Browse By Author Name - Markov

Browse Results (6 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Markov√°, Martina: Anal√Ĺza betaxolol - hydrochloridu v liekoch a telov√Ĺch tekutin√°ch. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Markovińá, S., Markovińá, Z., McCrindle, R. I. and Simonovińá, B. R. Kinetics of extraction of coal-tar pitch components with supercritical carbon dioxide Chemical Papers, Vol.61, No. 1, 2007, 46-50      
Markov√°, Denisa: Minimaliz√°cia emisie VOC z celul√≥zov√Ĺch kompozitn√Ĺch materi√°lov. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Markov√°, Lucia: PouŇĺitie kovov√©ho Ňĺeleza na degrad√°ciu vybran√Ĺch polutantov vody Fentonovou reakciou. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Markovińć, Martin: Stereoselekt√≠vne Pd-katalyzovan√© cykliz√°cie nenas√Ĺten√Ĺch polyolov a aminoalkoholov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Markov√°, M√°ria: VyuŇĺitie polym√©rnych membr√°n na izol√°ciu prchav√Ĺch organick√Ĺch l√°tok z vodnej matrice. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.