Browse By Author Name - Hrom

Browse Results (12 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ebringerov√°, A., Hrom√°dkov√°, Z., HŇô√≠balov√°, V. and Hirsch, J. An Immunomodulating Pectic Arabinogalactan from Roots of Cistanche deserticola Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 320-325      
Hrom√°dkov√°, Z., Ebringerov√°, A. and Hirsch, J. An Immunomodulatory Xylan-Phenolic Complex from the Seed Hulls of Buckwheat (Fagopyrum esculetum Moench) Chemical Papers, Vol.59, No. 3, 2005, 223-224      
KoŇ°Ň•√°lov√°, Zuzana, Hrom√°dkov√°, Zdenka and Ebringerov√°, Anna Chemical evaluation of seeded fruit biomass of oil pumpkin (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 406-413 1    
Hromada, R√≥bert: Komplexn√© zl√ļńćeniny Ňĺeleza s nikot√≠namidom. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Chrom√Ĺ, DuŇ°an: Modifik√°cia polyuret√°nov√Ĺch adhez√≠v a spoj√≠v pre usŇąov√© materi√°ly. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Chrom√°, Magdal√©na: Niektor√© aspekty mutagen√©zy ved√ļcej k bakteri√°lnej rezistencii vońći antibiotik√°m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Chromuńĺ√°kov√°, Katar√≠na: PA6, kopolyamidy a ich zmesi pre pr√≠pravu vl√°kien so zlepŇ°en√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Katedra vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Chromcov√°, Daniela: Reorganiz√°cia podnikov√Ĺch procesov spojen√° s inovat√≠vnymi z√°sahmi v a.s. Istrochem. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Chromńć√≠kov√°, M√°ria: ҆trukt√ļrna relax√°cia oxidov√Ĺch skiel. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
Chrom√°, Silvia: ҆t√ļdium sorpcie tolu√©nu na montmorillonite v podzemn√Ĺch vod√°ch. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Chromek, Miroslav: Vplyv spracovateńĺsk√Ĺch pr√≠sad na vlastnosti gum√°rskych zmes√≠. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Hromuńĺ√°kov√°, Katar√≠na: VyuŇĺitie HPLC met√≥dy v stopovej anal√Ĺze organick√Ĺch l√°tok. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.