Browse By Author Name - Luke

Browse Results (8 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
LukeŇ°, Vladim√≠r: Aplik√°cia diagramatick√Ĺch mnohońćasticov√Ĺch te√≥ri√≠ na Ň°t√ļdium molekulov√Ĺch interakci√≠. Katedra chemickej fyziky CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
LukeŇ°, Vladim√≠r: Aplik√°cia mnohońćasticovej poruchovej te√≥rie na Ň°t√ļdium medzimolekulov√Ĺch interakci√≠. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Klein, Erik, Rimarńć√≠k, J√°n and LukeŇ°, Vladim√≠r DFT/B3LYP Study of the O‚ÄďH Bond Dissociation Enthalpies and Proton Affinities of para- and meta-Substituted Phenols in Water and Benzene Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 37-51      
Polovkov√°, J., Klein, E., Cibulkov√°, Z. and LukeŇ°, V. FTIR study of gamma-irradiated cis-1,4-polyisoprene Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 327-332      
Laurinc, Viliam, Hol√°, Ońĺga, LukeŇ°, Vladim√≠r and Haluskov√°, SoŇąa: Fyzika II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2006. ISBN 80-227-2496-3      
Hol√°, Ońĺga, BuŇ°ovsk√Ĺ, Ladislav, Fedorko, Pavol, Laurinc, Viliam, Luk√°ńć, Peter, LukeŇ°, Vladim√≠r and Tokarńć√≠k, Miroslav: Fyzika II - Zbierka pr√≠kladov a √ļloh. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2002. ISBN 80-227-1746-0      
Lateef, Agbaje, Oloke, Julius K., Kana, Evariste B. Gueguim, Oyeniyi, Solomon O., Onifade,Olukemi R., Oyeleye, Ayokunmi O. and Oladosu, Olabiyi C. Rhizopus stolonifer LAU 07: a novel source of fructosyltransferase Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 635-638      
LukeŇ°ov√°, Miroslava: ҆t√ļdium termooxidańćnej stability olejov vyuŇĺit√≠m DTA/TG techniky. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.