
Musial, I., Rymowicz, W. and Witkowska, D. Effect of span 20 concentration on oxalic acid production from post-refining fatty acids by Aspergillus niger XP Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 388-390      
Kr√°l‚Äôov√°, K., Masarovińćov√°, E., LeŇ°√≠kov√°, J. and Ondrejkovińćov√°, I. Effects of Cd(II) and Zn(II) complexes with bioactive ligands on some photosynthesizing organisms Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 149-153 1    
Valach, M., Navr√°til, M., Horv√°thov√°, V., Zigov√°, J., ҆turd√≠k, E., Hrab√°rov√°, E. and Gemeiner, P. Efficiency of a fixed-bed and a gas-lift three-column reactor for continuous production of ethanol by pectate-and alginate-immobilized Saccharomyces cerevisiae cells Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 154-159 2    
Plchov√°, Jana: Ekonomick√© aspekty zav√°dzania syst√©mov enviroment√°lneho manaŇĺ√©rstva do praxe priemyseln√Ĺch podnikov. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Szabov√°, Ren√°ta: Elastom√©rne magnetick√© kompozity. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Malachovsk√°, Viera: Electric field effects on the growth and characteristic of model microorganisms and mammalian cells. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Korenko, M. Electrical conductivity of the molten KF‚ÄĒK2TaF7 system Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 321-323 1    
Pikna, ńĹ., Lux, L. and Grygar, T. Electrochemical dissolution of chalcopyrite studied by voltammetry of immobilized microparticles Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 293-296 1    
Navr√°tilov√°, Z. and Vacul√≠kov√°, L. Electrodeposition of mercury film on electrodes modified with clay minerals Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 348-352      
Kujovsk√Ĺ, Michal: Elektrochemick√° prekoncentr√°cia kovov pre ich n√°sledn√© stanovenie at√≥movou absorpńćnou spektrometriou. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Krajńć√≠r, Martin: Elektrochemick√° pr√≠prava Ňĺelezanov z taven√≠n. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Kir√°lyov√°, Krist√≠na: Elektrolytick√© vyluńćovanie lant√°nu. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Leitner, Vladim√≠r: Elektromagnetick√© vlastnosti substituovan√Ĺch oxidov Ňĺeleza pripraven√Ĺch z kvapalnej f√°zy. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Ner√°d, I., Kosa, L., MikŇ°√≠kov√°, E. and Adamkovińćov√°, K. Enthalpic analysis of the CaTiSiO5 system Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 274-278 2    
Borekov√°, Martina: Enz√Ĺmov√° pr√≠prava feruloylovan√Ĺch sacharidov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
҆vaŇąov√°, Katar√≠na: EPR Ň°t√ļdium antioxidańćn√Ĺch a radik√°l-zh√°Ň°aj√ļcich vlastnost√≠ karotenoidov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Klep√°ńćov√°, K., Mravec, D. and Bajus, M. Etherification of glycerol with tert -butyl alcohol catalysed by ion-exchange resins Chemical Papers, Vol.60, No. 3, 2006, 224-230      
LeŇ°kov√°, Zuzana: Exponovanie bakt√©ri√≠ bioc√≠dnym l√°tkam zniŇĺuje ich citlivosŇ• vońći antibiotik√°m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Dud√≠kov√°, J. and Kolarova, N. Extracellular polysaccharides produced by acapsular mutant of Cryptococcus laurentii Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 69-70      
Schr√∂tterov√°, D. and Nekov√°Ňô, P. Extraction of Re(VII) by neutral and basic extractants Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 427-431      
Kub√≠kov√°, Blanka: F√°zov√© rovnov√°hy a povrchov√© nap√§tie elektrolytov pre vyluńćovanie ni√≥bu. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.      
RidzoŇą, Juraj: Finanńćn√° anal√Ĺza stredn√©ho podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Feranc, Jozef: Finanńćn√° anal√Ĺza vo vybranom podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Bilanńć√≠kov√°, Barbara: Finanńćno - ekonomick√° anal√Ĺza vybran√©ho podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 2    
Huang, Ch., Yang, X., Lu, L. and Wang, X. Flame retardant property of nanopowder aerosols toward methane Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 102-110 1    
Behrov√°, Jana: Fotochemick√° redukńćn√° dehalogen√°cia chl√≥rovan√Ĺch polutantov Ňĺivotn√©ho prostredia pomocou kovov√©ho Ňĺeleza. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Polovkov√°, J., Klein, E., Cibulkov√°, Z. and LukeŇ°, V. FTIR study of gamma-irradiated cis-1,4-polyisoprene Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 327-332      
KortiŇ°ov√°, I., Folt√≠nov√°, P. and HalgaŇ°, J. Furan-containing thiacyanine analogs and their antimicrobial activity Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 52-55      
Laurinc, Viliam, Hol√°, Ońĺga, LukeŇ°, Vladim√≠r and Haluskov√°, SoŇąa: Fyzika II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2006. ISBN 80-227-2496-3      
Kocsisov√°, Teod√≥ra: Fyzik√°lno-chemick√© vlastnosti oleochemick√Ĺch produktov, ich synt√©za a aplik√°cia. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
MedveńŹ, J., Mat√ļŇ°, P., BujdoŇ°, M. and Kubov√°, J. Gold and silver determination in Waters by SPHERON¬ģ Thiol 1000 preconcentration and ETAAS Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 27-31      
Cedzov√°, Martina: Hodnotenie √ļńćinnosti deacidifikańćn√Ĺch procesova v√Ĺvoj nov√Ĺch l√°tok na stabiliz√°ciu lignocelul√≥zov√Ĺch nosińćov inform√°ci√≠. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
҆ovńć√≠kov√°, Dana: Hodnotenie √ļńćinnosti vybran√Ĺch fotoprotekt√≠vnych l√°tok. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Barek, Martin: IńĆ - spektr√° kysl√Ĺch centier zeolitov. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
PetruŇ°, Peter: Identifikańćn√Ĺ toolbox pre MATLAB/Simulink. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
҆kvarkov√°, Lenka: Implement√°cia vn√ļtropodnikov√©ho controllingu v podnikovej praxi. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 5    
҆ajgal√≠k, P. In memoriam Associate Professor Ing. Vladim√≠r Danńõk, DrSc. Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 171-172 1    
Kańćmarsk√°, Krist√≠na: In Vivo NMR studies of metabolic alterations accompanying the pathogenesis of various diseases in rodent models. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
FarkaŇ°ov√°, Estera: Indukcia sekr√©cie proteolytick√Ĺch enz√Ĺmov v Saccharomyces cerevisiae. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
JuraŇ°ńć√≠k, M., Huc√≠k, M., Sikula, I., Annus, J. and MarkoŇ°, J. Influence of biomass on hydrodynamics of an internal loop airlift reactor Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 441-445      
Mihaljevińá, B. and RaŇĺem, D. Influence of medium on the kinetics of oxidation of iron(II) ion with t-butyl hydroperoxide Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 253-267 3    
Ackerman, Eva: Intumescent Firestopping Material for Plastic Pipes. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
RuŇĺińćkov√°, S., Koller, L. and Matherny, M. Investigation of the solid samples evaporation from the auxiliary DC arc discharge in the atomic emission spectroscopy Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 116-121 1    
Manojlovińá, I., Bogdanovińá-Dusanovińá, G., Gritsanapan, W. and Manojlovińá, N. Isolation and identification of anthraquinones of Caloplaca cerina and Cassia tora Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 466-468      
Cibulkov√°, Zuzana: Izokonverzn√© met√≥dy v chemickej kinetike - aplik√°cia na termooxidańćn√ļ degrad√°ciu polym√©rov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
ńĆińćmanov√°, Jana: Izol√°cia a identifik√°cia mikroorganizmov degraduj√ļcich polychl√≥rovan√© bifenyly (PCB). Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
SekereŇ°ov√°, Lucia: Izol√°cia, identifik√°cia a vlastnosti laktobacilov izolovan√Ĺch z bryndze. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Gireth, R√≥bert: Katalytick√° hydrogen√°cia chl√≥rnitrobenz√©nov. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Mutaftchiev, K. L. Kinetic, spectrophotometric determination of nanogram levels of manganese(II) using catalytic azo dye‚ÄĒpotassium periodate‚ÄĒ1,10-phenanthroline system Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 279-282 1    
KoreŇąov√°, Z., Juma, M., Annus, J., MarkoŇ°, J. and Jelemensk√Ĺ, ńĹ. Kinetics of pyrolysis and properties of carbon black from a scrap tire Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 422-426      
҆alitroŇ°, Ivan: Komplexy Ňĺeleza a niklu so Schiffov√Ĺmi z√°sadami a ich magnetick√© vlastnosti. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
√úr√∂giov√°, Eva: Kompozitn√© materi√°ly s magnetick√Ĺmi plnivami pre inteligentn√© pneumatiky. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »