Browse By Author Name - Jamnick

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kotońćov√°, Adela, Valigura, DuŇ°an, Jamnick√Ĺ, Miroslav, Sirota, Anton and Biela, Zuzana: Laborat√≥rne cvińćenia z anorganickej ch√©mie I. 2. vydanie - 1. dotlańć Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0855-0      
Ondrejovińć, Gregor, Jamnick√Ĺ, Miroslav, Kotońćov√°, Adela, Sirota, Anton and Valigura, DuŇ°an: Laborat√≥rne cvińćenia z anorganickej ch√©mie II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1995. ISBN 80-227-0737-6      
Jamnick√°, Lenka: ҆t√ļdium transportn√Ĺch vlastnost√≠ komplexnej membr√°ny na b√°ze biopolym√©rov. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Jamnick√Ĺ, Pavel: Vlhńćenie v ofsetovej tlańći a nov√© typy tlańćov√Ĺch farieb a tlańćov√Ĺch platn√≠. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.