Browse By Author Name - Alm

Browse Results (9 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Alm√°ssyov√°, Petra: Degrad√°cia lign√≠nu v papieri. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kalm√°rov√°, Gabriela: Extrakt√≠vne l√°tky vŇēby. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Halmov√°, Zuzana: Funkcionalizovan√© PS/PBA disperzie s ńćasticami jadro - obal. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Silva, Daniel P., Br√°nyik, Tom√°Ň°, Dragone, Giuliano, Vicente, Ant√≥nio A., Teixeira, Jos√© A. and Almeida e Silva, Jo√£o B. High gravity batch and continuous processes for beer production: Evaluation of fermentation performance and beer quality Chemical Papers, Vol.62, No. 1, 2008, 34-41      
Wilhalmov√°, Lenka: L√≠zing ako zdroj financovania mal√Ĺch podnikov. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Palmas, S., Ferrara, F., Pisu, A. and Cannas, C. Oxygen evolution on Ti/Co3O4-coated electrodes in alkaline solution Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 77-82      
Halmo, Vladim√≠r: ҆t√ļdium kinetiky macer√°cie aromatick√Ĺch substr√°tov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Almostfa Jame, Rasha Mohammed: VyuŇĺitie chir√°lnych nitr√≥nov v synt√©ze izoxazolid√≠nov√Ĺch nukleozidov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 2    
Alm√°siov√°, Be√°ta: VyuŇĺitie oz√≥nu na zniŇĺovanie produkcie prebytońćn√©ho kalu. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.