Browse By Author Name - Tar

Browse Results (255 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
VaŇąkov√°, Katar√≠na: Adsorpńćn√° rovnov√°ha fruktozyltransfer√°zy na slabom anexe. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 2    
Matiov√°, Katar√≠na: Aktu√°lne probl√©my riadenia ńĺudsk√Ĺch zdrojov v podmienkach Istrochem, a.s. Bratislava. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
M√ļńćkov√°, Katar√≠na: Alkyl√°cia tolu√©nu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Mińć√°kov√°, Katar√≠na: Amonol√Ĺza alkylamionoderiv√°tov sil√°nu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
SrdoŇ°ov√°, Katar√≠na: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd a BIOPO s.r.o. Leopoldov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Cicmanov√°, Katar√≠na: Anaer√≥bne spracovanie kukurice a kukurińćnej sil√°Ňĺe. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Filipov√°, Katar√≠na: Anal√Ĺza a vyuŇĺitie druhotn√Ĺch lipidick√Ĺch surov√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Starec, Vlastimil: Anal√Ĺza s√ļńćasn√©ho stavu a perspekt√≠vy rozvoja chemick√©ho priemyslu v SR. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Koryt√°r, Peter: Anal√Ĺza vplyvu meńŹnat√©ho komplexu na niektor√© Ň°truktur√°lne a funkńćn√© parametre ńĺudsk√Ĺch bunkov√Ĺch kult√ļr. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
҆pirkov√°, Katar√≠na: Anelovanie 3H-chinazol√≠n-4-ti√≥nov na tioamidickej v√§zbe. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
҆ima, Jozef, Koman, Mari√°n, Kotońćov√°, Adela, Segńĺa, Peter, Tatarko, Miroslav and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia. 1. vyd. Bratislava: Nakladateńĺstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3087-7 1    
Bachanov√°, Katar√≠na: Antimikrobi√°lna aktivita vybran√Ĺch psychofarm√°k. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Munkov√°, Katar√≠na: Antioxidańćn√© a antimutag√©nne √ļńćinky ovsa siateho. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Luk√°ńćov√°, Katar√≠na: Aplik√°cia controllingu v podnikovej sf√©re. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Nagyov√°, Katar√≠na: Aplik√°cia imobiliz√°tov v kontinu√°lnej etanolovej ferment√°cii. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003. 1    
Kov√°ńćov√°, Katar√≠na: Application of Genetic Algorithm to Design of Molecules with Given Topological Indices. Oddelenie matematiky FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Pip√≠Ň°kov√°, Katar√≠na: Autoprotil√°tky u pacientov s podozren√≠m na reumatick√© ochorenie. Katedra mikrobiol√≥gie, biol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Rajt√°rov√°, Sylvia: Bezpr√ļdov√© medenie. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Vajsov√°, Katar√≠na: Bioakt√≠vne metabolity huby Fusarium solani. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
HarŇ°√°nyiov√°, Katar√≠na: Biokonzerv√°cia zeleniny. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Hor√°kov√°, Katar√≠na and Jantov√°, SoŇąa: Biol√≥gia. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1145-4      
Hor√°kov√°, Katar√≠na, Hudecov√°, Daniela, Jantov√°, SoŇąa and N√°dask√°, M√°ria: Biol√≥gia - N√°vody na cvińćenie. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0888-7      
Min√°rikov√°, Katar√≠na: Biologicky akt√≠vne sekund√°rne metabolity kmeŇąov Pyrenochaeta species a Penicillium funiculosum. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
GŇāuszcz, PaweŇā, Zakrzewska, Katarzyna, Wagner-Doebler, Irene and Ledakowicz, StanisŇāaw Bioreduction of ionic mercury from wastewater in a fixed-bed bioreactor with activated carbon Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 232-238      
ńĆernuŇ°kov√°, Katar√≠na: Biosorpcia polychl√≥rovan√Ĺch bifenylov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
B√°rdoŇ°ov√°, Katar√≠na: Biosynt√©za a bioaktivita sekund√°rnych metabolitov streptomyces kasugaensis. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Kmecov√°, Katar√≠na: Biotechnologick√° produkcia astaxant√≠nu. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Minichov√°, Katar√≠na: Charakteristika srv√°tky pripravenej s rozdielnymi mlieńćnymi kult√ļrami. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Poloncov√°, Katar√≠na: Charakteriz√°cia a v√Ĺvoj ńćist√Ĺch kult√ļr kvasiniek z prev√°dzky v pivovare Martin. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Fl√≥ri√°n, K., Hassler, J., Rutarov√°, P. and Z√°ray, GY. Checking of the Equivalency of One-Standard and Multistandard Calibration Methods in Solid-Sampling Atomic Spectroscopy Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 151-154      
Min√°rechov√°, Katar√≠na: Ch√©mia a fotoch√©mia vybran√Ĺch zneńćisten√≠n Ňĺivotn√©ho prostredia V - fotochemick√© reakcie vzniku nitrofenolov vo vode. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
҆utarikov√°, Katar√≠na: Chemick√© a mikrobiologick√© ukazovatele kvality bryndze. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 1    
Dankov√°, Katar√≠na: Chemometrick√° anal√Ĺza a klasifik√°cia biochemick√Ĺch a potravin√°rskych d√°t. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Lipt√°kov√°, Katar√≠na: Chl√≥rovan√© fenolov√© deriv√°ty a chromozom√°lne aber√°cie. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kozl√≠kov√°, Katar√≠na: ńĆistenie repnej Ň°Ň•avy za pr√≠tomnosti CaC03. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Rychl√Ĺ, Jozef, Kocer, Aysegul, Tanis, Fathy, Matisov√°-Rychl√°, Lyda, Janigov√°, Ivica and Csomorov√°, Katar√≠na Comparison of isothermal and non-isothermal chemiluminescence and differential scanning calorimetry experiments with benzoyl peroxide Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 471-478 1    
Gembick√Ĺ, Milan, Moncońĺ, J√°n, LebruŇ°kov√°, Katar√≠na, MartiŇ°ka, Ladislav and Valigura, DuŇ°an Copper(II) 3,5-Dinitrosalicylate ‚Äď The Unique System for Cocrystal Formation by Gentle Changes in Preparation Procedure Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 290-300      
Heleyov√°, Katar√≠na: Could-Jacobsova reakcia aminobenzoxazolov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Cig√°Ňąov√°, Katar√≠na: Cudzorod√© l√°tky v materskom mlieku. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kr√°lov√°, Katar√≠na: Cytotoxicita a mechanizmus √ļńćinku nov√Ĺch bis-am√≥niov√Ĺch sol√≠ odvoden√Ĺch od kyseliny jant√°rovej in vitro. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
KoŇąarikov√°, Katar√≠na: Cytotoxick√Ĺ a fototoxick√Ĺ √ļńćinok chinol√≥nov√Ĺch deriv√°tov v in vitro podmienkach. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Kas√°kov√°, Katar√≠na: Deacidifik√°cia kysl√Ĺch papierov pri konzervovan√≠ arch√≠vnych a kniŇĺnińćn√Ĺch materi√°lov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Zufarov, Oybek, Schmidt, ҆tefan and Sekret√°r, Stanislav Degumming of rapeseed and sunflower oils Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 321-328      
Hal√°kov√°, Katar√≠na: Denitrifik√°cia pitn√Ĺch v√īd s gluk√≥zou v USB reaktore. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
VaŇąkov√°,Katar√≠na, Onderkov√°, Zdenka, AntoŇ°ov√°, Monika and Polakovińć, Milan Design and economics of industrial production of fructooligosaccharides Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 375-381      
Bubnińćov√°, Katar√≠na: Detekcia environment√°lne rizikov√Ĺch l√°tok pomocou DNA biosenzora. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Mikolkov√°, Katar√≠na: Disperg√°tory na b√°ze lign√≠nov√Ĺch substr√°tov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kr√°ńĺov√°, Katar√≠na, Masarovińćov√°, Elena, ҆erŇ°eŇą, FrantiŇ°ek and Ondrejkovińćov√°, Iveta Effect of different Fe(III) compounds on photosynthetic electron transport in spinach chloroplasts and on iron accumulation in maize plants Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 358-363      
JeŇĺov√°, Katar√≠na: Ekologiz√°cia vulkanizańćn√Ĺch syst√©mov v beh√ļŇąov√Ĺch zmesiach pre n√°kladn√© autopl√°Ň°te. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
V√°Ňąov√°, Katar√≠na: Ekonomick√© vyhodnotenie investińćn√©ho projektu destilańćnej jednotky gazol√≠nu, a.s. Nafta Gbely. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mikolajńć√≠kov√°, Katar√≠na: Elektrick√° vodivosŇ• vybran√Ĺch biopolym√©rnych materi√°lov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Oz√°balov√°, Katar√≠na: Elektrochemick√© senzory so selekt√≠vnym modifik√°torom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Hut√°rov√°, Martina: Elektroforetick√© Ň°t√ļdium niektor√Ĺch hydroxykysel√≠n. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
҆vaŇąov√°, Katar√≠na: EPR Ň°t√ļdium antioxidańćn√Ĺch a radik√°l-zh√°Ň°aj√ļcich vlastnost√≠ karotenoidov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Tar√°bek, Peter: EPR study of photoinduced reactions in titanium dioxide suspensions. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Tatarko, Miroslav: ESR spektroskopia radiańćn√© indukovan√Ĺch paramagnetick√Ĺch centier v oxidov√Ĺch skl√°ch. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Klep√°ńćov√°, Katar√≠na: √Čterifik√°cia glycerolu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
N√©methov√°, Katar√≠na: Extrakt√≠vne l√°tky a adit√≠va v delignifikańćn√Ĺch procesoch. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
KoŇ°tialov√°, Katar√≠na: Farbenie polyetyl√©ntereftal√°tov√Ĺch vl√°kien v hmote. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Rechtorisov√°, Katar√≠na: Finanńćn√° anal√Ĺza v PMaC spol. s r.o. PieŇ°Ň•any. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Danńćov√°, Katar√≠na: Finanńćn√° anal√Ĺza vybran√©ho stroj√°rensk√©ho podniku. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Tatarko, Miroslav: Fotochemick√© aspekty fentonov√Ĺch reakci√≠. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Sekret√°r, Stanislav: Fotochemick√© reakcie substituovan√Ĺch 2(3H)-oxazol√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1981.      
Borsk√°, Katar√≠na: Fotodegrad√°cia poly(e-kaprolakt√≥nu) dopovan√©ho benzilom. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Vrana, Branislav, Dercov√°, Katar√≠na, Bal√°Ňĺ, ҆tefan and Tandlich, Roman Four-compartmental kinetic model of the simultaneous processes occurring throughout biodegradation of polychlorinated biphenyls in the active bacterial cell suspension Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 329-349      
Habalov√°, Katar√≠na: Frakcionacia extraktu pupalkoveho Ň°rotu. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Kirchnerov√°, Katar√≠na: Fyziologick√© a biochemick√© sledovanie vplyvu rozdielnej √ļrovne v√ĹŇĺivy dojn√≠c na zloŇĺenie mlieńćneho tuku. Katedra technickej mikrobiol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1987.      
҆alachov√°, Katar√≠na: Fyziologick√© vlastnosti text√≠li√≠. Katedra vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Repask√°, Katar√≠na: GC separ√°cia enantiom√©rov vybran√Ĺch organick√Ĺch zl√ļńćen√≠n v jedno a dvojkol√≥nov√Ĺch syst√©moch. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Pag√°ńćov√°, Petra, Drtil, Miloslav and Galbov√°, Katar√≠na Granulation of activated sludge in a laboratory upflow sludge blanket reactor Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 125-130      
Sz√°razov√°, Katar√≠na: Hodnotenie ekotoxikologick√©ho rizika polutantov na vybran√© zloŇĺky Ňĺivotn√©ho prostredia. Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Pol√°ńćekov√°, Katar√≠na: Hodnotenie kvality papierensk√Ĺch v√Ĺrobkov z hńĺadiska hygienick√Ĺch poŇĺiadaviek. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Zeman√≠kov√°, Katar√≠na: Hodnotenie kvality tlańćenej grafickej inform√°cie. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
ńĆamborov√°, Katar√≠na: Homol√≥gy PDMP-synt√©za a vlastnosti. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Marcinńćinov√°, Katar√≠na: HPLC anal√Ĺza chir√°lnych lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kapasn√°, Katar√≠na: Hybridn√© adapt√≠vne riadenie jednorozmerov√Ĺch neline√°rnych syst√©mov. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Kaj√°nkov√°, Katar√≠na: Hydrogenańćn√© a hydrogenolytick√© reakcie repkov√©ho oleja. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Ostroluck√°, Katar√≠na: Hydroxyl√°cia arom√°tov v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Gavalcov√°, Katar√≠na: IńĆ-spektr√° kysl√Ĺch centier zeolitov. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
F√ľrj√©szov√°, Katar√≠na: Identifik√°cia markerov virulencie kmeŇąov Salmonella enteritidis izolovan√Ĺch z potrav√≠n a z klinick√Ĺch vzoriek. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
҆abata, Stanislav, HetflejŇ°, JiŇô√≠, Rycht√°rikov√°, Renata, Kuncov√°, Gabriela, Lang, Kamil and Kub√°t, Pavel Immobilization of porphyrins in poly(hydroxymethylsiloxane) Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 438-444 1    
Habl√°kov√°, Katar√≠na: Imobiliz√°cia Cr(VI) v kremińćitanov√Ĺch matriciach. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kundr√≠kov√°, Katar√≠na: Imobiliz√°cia producentov organick√Ĺch kysel√≠n do PVA g√©lov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Cestarolli, Dane T., Alves, Val√©ria A. and da Silva, Lu√≠s A. In situ and ex situ characterization of a Fe-Cr-Ni alloy in mouthwashes and Hank‚Äôs solution Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 326-328      
Dubekov√°, Katar√≠na: Indolov√© izotiokyan√°ty-reaktivita a protin√°dorov√© vlastnosti. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
M√©riov√°, Katar√≠na: Indukcia expresie internal√≠nu B pre Ň°pecifick√ļ detekciu Listeria monocytogenes ELISA met√≥dou. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Z√°bojn√≠kov√°, Katar√≠na: Internetov√Ĺ modul pre modelovanie a simul√°ciu procesov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
IdeŇ°icov√°, Katar√≠na: Intern√Ĺ audit ako n√°stroj riadenia a kontroly v ZSR. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
D√∂m√∂t√∂rov√°, Katar√≠na: Izol√°cia a chemick√© premeny Ňĺńļtkov√©ho lecit√≠nu. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
ńéurńćansk√°, Katar√≠na: Izol√°cia, charakteriz√°cia a praktick√° aplik√°cia autocht√≥nnych kult√ļr Saccharomyces cerevisiae vo vin√°rstve. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
OroŇ°ov√°, Katar√≠na: Izotachoforetick√© Ň°t√ļdium vybran√Ĺch lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Findurov√°, Katar√≠na: Jablk√° ako zdroj fytochemik√°li√≠ pre funkńćn√© potraviny. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Masriov√°, Katar√≠na: Kalkul√°cie vo v√Ĺrobnom podniku GUMON a.s.. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Koryt√°r, Peter: Kapil√°rna plynov√° chromatografia amfetam√≠nov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Taranda, Richard: Kopyrol√Ĺza zmieŇ°an√Ĺch plastov s ropn√Ĺmi frakciami. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Matuszn√°, Katar√≠na: Kvantovochemick√© v√Ĺpońćty a line√°rna optick√° spektroskopia paracyklof√°nov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Vollekov√°, Katar√≠na: Kvasinky slovenskej tokajskej vinohradn√≠ckej oblasti. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
҆tibr√°nyi, Ladislav, Gracza, Tibor, ҆pirkov√°, Katar√≠na and BerkeŇ°, DuŇ°an: Laborat√≥rne cvińćenie z organickej ch√©mie II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0827-5      
V√°clav√≠kov√°, Katar√≠na: Leasing ako moŇĺnosŇ• financovania podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
llliŇ•ov√°, Katar√≠na: Legislat√≠vne aspekty likvid√°cie odpadkov v okrese Malacky. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      

Page 1 of 3

Result Pages:    1 2 3  next › last »