Browse By Author Name - Mor

Browse Results (27 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gryta, M., Tomaszewska, M. and Morawski, A. W. A Capillary Module for Membrane Distillation Process Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 370-374      
Morvayov√°, Kamila: Anal√Ĺza efekt√≠vnosti rozvozu v√Ĺrobkov v a.s. LUMILK Luńćenec. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Moravńć√≠kov√°, Erika: Apopt√≥za a nekr√≥za indukovan√° l√°tkami s akrid√≠nov√Ĺm skeletom. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Rychl√Ĺ, Jozef, Kocer, Aysegul, Tanis, Fathy, Matisov√°-Rychl√°, Lyda, Janigov√°, Ivica and Csomorov√°, Katar√≠na Comparison of isothermal and non-isothermal chemiluminescence and differential scanning calorimetry experiments with benzoyl peroxide Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 471-478 1    
Somorovsk√°, Martina: Cytotoxick√° √ļńćinnosŇ• extraktov a sil√≠c rastl√≠n rodu Echinacea Moench. Katedra mikrobiol√≥gie, biol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Bal√°n, J., Mor√°vkov√°, L. and Linek, J. Excess molar volumes of the (cyclohexane + pentane, or hexane, or heptane, or octane, or nonane) systems at the temperature 298.15 K Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 497-501      
Linek, J. and Mor√°vkov√°, L. Excess Molar Volumes of the Heptane‚Äď1-Chloropentane System at High Pressures and Elevated Temperatures Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 382-385      
Mor√°vkov√°, L. and Linek, J. Excess Molar Volumes of the Octane‚Äď1-Chlorobutane System at High Pressures and Elevated Temperatures Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 374-377      
Moricov√°, Petra: Fotochemick√Ĺ iniciovan√° polymeriz√°cia uret√°nakryl√°tov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Moravńć√≠k, J√°n: Homogenita skla a jej s√ļvislosŇ• s v√Ĺrobn√Ĺm procesom. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Moravńć√≠kov√°, Daniela: Intramolekulov√° Michaelova ad√≠cia v synt√©ze heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Mor√°vek, Roman: Komparat√≠vna anal√Ĺza podmienok rozvoja chemick√©ho priemyslu SR s vybran√Ĺmi chemick√Ĺmi spolońćnosŇ•ami (koncernami) vo svete. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Mor√°vkov√°, Zlatica: Medzif√°zov√© nap√§tie v syst√©moch roztaven√Ĺ hlin√≠k/kryolitov√° tavenina. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Karakulski, Krzysztof, Gryta, Marek and Morawski, Antoni W. Membrane processes used for separation of effluents from wire productions Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 205-211      
Moravńć√≠kov√°, Zuzana: Mikrofiltr√°cia modelov√Ĺch zmes√≠ monodisperzn√Ĺch s√ļstav cez keramick√© membr√°ny. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Lath, D., Csomorov√°, K., Koll√°rikov√°, G., Stankovsk√°, M. and ҆olt√©s, L. Molar Mass‚ÄĒIntrinsic Viscosity Relationship of High-Molar-Mass Hyaluronans: Involvement of Shear Rate Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 291-293      
Moravńć√≠k, Juraj: Preparat√≠vna chromatografick√° separ√°cia galaktooligosacharidov pouŇĺit√≠m i√≥nomenińćov. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Morochovińćov√°, Monika: Prieskum mikrobiologick√Ĺch vlastnost√≠ koren√≠n a chuŇ•ov√Ĺch pr√≠sad. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
M√≥ric, Miroslav: Pr√≠prava kompozitn√Ĺch povlakov. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Moravansk√Ĺ, Ladislav: Pr√≠prava Zn-modifikovan√Ĺch zeolitov ZSM-5 i√≥novou v√Ĺmenou v pevnej f√°ze. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Mora, V. and Castro, E. A. Semiempirical Study of the Molecular Structure of Cyclic (NPX2)n Phosphazenes (n = 2, 3, 4, 5 and X = H, F, Cl) Chemical Papers, Vol.56, No. 4, 2002, 250-255      
Moravńć√≠kov√°, Petra: Stanovenie beta-gluk√°nov v cere√°li√°ch. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
H√°morsk√Ĺ, Pavol: ҆t√ļdium akosti surov√©ho kravsk√©ho mlieka v okrese KoŇ°ice. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Mordiov√°, Zuzana: ҆t√ļdium sorpcie a desorpcie Cd pr√≠rodn√Ĺmi ionexami v prostred√≠ konkurenńćn√Ĺch kati√≥nov r√°dioindik√°torovou met√≥dou. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Timorack√°, M√°ria: ҆t√ļdium √ļńćelov√Ĺch modifik√°ci√≠ kyseliny hyaluronovej. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Csomorov√°, Monika: ҆t√ļdium ur√Ĺchlen√©ho starnutia potlańćen√©ho papierov√©ho substr√°tu. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Moravńć√≠kov√°, M√°ria: Termogravimetrick√° charaktiriz√°cia biomasy ako suroviny pre splynovanie. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.