List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (383 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ryb√°r, A., Alf√∂ldi, J., Faberov√°, V. and Schmidtov√°, ńĹ. 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7- tetrahydro-1H-purin-8/7-ylalkyl)ureas as Potential Acyl-CoA: Cholesterol Acyltransferase Inhibitors Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 330-339      
Schmidtov√°, Jana: A novel support for yeast immobilization made of spent grains and its use in fermentation processes. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Moln√°r, A., MarkoŇ°, J. and Jelemensk√Ĺ, ńĹ. Accuracy of Mathematical Model with Regard to Safety Analysis of Chemical Reactors Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 357-361      
Mal√≠k, F. and ҆tefuca, V. Acetylcholine Esterase ‚ÄĒ Dynamic Behaviour with Flow Calorimetry Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 406-411      
Velik√°, Juliana: Adapt√≠vne lambda sledovanie prietokov√©ho chemick√©ho reaktora na synt√©zu metanolu. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Liang, Y.-M., Sun, Y.-J., Wu, X.-L. and Ma, Y.-X. Addition of Allyltributylstannane to Schiff Bases in the Presence of SnCl4 Chemical Papers, Vol.56, No. 3, 2002, 199-201      
Nociar, Andrej: Alkyl√°cia arom√°tov line√°rnymi alfa-olef√≠nmi. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Ebringerov√°, A., Hrom√°dkov√°, Z., HŇô√≠balov√°, V. and Hirsch, J. An Immunomodulating Pectic Arabinogalactan from Roots of Cistanche deserticola Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 320-325      
Roth, J√ļlius: Anaer√≥bne spracovanie obiln√Ĺch v√Ĺpalkov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
҆irok√°, Be√°ta: Analytick√© aspekty lyz√≠ndekarboxyl√°zy. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Markov√°, Martina: Anal√Ĺza betaxolol - hydrochloridu v liekoch a telov√Ĺch tekutin√°ch. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
BudoŇ°ov√°, Martina: Anal√Ĺza moŇĺnost√≠ uplatnenia evoluńćn√Ĺch algoritmov. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
MurgaŇ°, Martin: Anal√Ĺza prenikania v√Ĺrobku na zahranińćn√Ĺ trh. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Smrigov√°, X√©nia: Anal√Ĺza skutońćn√Ĺch n√°kladov a moŇĺnosti ich zniŇĺovania. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kohajdov√°, Zlatica: Anal√Ĺza vybran√Ĺch metabolitov mikroorganizmov kapil√°rnou izotachofor√©zou v mlieńćne fermentovan√Ĺch zeleninov√Ĺch Ň°Ň•av√°ch. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Annual report 2000, FCHPT STU Bratislava, (2002)   1  
Cibińćkov√°, Daniela: Antimikrobi√°lna aktivita novosyntetizovan√Ĺch halog√©nosalicyl√°tomeńŹnat√Ĺch komplexov s heterocyklick√Ĺmi N-donorov√Ĺmi ligandami. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
PiŇ°tekov√°, Patr√≠cia: Antioxidańćn√© a antiprotein√°zov√© √ļńćinky flavonoidov. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002. 2    
Kontuńĺov√°, Adela: Antioxidańćn√© formul√°cie na b√°ze rozmar√≠nu. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kravec, J√°n: Antioxidańćn√© √ļńćinky niektor√Ĺch pochut√≠n. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Sova, Martin: Antioxidańćn√Ĺ √ļńćinok niektor√Ĺch priemyseln√Ĺch plod√≠n. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
KoŇ°√≠kov√°, M√°ria: Antioxidańćn√Ĺ √ļńćinok strukov√≠n. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
BońŹo, Juraj: Apoptotick√Ĺ √ļńćinok ITC na bunk√°ch s definovanou rezistenciou. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kujawski, W., Capa La, W., Palczewska-Tulinska, M., Ratajczak, W., Linkiewicz, D. and Michalak, B. Application of Membrane Pervaporation Process to the Enhanced Separation of Fusel Oils Chemical Papers, Vol.56, No. 1, 2002, 3-6      
Varga, Norbert: Ar√Ĺnov√° cykliz√°cia v synt√©ze heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Dulebov√°, Monika: Aspekty trvanlivosti pek√°rskych v√Ĺrobkov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Pastirńć√≠kov√°, Sl√°vka: Biochemick√° charakteriz√°cia produktov kultiv√°cie v Trichoderma viride na komplexn√Ĺch substr√°toch. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Urban, Horst: Biochemick√© zmeny u Trichoderma viride kultivovanej v pr√≠tomnosti tenzidov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Sokolovsk√°, I., Wattiau, P., Gerin, P. and Agathos, S. N. Biodegradation of Fluorene at Low Temperature by a Psychrotrophic Sphingomonas sp. L-138 Chemical papers, Vol.56, No. 1, 2002, 36-40      
Ditteov√°, Petra: Biologick√° aktivita novosyntetizovan√Ĺch N- heterocyklick√Ĺch karboxyl√°tov meńŹnat√Ĺch. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Majerov√°, Bronislava: Biologick√© √ļńćinky deriv√°tov lign√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
KoreŇąov√°, Anna and Uher, Michal: Bioorganick√° ch√©mia v ot√°zkach a odpovediach. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2002. ISBN 80-227-1678-2      
Sl√ļka, J√°n: Biotechnologick√° produkcia flavonoidov. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Jamp√≠lek, J., DoleŇĺal, M. and DvoŇô√°k, B. Bis(4-methoxyphenyl)disulfide Formation through Copper Catalysts Chemical Papers, Vol.56, No. 3, 2002, 147-149      
Kierzkowska-Pawlak, H. and Zarzycki, R. Calorimetric Measurements of CO2 Absorption into Aqueous N -Methyldiethanolamine Solutions Chemical Papers, Vol.56, No. 4, 2002, 219-227      
Obalov√°, L., Kovanda, F., Chmielov√°, M., Lacn√Ĺ, Z. and Smetana, B. Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Oxides Derived from Hydrotalcite-Like Compounds Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 389-393      
B√ļcsiov√°, ńĹ., B√ļcsi, A., Hrdlovińć, P. and Chmela, ҆. Characterization of Stable Nitroxide Radicals on the Basis of Adduct Chromophore-Hindered Amine Utilizing EPR Spectroscopy in Solution and Polymer Matrix Chemical Papers, Vol.56, No. 4, 2002, 281-275      
Majt√°n, Juraj: Charakteriz√°cia klinick√Ĺch izol√°tov Salmonella enterica serovar Typhimurium r√īzneho f√°gov√©ho typu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Fujasov√°, Klaudia: Charakteriz√°cia vlastnost√≠ a aktivity pentakyanoŇĺeleznatanov√©ho katalyz√°tora. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Martinov√°, Lucia: Chemick√° ochrana dreva. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
ńĆief, Emil: Chemometrick√Ĺ v√Ĺpońćet a spracovanie analytick√Ĺch sign√°lov. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hlobilov√°, Iva: Chir√°lne cykload√≠cie nitr√≥nov a ich vyuŇĺitie v synt√©ze. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002. 1    
Butvin, P., Mitkov√°, M., Svńõtl√≠k, J. and Havr√°nek, E. Complex Formation of Thiazolidine-2,4-dicarboxylic Acid with Selected Divalent and Trivalent Metal Ions Chemical Papers, Vol.56, No. 3, 2002, 174-177      
Qu, J. Q. and Wang, L. F. Complexes of Tetraiodofluorescein with Some Transition Metals and their Antitumour Activity Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 109-112      
Koh√ļtov√°, M. and Valent, A. Copper(II) Complexes Containing Schiff Bases Derived from Salicylaldehyde and Esters of L-Glutamic Acid Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 95-99      
Proks, I., Danńõk, V., Chrenkov√°, M., ҆imko, F. and P√°nek, Z. Cryoscopy in Solvents with Dystectic Melting Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 71-76      
Aziz, M. S., El-Sonbati, A. Z. and Hilali, A. S. D.C. Conduction Phenomenon of Some Rhodanine Azo Complexes Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 305-308      
Kas√°kov√°, Katar√≠na: Deacidifik√°cia kysl√Ĺch papierov pri konzervovan√≠ arch√≠vnych a kniŇĺnińćn√Ĺch materi√°lov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Alm√°ssyov√°, Petra: Degrad√°cia lign√≠nu v papieri. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
҆ńćurokov√°, Be√°ta: Degradańćn√© zmeny pri mikrovlnnom ohreve tukov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Chrenkov√°, M., Bońća, M., Kuch√°rik, M. and Danńõk, V. Density of Melts of the System KF‚ÄĒK2MoO4‚ÄĒSiO2 Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 283-287      
Mutaftchiev, K. L. Determination of Manganese in Some Medicinal Plants and their Water Extracts by a Kinetic Spectrophotometric Method Chemical Papers, Vol.56, No. 3, 2002, 194-198      
Lincmajerov√°, Zuzana: Dif√ļzia p√°r etanolu v ńćasticiach akt√≠vneho uhlia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Gryta, M. Direct Contact Membrane Distillation with Crystallization Applied to NaCl Solutions Chemical papers, Vol.56, No. 1, 2002, 14-19      
Matajov√°, Marianna: DvojstupŇąov√° kysl√≠kov√° delignifik√°cia listn√°ńćovej bunińćiny. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Leskovsk√°, Lenka: Dynamika rastu Bacillus cereus v ultrapasterizovanej smotane. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
G√©hryov√°, Andrea: Dynamika zmien kvalitat√≠vnych ukazovateńĺov kakaov√©ho masla pri dezodoriz√°cii. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Tam√°s, L., Huttov√°, J., Mistr√≠k, I. and Kogan, G. Effect of Carboxymethyl Chitin-Glucan on the Activity of Some Hydrolytic Enzymes in Maize Plants Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 326-329      
Podg√≥rska, W. and Baldyga, J. Effect of Structure of Turbulence on Drop Breakage Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 412-417      
AntoŇ°ov√°, M., Polakovińć, M., Slovinsk√°, M., Madlov√°, A., Illeov√°, V. and B√°leŇ°, V. Effect of Sucrose Concentration and Cultivation Time on Batch Production of Fructosyltransferase by Aureobasidium pullulans CCY 27-1-1194 Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 394-399      
Karcz, J. and Cudak, M. Efficiency of the Heat Transfer Process in a Jacketed Agitated Vessel Equipped with an Eccentrically Located Impeller Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 382-386      
҆pitalsk√Ĺ, Zdenko: Elasticita molek√ļl v semikryŇ°talick√Ĺch polym√©roch. √östav polym√©rov, Slovensk√° akad√©mia vied, 2002.      
Tihon, J. Electrodiffusion Diagnostics of the Near-Wall Flows Chemical papers, Vol.56, No. 1, 2002, 45-51      
ńĆ√≠Ňĺ, ҆tefan: Elektrochemick√© Ň°t√ļdium s√ļstavy NaF - AlF3 - Na2S04. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Franko, Slavom√≠r: Enantioselekt√≠vne epoxid√°cie katalyzovan√© Salen komplexmi (Jacobsenov katalyz√°tor). Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Mitl√∂hner, Jozef: Energetick√Ĺ audit v re√°lnom priemyselnom podniku. Prev√°dzka PE a LF, CHEMOSVIT a.s.. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Posp√≠Ň°il, P., Mikul√°Ň°ek, P., Doleńćek, P. and Cakl, J. Enhancement of Tubular Cross-Flow Microfiltration of Dispersions by Gas-Liquid Two-Phase Flow Chemical papers, Vol.56, No. 1, 2002, 7-13      
Balogov√°, Zuzana: Entalpick√° anal√Ĺza v bin√°rnych s√ļstav√°ch. Katedra anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Bilanińćov√°, Dagmar: Enz√Ĺmov√© modifik√°cie lakt√≥zy. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Tar√°bek, Peter: EPR study of photoinduced reactions in titanium dioxide suspensions. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Mor√°vkov√°, L. and Linek, J. Excess Molar Volumes of the Octane‚Äď1-Chlorobutane System at High Pressures and Elevated Temperatures Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 374-377      
RuŇĺback√°, Viera: Finanńćn√° anal√Ĺza v ZSNP FOUNDRY, a.s.. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Ch√ļŇ•kov√°, Miriam: Fotochemick√° modifik√°cia polym√©rnych vrstiev. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Mosn√°ńćek, Jaroslav: Fotooxid√°cia vybran√Ĺch 1,2-dikarbonylov√Ĺch zl√ļńćen√≠n v polym√©rnom filme. √östav polym√©rov, Slovenk√° akad√©mia vied, 2002. 1    
Volfov√°, Petra: Funkcionalizovan√© polystyr√©n/polybutylakryl√°tov√© disperzie. Synt√©za a vlastnosti. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Halmov√°, Zuzana: Funkcionalizovan√© PS/PBA disperzie s ńćasticami jadro - obal. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Javorkov√°, Veronika: Funkńćn√© vlastnosti (Na,K)-ATP√°zy oblińćky pri patofyziologickom zaŇ•aŇĺen√≠. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hol√°, Ońĺga, BuŇ°ovsk√Ĺ, Ladislav, Fedorko, Pavol, Laurinc, Viliam, Luk√°ńć, Peter, LukeŇ°, Vladim√≠r and Tokarńć√≠k, Miroslav: Fyzika II - Zbierka pr√≠kladov a √ļloh. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2002. ISBN 80-227-1746-0      
҆alachov√°, Katar√≠na: Fyziologick√© vlastnosti text√≠li√≠. Katedra vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Macekov√°, Danka: Genotoxick√© a antibakteri√°lne √ļńćinky vybran√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Sz√≠jjarto, Andrej: High-cell density airlift bioreactors - hydrodynamic studies. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Pavlovińćov√°, Martina: Hodnotenie kyslosti zeolitov infrańćervenou spektroskopiou. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Galdunov√°, Lenka: Hodnotenie organoleptick√Ĺch vlastnost√≠ vybran√Ĺch bylinn√Ĺch ńćajov. Katedra v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Ors√°gov√°, Anna: Hodnotenie potlańćiteńĺnosti hladen√Ĺch drevit√Ĺch papierov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
ńéur√≠ńćekov√°, T√ľnde: Hodnotenie procesu farbenia zmesn√Ĺch PP/PET vl√°kien disperzn√Ĺmi farbivami. Katedra vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
҆uhajda, Boris: Hodnotenie spracovateńĺsk√Ĺch vlastnost√≠ gum√°rensk√Ĺch zmes√≠. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
DrŇĺ√≠kov√°, Daniela: Hodnotenie stability pitnej vody. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
҆ustek, J√°n: Hodnotenie vlastnost√≠ chemicky modifikovan√©ho izopr√©nov√©ho kauńćuku. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Ostroluck√°, Katar√≠na: Hydroxyl√°cia arom√°tov v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Holler, Michal: Identifik√°cia sklen√Ĺch nehomogen√≠t v olovnatom skle a pr√≠ńćiny ich vzniku. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Baranov√°, Jana: In vitro cytotoxicita a mechanizmus √ļńćinku meńŹnat√Ĺch komplexov s r√īznymi ligandami. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hunov√°, Martina: Indukcia a charakteriz√°cia extracelul√°rnych prote√°z Trichoderma viride. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Derco, J., Guly√°sov√°, A. and HorŇą√°k, M. Influence of Ozonation on Biodegradability of Refractory Organics in a Landfill Leachate Chemical papers, Vol.56, No. 1, 2002, 41-44      
Majt√°n, V. and Majt√°nov√°, ńĹ. Influence of Subinhibitory Concentrations of Disinfectants on Hydrophobicity, Alginate Production, and Motility of Pseudomonas aeruginosa Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 345-350      
Potuńćek, F. and Skotnicov√°, I. Influence of Wash Liquid Properties on the Efficiency of Pulp Washing Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 369-373      
Strnov√°, Michaela: Inhibińćn√Ĺ √ļńćinok kovov na sladkovodn√ļ riasu Scenedesmus quadricauda. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kr√°ńĺov√°, K., ҆erŇ°eŇą, F., Milet√≠n, M. and DoleŇĺal, M. Inhibition of Photosynthetic Electron Transport in Spinach Chloroplasts by 2,6-Disubstituted Pyridine-4-thiocarboxamides Chemical Papers, Vol.56, No. 3, 2002, 217-214      
Kravcov√°, Andrea: Inhib√≠tory kateps√≠nu B. Izol√°cia produkńćn√Ĺch mikroorganizmov, produkcia a biologick√© vlastnosti. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kucharska-ZoŇĄ, M., ZoŇĄ, J. and Wojciechowski, W. Interaction of Aminooxyalkylphosphonic Acids with Cobalt(II), Nickel(II), and Copper(II) Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 89-94      
J√≥na, E., Kubranov√°, M., Mojumdar, S. C. and Kopcov√°, M. Interactions of Co-Exchanged Montmorillonite with Pyridine, 4-Methyl- and 4-Ethylpyridine Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 295-298      

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »