Browse By Author Name - Jantov

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Hor√°kov√°, Katar√≠na and Jantov√°, SoŇąa: Biol√≥gia. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1145-4      
Hor√°kov√°, Katar√≠na, Hudecov√°, Daniela, Jantov√°, SoŇąa and N√°dask√°, M√°ria: Biol√≥gia - N√°vody na cvińćenie. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0888-7      
Jantov√°, SoŇąa: Viabilita, prolifer√°cia a smrŇ• buniek kultivovan√Ĺch v in vitro podmienkach. 1. vydanie Bratislava: Nakladateńĺstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3111-9