List of Records PrezeraŇ• podńĺa rokov

Browse Results (187 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Van der Merwe, Jaco: A study of heat and mass transfer aspects in fungal fermentations on an industrial scale. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 2 1  
Al-hakimi, Amin Mohamed: Aktivita modifikovan√Ĺch stabilizovan√Ĺch zeolitov Y v reakcii hydrokrakovania. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Schwabov√°, Daniela: Aktu√°lne aspekty hodnotenia kvality kozmetick√Ĺch g√©lov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Chyl√≠k, Jaroslav: Alkyl√°cia naftal√©nu a bifenylu na zeolitov√Ĺch katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 7    
Herdov√°, Bronislava: Anaer√≥bna konferment√°cia prim√°rneho kalu s tukmi z odluńćovańćov tukov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Putz, Peter: Anaer√≥bne spracovanie organick√Ĺch odpadov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 4    
Dobrota, Martin: Analytick√© vyuŇĺitie fluoridovo-selekt√≠vnych elektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Chrvalov√°, Zuzana: Analytika v cukrovink√°rskej technol√≥gii. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
DudeŇ°ek, Pavel: Anal√Ĺza chemick√Ĺch v√§zieb v kryŇ°t√°loch III-V polovodińćov. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Tak√°ńćov√°, Dana: Anal√Ĺza enentiom√©rov polychl√≥rovan√Ĺch bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou vo viackol√≥nov√Ĺch syst√©moch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kneppo, D√°rius: Anal√Ĺza pentachl√≥rfenolu v potravin√°ch. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Sokol, Jozef: Anal√Ĺza rez√≠du√≠ lieńć√≠v v potravin√°ch Ňĺivońć√≠Ň°neho p√īvodu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Hud√°kov√°, Monika: Anal√Ĺza s elektr√≥dou modifikovanou redoxn√Ĺm medi√°torom. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Droppov√°, Ońĺga: Anal√Ĺza stavu vodn√©ho hospod√°rstva na preńćerp√°vacej stanici ńć.4 v Tupej. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Martinsk√°, Saskia: Anal√Ĺza trhu hlin√≠ka a jeho polotovarov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
҆pirkov√°, Katar√≠na: Anelovanie 3H-chinazol√≠n-4-ti√≥nov na tioamidickej v√§zbe. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Z√°hradn√≠k, Marek: Anelovanie deriv√°tov chinazol√≠nu na tioamidickej v√§zbe. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Nhat, Dang Minh: Antioxidańćn√° aktivita niektor√Ĺch koren√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Sonawane, Anaya: Antioxidative effects of spices on sunflower oil. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Br√ļnov√°, Alena: Aplik√°cia mikroelektr√≥d v analytickej ch√©mii. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
ńĆurilla, Ondrej: Aplik√°cia oxidoredukńćn√Ĺch enz√Ĺmov na v√Ĺvoj biosenzorov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
ńéurdinov√°, Alena: Biochemick√© zmeny v potravin√°ch sp√īsoben√© mikroorganizmami. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Hor√°kov√°, Katar√≠na, Hudecov√°, Daniela, Jantov√°, SoŇąa and N√°dask√°, M√°ria: Biol√≥gia - N√°vody na cvińćenie. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0888-7      
Pa√ļkov√°, Stanislava: Biotechnologick√° produkcia kyseliny L(+)-v√≠nnej z cis-epoxyjantar√°tu. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Rwarasika, Albert Mafara: Characterization of beer prepared by continual fermentation. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kadlńćekov√°, Ingrid: Charakteristika a moŇĺnosti zneŇ°kodŇąovania odpadov√Ĺch v√īd v a.s. VIHORLAT Snina. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 2    
GreŇąa, Martin: Charakteriz√°cia enantiom√©rnych interakci√≠ pri separ√°cii chir√°lnych zl√ļńćen√≠n plynovou chromatografiou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
T√°ncoŇ°ov√°, Zuzana: Charakteriz√°cia procesu bakteri√°lnej utiliz√°cie Ň°krobov√Ĺch substr√°tov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Tak√°csov√°, M√°ria and Pr√≠bela, Alexander: Ch√©mia potrav√≠n. 1. vydanie - 1. dotlańć Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0861-5      
Bafrncov√°, SoŇąa, Bafrnec, Milan, B√°leŇ°, Vladimir, Havalda, Ivan, Kossaczk√Ĺ, Elem√≠r, Langfelder, Ivan, Lodes, Anton√≠n, Longauer, Jaroslav, Surov√Ĺ, J√ļlius, ҆efńć√≠k, Jaroslav, ҆efńć√≠kov√°, Milica and Vajda, Milan: Chemick√© inŇĺinierstvo - Pr√≠klady a √ļlohy. 2. opraven√© vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0862-3      
MeraŇ°ick√Ĺ, Jozef: Chemicko - optick√© senzory na b√°ze vodiv√Ĺch polym√©rov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Luk√°csov√°, Monika: Chl√≥rovan√© fenoly v potravin√°ch a v biologickom materi√°li. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Al-shaif, Salah Uddin Yahya: Coke Formation During Hydrocarbons Pyrolysis. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Loc, Le Minh: Cytotoxicita amfifiln√Ĺch organick√Ĺch am√≥niov√Ĺch sol√≠. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Pol√°k, Milan: Denitrifik√°cia a charakteristika denitrifikańćnej biomasy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
RaŇ°lov√°, Hana: Diagnostika z√°vaŇĺn√Ĺch ochoren√≠ sp√īsoben√Ĺch herpes a papova v√≠rusmi. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Gy√∂mb√©r, Zsolt: EPR Ň°t√ļdium ani√≥nov√Ĺch radik√°lov vodorozpustn√Ĺch [60]-fuller√©nov. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Hatalov√°, Zuzana: Etanoltolerantn√© kvasinky vs. sekund√°rna ferment√°cia v√≠na. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Zelenka, Mari√°n: Faktory ovplyvŇąuj√ļce antioxidańćn√ļ √ļńćinnosŇ• niektor√Ĺch potravin√°rskych antioxidantov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
KoŇąarik, Jozef: F√°zov√© rovnov√°hy solidus - likvidus a likvidus - gazeus v s√ļstave Na2SO4 - H2O. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Bońćko, Michal: Finanńćn√° anal√Ĺza podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Radi, Omar Zaki Moh'd: FiŇ°k√°lna te√≥ria, politika a Ň°t√°tny dlh. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Sabov√°, Monika: Fix√°cia mal√Ĺch molek√ļl na chel√°toch. Pr√≠spevok k Ň°t√ļdiu selekt√≠vneho vychyt√°vania Ň°kodliv√≠n z plynnej resp. kvapalnej f√°zy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Horkulińćov√°, Milada: Folac√≠n v mlieku a mlieńćnych v√Ĺrobkoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Horkulińćov√°, Milada: Folac√≠n v mlieku a mlieńćnych v√Ĺrobkoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
ńĆiŇĺm√°rik, Ivan: Formy hospod√°rskej propag√°cie v√Ĺrobkov Palma - Tumys a.s., div√≠zia Nov√© Mesto nad V√°hom. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Hovanec, Marek: Fotoelektrochemick√° degrad√°cia organick√Ĺch l√°tok vo vode na veńĺkoploŇ°nom imobilizovanom Ti02. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Zemanov√°, Matilda: Funkńćn√© povlaky na hlin√≠kovom substr√°te. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Alshaif, Abdulsalam Hamoud: Hodnotenie hydrogenovan√Ĺch odparaf√≠novan√Ĺch selekt√≠vnych rafin√°tov separańćn√Ĺmi a spektr√°lnymi met√≥dami. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Rabary, Vololoniaina: Hodnotenie √ļńćinnosti ńćistiacich prostriedkov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Dubovick√°, Dana: HPLC lieńćiv a ich metabolitov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Klein, Jaroslav: Hydrodynamic analysis of three-phase airlift reactor. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
҆utovsk√°, Daniela: Informańćn√° b√°za pre marketing. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
ńĆervencov√°, Darina: Inhibińćn√Ĺ √ļńćinok kovov a ich kombin√°ci√≠ (Ni,Cu,Mn,V,Mo) na rast a produkciu fotosyntetick√Ĺch pigmentov Sinapis alba a toxick√Ĺ √ļńćinok kovov na bentick√Ĺ organizmus Tubifex tubifex. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
EŇ°tok, Cyril: Investińćn√° v√Ĺstavba - n√°stroj zabezpeńćovania strategick√Ĺch cieńĺov podnikateńĺsk√Ĺch subjektov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Hercegov√°, Andrea: Izotachoforetick√© Ň°t√ļdium vybran√Ĺch lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Vojńćek, Lor√°nt: Karbonyl√°cia aromatick√Ĺch nitro a aminozl√ļńćen√≠n. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Jursov√°, Silvia: Katalyzovan√© premeny fenolu a anil√≠nu v kvapalnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Klein, Erik: Kinetick√© Ň°t√ļdium vplyvu adit√≠v na tepeln√ļ stabilitu PVC. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Cibirov√°, Jana: Kinetika tvorby farb√≠v v cukorn√Ĺch roztokoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Prekopp, Karol: Kombinovan√© povlaky anodizovan√©ho hlin√≠ka a ich kor√≥zna odolnosŇ•. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
GroŇ°ko, Ondrej: Kompozitn√© materi√°ly s magnetick√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Bartekov√°, Elena: Kopyrol√Ĺza uhńĺovod√≠kov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Lazov√°, Ren√°ta: KryŇ°t√°lov√° a molekulov√° Ň°trukt√ļra niektor√Ĺch 2-furyletyl√©nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Lojov√°, Adriana: Kultiv√°cia granulovanej biomasy v anaer√≥bnom prep√°Ňĺkovom reaktore. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kotońćov√°, Adela, Valigura, DuŇ°an, Jamnick√Ĺ, Miroslav, Sirota, Anton and Biela, Zuzana: Laborat√≥rne cvińćenia z anorganickej ch√©mie I. 2. vydanie - 1. dotlańć Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0855-0      
҆tibr√°nyi, Ladislav, Gracza, Tibor, ҆pirkov√°, Katar√≠na and BerkeŇ°, DuŇ°an: Laborat√≥rne cvińćenie z organickej ch√©mie II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0827-5      
Chr√°stov√°, Viera and Borsig, Eberhard: Makromolekulov√° ch√©mia. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0920-4      
Pappov√°, Csilla: Marketingov√° strat√©gia v akciovej spolońćnosti PALMA-TUMYS. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Fabrici, Imrich and ҆abo, Michal: Matematika I. 2. vydanie - 1. dotlańć Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0873-9      
Sivkov√°, SoŇąa: Mikrobi√°lna produkcia kyseliny L(-)-jablńćnej. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Betina, Vladim√≠r: Mikrobiol√≥gia 1. 1. vydanie - 2. dotlańć Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0843-7      
Chalkov√°, Iveta: Mikrobiol√≥gia hydrokoloidov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 2    
Strakov√°, Be√°ta: Mikrobiologick√° akosŇ• novovyvinut√Ĺch cere√°lnych v√Ĺrobkov na b√°ze amarantu. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Solt√©sz, Vojtech: Mikrofiltr√°cia fermentańćn√Ĺch roztokov cez keramick√© membr√°ny. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Valkovińćov√°, Be√°ta: Mikroorganizmy v√≠nnej pivnice. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Lakatos, Rudolf: Modelovanie reakńćnej kinetiky ferment√°cie kyseliny mlieńćnej. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Ondrejka, J√°n: Modelovanie spańĺovania uhlia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
MarkoŇ°, Jozef: Modelovanie viacf√°zov√Ĺch reaktorov. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Chrom√Ĺ, DuŇ°an: Modifik√°cia polyuret√°nov√Ĺch adhez√≠v a spoj√≠v pre usŇąov√© materi√°ly. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kord√≠k, Vladim√≠r: Monitorovanie produkcie kyseliny citr√≥novej enz√Ĺmov√Ĺm termistorom. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kar√°csonyov√°, Monika: N√°vrh a vyhodnotenie modelovej skl√°dky tuh√Ĺch odpadov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Wallnerov√°, Margita: Niektor√© pr√≠rodn√© antioxidanty ako stabiliz√°tory olejov a stuŇĺen√Ĺch tukov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Potanńćok, Viktor: Objektiviz√°cia urńćenia pr√≠davkov papiera pri tlańći na kot√ļńćov√Ĺch strojoch. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Rezn√≠kov√°, Katar√≠na: OdstraŇąovanie dus√≠ka predradenou denitrifik√°ciou v podniku Duslo,a.s. ҆ańĺa. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Stankovsk√Ĺ, ҆tefan, ҆tetinov√°, Jarmila, PovaŇĺanec, FrantiŇ°ek, Marchal√≠n, ҆tefan and Milata, Viktor: Organick√° ch√©mia - √ölohy a ot√°zky. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0892-5 1    
Szab√≥ov√°, Denisa: Overenie presnosti ICUMSA met√≥d na stanovenie invertu v bielom cukre a melase. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Harrachov√°, Gabriela: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu na cyklohexanonox√≠m v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
DrŇ°ka, Rastislav: Oxid√°cia tolu√©nu na heterog√©nnych katalyz√°toroch na chin√≥ny a hydrochin√≥ny. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Tk√°ńć, ҆tefan: Pertrakcia a extrakcia zinku vo vl√°knov√Ĺch kontaktoroch. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Paulov√°, Alena: Porovnanie procesu anaer√≥bneho ńćistenia odpadov√Ĺch v√īd v prep√°Ňĺkovom a UASB reaktore. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Nagyov√°, Anik√≥: Postantibiotick√Ĺ √ļńćinok a postantibiotick√Ĺ √ļńćinok subinhibińćn√Ĺch koncentr√°ci√≠ vybran√Ĺch antibiot√≠k na salmonely. Katedra mikrobiol√≥gie, bioch√©mie a biol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Ondrov√°, Monika: Potravin√°rske antioxidanty na b√°ze pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kisov√°, lldik√≥: Pr√°vne postavenie obchodn√Ĺch spolońćnost√≠ v slovenskom obchodnom pr√°ve. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
P√°pai, Zolt√°n: Predpoklady ńŹalŇ°ieho v√Ĺvoja chemick√©ho a farmaceutick√©ho priemyslu z aspektu priemyselnej politiky. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Lenńć√©Ň°, Zolt√°n: Preparation of Si3N4-based materials. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 1996.      
Mih√≥kov√°, Zora: Prieskum trhu potravin√°rskych v√Ĺrobkov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Biskupińć, Stanislav, KovaŇô√≠k, Pavel, Lis√Ĺ, J√°n Mikul√°Ň° and Valko, Ladislav: Pr√≠klady a √ļlohy z fyzik√°lnej ch√©mie II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0852-6      
Syńć, Norbert: Pr√≠prava a reakcie substituovan√Ĺch prop√©nov√Ĺch kysel√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Stred√°nska, Val√©ria: Pr√≠prava a Ň°t√ļdium kompozitn√Ĺch biomateri√°lov s anorganickou zloŇĺkou. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »