Browse By Author Name - Va

Browse Results (3641 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 37

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
JaroŇ°kov√°, LibuŇ°e: 1,3 - dipol√°rn√≠ cykloadice aroylnitriloxidu a aroylnitronu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993. 1    
Podolan, Gabriel, FiŇ°era, ńĹubor and Pr√≥nayov√°, NańŹa 1,3-Dipolar Cycloaddition of D-Xylose Derived Nitrone with Methyl Acrylate and its Utilization in Synthesis of Chiral Polyhydroxylated Pyrrolidinones and Pyrrolidines Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, - 2    
Blan√°rikov√°, lva: 1,3-Dipol√°rne chir√°lne cykload√≠cie nitr√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Matejkov√°, Iveta: 1,3-Dipol√°rne cykload√≠cie nitr√≥nov na N-substituovan√© pyrolidin√≥nov√© deriv√°ty obsahuj√ļce exo-cyklick√ļ C=C v√§zbu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Ryb√°r, A., Alf√∂ldi, J., Faberov√°, V. and Schmidtov√°, ńĹ. 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7- tetrahydro-1H-purin-8/7-ylalkyl)ureas as Potential Acyl-CoA: Cholesterol Acyltransferase Inhibitors Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 330-339      
Czibulov√°, ŇĹaneta: 2-br√≥metyl-3H-chinazol√≠n-4-√≥n-prekurzor line√°rne anelovan√Ĺch chinaz√≥lov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 4    
Bal√°Ňĺov√°, Martina: 4-anil√≠nochinazol√≠ny - potenci√°lne fotosenzit√≠vne zl√ļńćeniny vyuŇĺiteńĺn√© v medic√≠ne. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Zemanov√°, Matilda, Chovancov√°, Marta and KrivoŇ°√≠k, Pavol A new approach to nickel electrolytic colouring of anodised aluminium Chemical Papers, Vol.63, No. 1, 2009, 62-70      
Vojtekov√°, Viera, Nov√°kov√°, Jarmila, Mackov√Ĺch, Daniela and BlaŇ°kov√°, Jana A new method of evaluation of element pollutant mobility in sediments Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 160-167      
Martinkov√°, M., Gonda, J. and DŇĺoganov√°, M. A New Stereocontrolled Approach to a Key Intermediate in the Synthesis of (2S,3R)-Capreomycidine Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 292-293      
Moldovan, Zenovia A novel kinetic-spectrophotometric method for determination of nitrites in water Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 385-390 1    
Schmidtov√°, Jana: A novel support for yeast immobilization made of spent grains and its use in fermentation processes. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
IŇĺ√°k, Tibor, Marton, Mari√°n, Vojs, Mari√°n, Redhammer, Robert, Varga, Mari√°n and Vesel√Ĺ, Mari√°n A Raman spectroscopy study on differently deposited DLC layers in pulse arc system Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 46-50      
GibaŇ°t√≠kov√°, SoŇąa: A Redesign of Stabilizing Conditions for Model Predictive Control. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Tavakoli, A., Sohrabi, M. and Kargari, A. A review of methods for synthesis of nanostructured metals with emphasis on iron compounds Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 151-170      
Van der Merwe, Jaco: A study of heat and mass transfer aspects in fungal fermentations on an industrial scale. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 2 1  
Bronńćek, Ivan: A study of hydrodynamics in three-phase system fluidized bed reactor. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 3    
Kotora, Marcel, ҆vandov√°, Zuzana and MarkoŇ°, Jozef A three-phase nonequilibrium model for catalytic distillation Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 197-204      
Bittererov√°, Martina: AB INITIO v√Ĺpońćet povrchov potenci√°lnej energie. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Lievaj, Juraj and Melichar, Zdenńõk: ABBYY technol√≥gie v projektoch digitaliz√°cie n√°rodn√Ĺch kniŇĺn√≠c Est√≥nska a Litvy. Digit√°lna kniŇĺnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn√°. 2010 1 2  
ŇĹidekov√°, Zuzana: Absol√ļtne stanovenie stopov√Ĺch koncentr√°ci√≠ niektor√Ĺch kovov vo vod√°ch met√≥dou potenciometrickej rozp√ļŇ°Ň•acej anal√Ĺzy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Schenkmayerov√°, Andrea: Acet√≥n butanolov√° ferment√°cia - produkcia kyseliny maslovej. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 2    
Ferencov√°, Andrea: Achir√°lna a chir√°lna HPLC anal√Ĺza lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 2    
Csoroszov√°, Edita: Adapt√°cia vl√°knit√Ĺch h√ļb na intermedi√°ty Krebsovho cyklu ako jedin√©ho zdroja uhl√≠ka. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Mikul√≠kov√°, Jana: Adapt√≠vne lambda-sledovanie neline√°rnych chemickotechnologick√Ĺch syst√©mov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Szanyiov√°, Agnesa: Adapt√≠vne riadenie biotechnologick√©ho procesu. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Gersov√°, Irena: Adapt√≠vne riadenie dvoch prietokov√Ĺch chemick√Ĺch reaktorov. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Sz√ļcsov√°, Anik√≥: Adapt√≠vny neuro-fuzzy inferenńćn√Ĺ syst√©m (ANFIS). Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 1    
Tulejov√°, Bibi√°na: Adit√≠vy do bit√ļmenov√Ĺch matr√≠c pare fix√°ciu r√°dioakt√≠vnych sol√≠ a vys√Ĺten√Ĺch iontomenińćov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
MuŇ°√°kov√°, M√°ria: Administr√°cia elektronick√©ho obchodu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Kańćabov√°, Dana: Adsorpcia aromatick√Ĺch l√°tok na nosińće. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Popovińćov√°, Alena: Adsorpcia benz√©nu a trichl√≥retyl√©nu na vybran√Ĺch uhl√≠kat√Ĺch sorbentoch. Katedra environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Korcov√°, Denisa: Adsorpcia tenzidov na textiln√© materi√°ly a). Met√≥da dvojstupŇąovej titr√°cie b). Adsorpńćn√© izotermy c). Vplyv adsorbovanej vrstvy na niektor√© vlastnosti materi√°lov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1    
Hartmathov√°, Ingrid: Adsorpcia zmesi kum√°nu a acet√≥nu vo vrstve akt√≠vneho uhlia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
VaŇąkov√°, Katar√≠na: Adsorpńćn√° rovnov√°ha fruktozyltransfer√°zy na slabom anexe. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 2    
Vitkov√°, Zuzana, Oremusov√°, Jarmila and Greks√°kov√°, Ońĺga Adsorption and release of terbinafine hydrochloride: Effects of adsorbents, additives, pH, and temperature Chemical Papers, Vol.63, No. 3, 2009, 345-350 3    
Besedov√°, E. and Bobok, D. Adsorption of Ethanol on Activated Carbon Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 27-34      
Fellner, P., JuriŇ°ov√°, J., Khandl, V., S√Ĺkorov√°, A. and Thonstad, J. Adsorption of SO2 on alumina Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 311-314 1    
Dziv√°k, Jozef: Akademick√° digit√°lna kniŇĺnica. Digit√°lna kniŇĺnica, 12.-14. apr√≠l 2010, Jasn√°. 2010      
Potiskov√°, Jana: Akcelerańćn√© faktory oxid√°cie lipidov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
FarkaŇ°ov√°, Jana: Akrylamid v pek√°rensk√Ĺch v√Ĺrobkoch. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 1    
Hedvigov√°, Iveta: Aktualiz√°cia priemyselnej politiky Slovenskej republiky a rozvoj chemick√©ho a farmaceutick√©ho priemyslu. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Schwabov√°, Daniela: Aktu√°lne aspekty hodnotenia kvality kozmetick√Ĺch g√©lov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
KanńŹ√°rov√°, Helena: Aktu√°lne aspekty hodnotenia stability kozmetick√Ĺch prostriedkov s obsahom UV filtrov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Linderov√°, Martina: Aktu√°lne krit√©ri√° hodnotenia kvality kozmetick√Ĺch emulzi√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Matiov√°, Katar√≠na: Aktu√°lne probl√©my riadenia ńĺudsk√Ĺch zdrojov v podmienkach Istrochem, a.s. Bratislava. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Cig√°Ňąov√°, Jana: Akumul√°cia a transform√°cia xenobiot√≠k mikroorganizmami. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Strniskov√°, Monika: Ak√ļtna inhib√≠cia synt√©zy NO a jej vplyv na funkńćn√© vlastnosti Na, K - ATP √°zy v srdci. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
GajdoŇ°ov√°, Zuzana: Algoritmy identifik√°cie prenosov z nameran√Ĺch √ļdajov. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
GaŇ°parovińćov√°, Dana: Alkyl√°cia aromatick√Ĺch am√≠nov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Fabokov√°, SoŇąa: Alkyl√°cia bifenylu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
MaliŇ°ov√°, Martina: Alkyl√°cia tolu√©nu etyl√©nom na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
M√ļńćkov√°, Katar√≠na: Alkyl√°cia tolu√©nu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
HorŇą√°ńćek, Michal, Hudec, Pavol, SmieŇ°kov√°, Ag√°ta and Jakub√≠k, Tibor Alkylation of Benzene with 1-Alkenes over Zeolite Y and Mordenite Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 31-45      
Ol√°hov√°, Monika: Alternations of adaptable properties of pigment-forming yeasts grown under stress conditions. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
J√≥zsov√°, Miroslava: Alternat√≠vne met√≥dy hodnotenia toxicity kozmetick√Ĺch l√°tok.. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Mr√°zkov√°, Jana: Alternat√≠vne met√≥dy synt√©zy vitam√≠nu K1 (VyuŇĺitie ultrazvuku). Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Horv√°thov√°, Zuzana: Alternat√≠vne n√°vrhov√© v√Ĺpońćty r√ļrkov√Ĺch v√Ĺmenn√≠kov tepla bez f√°zovej premeny. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kovalńć√≠k, Martin: Alternat√≠vne n√°vrhov√© v√Ĺpońćty r√ļrkov√Ĺch v√Ĺmenn√≠kov tepla s f√°zovou premenou v m√©di√°ch. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 5    
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana and Fellner, Pavel Aluminium Electrolysis with Carbon Anode Containing Sulphur Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 3-11      
Reńćkov√°, T√≠mea: Am√≠ny - ich v√Ĺskyt v taven√Ĺch syroch. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Mińć√°kov√°, Katar√≠na: Amonol√Ĺza alkylamionoderiv√°tov sil√°nu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
JenńćuŇ°ov√°, Pavl√≠na: Amperometria na makro a mikroelektr√≥dach - vyuŇĺitie v analytickej ch√©mii.. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Lond√°kov√°, Zdenka: Amyl√≥za a amylopekt√≠n cere√°lnych a amarantov√Ĺch Ň°krobov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
KoŇĺka, ҆., Zemanovińćov√°, A., Bachmann, G. and Hofbauer, H. An Application of Identification and Control Design to the Experimental Calorimeter Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 229-236      
Dost√°l, P., BakoŇ°ov√°, M. and Bob√°l, V. An Approach to Adaptive Control of a CSTR Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 184-190      
Lapenaite, I., Kurtinaitiene, B., Marcinkeviciene, L., Bachmatova, I., Laurinavicius, V. and Ramanavicius, A. An Enzymatic Sensor for the Analysis of Glycerol in Beverages Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 345-349      
Ebringerov√°, A., Hrom√°dkov√°, Z., HŇô√≠balov√°, V. and Hirsch, J. An Immunomodulating Pectic Arabinogalactan from Roots of Cistanche deserticola Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 320-325      
Hrom√°dkov√°, Z., Ebringerov√°, A. and Hirsch, J. An Immunomodulatory Xylan-Phenolic Complex from the Seed Hulls of Buckwheat (Fagopyrum esculetum Moench) Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 223-224      
Herdov√°, Bronislava: Anaer√≥bna konferment√°cia prim√°rneho kalu s tukmi z odluńćovańćov tukov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Mrafkov√°, Lea: Anaer√≥bne - aer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd v Syr√°rni Slovensk√° ńĹupńća. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Herdov√°, Bronislava: Anaer√≥bne ńćistenie komun√°lnych odpadov√Ĺch v√īd v psychrofiln√Ĺch podmienkach. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 2    
SrdoŇ°ov√°, Katar√≠na: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd a BIOPO s.r.o. Leopoldov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Jendruchov√°, Michaela: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd v prep√°Ňĺkov√Ĺch reaktoroch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Mrafkov√°, Lea: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd vo vysokov√Ĺkonn√Ĺch reaktoroch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Follrichov√°, Ivona: Anaer√≥bne fotochemick√© reakcie antrac√©nsulf√≥nanov. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Cicmanov√°, Katar√≠na: Anaer√≥bne spracovanie kukurice a kukurińćnej sil√°Ňĺe. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Cs√©falvayov√°, Petra: Anaer√≥bne spracovanie odstreden√Ĺch pŇ°enińćn√Ĺch v√Ĺpalkov. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
AnguŇ°ov√°, Lucia: Anaer√≥bne spracovanie repn√Ĺch rezkov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
BedruŇąov√°, Martina: Anaer√≥bne spracovanie repn√Ĺch rezkov - vedńĺajŇ°ieho produktu v√Ĺroby cukru. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 2 1  
҆tofkov√°, Lenka: Anaer√≥bny prep√°Ňĺkov√Ĺ filter v re√°lnych podmienkach. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Hu, X., Bekassy-Molnar, E. and Vatai, Gy. Analysis and Characterization of Membrane Fouling of Ultrafiltration Separation for Oil-in-Water Emulsion Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 16-20      
PŇôibyl, M., Kn√°pkov√°, V., ҆nita, D. and Marek, M. Analysis of Reaction-Transport Phenomena in a Microfluidic System for the Detection of IgG Chemical Papers, Vol.59, No. 6a, 2005, 434-440      
Uhrinov√°, K., PlieŇ°ovsk√°, N. and Matherny, M. Analytical Calibration of the Energy Dispersive X-Ray Spectrometer Preparation of the Reference Samples for the Determination of Main and Minor Elements in Airborne Dust Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 185-187      
҆krov√°nkov√°, SoŇąa: Analytick√© a senzorick√© hodnotenie niektor√Ĺch byl√≠n a bylinn√Ĺch ńćajov. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
҆imov√°, Anna: Analytick√© Ň°t√ļdium chlorovan√Ĺch difenylov chromatografick√Ĺmi met√≥dami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1979.      
Hazalov√°, Erika: Analytick√© Ň°t√ļdium stanovenia niektor√Ĺch lieńćiv kapil√°rnou izotachofor√©zou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
BriedoŇąov√°, Ren√°ta: Analytick√© vyuŇĺitie chemicky modifikovan√Ĺch elektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Rosincov√°, Danka: Analytick√© vyuŇĺitie cyklodextr√≠nom modifikovanej elektr√≥dy v anal√Ĺze lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 1 1  
Wickleinov√°, Andrea: Analytick√© vyuŇĺitie DNA modifikovanej elektr√≥dy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Suriakov√°, Edita: Analytick√© vyuŇĺitie uhl√≠kovej elektr√≥dy pokrytej polym√©rnym filmom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
PoŇĺgayov√°, Lucia: Analytick√©, senzorick√© a mikrobiologick√© hodnotenie zŇēn k√°vovn√≠ka. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Chrvalov√°, Zuzana: Analytika v cukrovink√°rskej technol√≥gii. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Voltemarov√°, Veronika: Anal√Ĺza a hodnotenie zmien vlastnost√≠ papiera pri starnut√≠ vplyvom zl√ļńćen√≠n prechodn√Ĺch prvkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005. 2    
KoŇ°ov√°, J√ļlia: Anal√Ĺza a identifik√°cia pigmentov v historick√Ĺch p√≠sac√≠ch l√°tkach (atramentoch). Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005. 1    
Filipov√°, Katar√≠na: Anal√Ĺza a vyuŇĺitie druhotn√Ĺch lipidick√Ĺch surov√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Netriov√°, Jana: Anal√Ĺza antiarytmika a vybran√Ĺch antidepres√≠v v krvnom s√©re pacientov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Markov√°, Martina: Anal√Ĺza betaxolol - hydrochloridu v liekoch a telov√Ĺch tekutin√°ch. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hyrav√°, Zuzana: Anal√Ĺza biologicky akt√≠vnych pol√°rnych organick√Ĺch l√°tok vo vzork√°ch s vodnou matricou s vyuŇĺit√≠m kombin√°ci√≠ separańćn√Ĺch met√≥d (LC, HPLC a GC). Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Kmec√≠kov√°, Ter√©zia: Anal√Ĺza cukrov v rastlinnom materi√°li. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    

Page 1 of 37

Result Pages:    1 2 3 4 5  next › last »