Browse By Author Name - Pova

Browse Results (18 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Filipov√°, Katar√≠na: Anal√Ĺza a vyuŇĺitie druhotn√Ĺch lipidick√Ĺch surov√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Droppov√°, Ońĺga: Anal√Ĺza stavu vodn√©ho hospod√°rstva na preńćerp√°vacej stanici ńć.4 v Tupej. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Veverkov√°, E., Droppov√°, R. and Toma, ҆. Comparison of betaine and l -stachydrine as phase-transfer catalysts in Michael addition and Darzens reaction Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 333-337      
PovaŇĺancov√°, Denisa: Frakcion√°cia a charakteriz√°cia polysacharidov bunkov√Ĺch stien kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Koppov√°, Romana: Hydrogen√°cia aromatick√Ĺch nitrozl√ļńćen√≠n na katalyz√°toroch kov-zeolit. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Klempov√°, Tatiana: Izol√°cia, anal√Ĺza a expresia g√©nov desatur√°z mastn√Ĺch kysel√≠n u Thamnidium elegans. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Pappov√°, Csilla: Marketingov√° strat√©gia v akciovej spolońćnosti PALMA-TUMYS. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
DŇĺupov√°, Adriana: Modern√© trendy pri v√Ĺrobe peńćiva. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Chalupov√°, Katar√≠na: N√°vrh riadenia rektifikańćnej kol√≥ny pre delenie zmesi metanol-voda. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
BerkeŇ°, D., Lopuch, J., Proksa, B. and PovaŇĺanec, F. Optical Resolution of Ethyl 2-(Benzylamino)-4-oxo-4-phenylbutanoate with Tartaric Acid A Practical Synthesis of D-Homophenylalanine Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 350-354      
Stankovsk√Ĺ, ҆tefan, ҆tetinov√°, Jarmila, PovaŇĺanec, FrantiŇ°ek, Marchal√≠n, ҆tefan and Milata, Viktor: Organick√° ch√©mia - √ölohy a ot√°zky. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0892-5 1    
Pappov√°, Patr√≠cia: P√īsobenie kyseliny peroxyoctovej na recyklovan√© papierensk√© obaly. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Filipov√°, Adriana: Produkcia biog√©nnych am√≠nov enterokokmi. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
ńĆapov√°, Aneta: Radik√°l zh√°Ň°aj√ļce a antioxidańćn√© vlastnosti extraktov z bioproduktov v z√°vislosti od ich zloŇĺenia. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Kruppov√°, Tatiana: Regulovanie molekulovej hmotnosti kopolym√©rov male√≠nanhydridu. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 4    
Repov√°, Martina: Riaden√Ĺ proces v√Ĺroby modelov starnut√©ho papiera v hermeticky uzavretom reaktore. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Repov√°, ńĹubica: ҆t√ļdium killer syst√©mu u v√≠nnych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
҆alapov√°, Silvia: Vplyv spracovania vzorky na stanovenie prvkov Rontgenovou fluorescenńćnou anal√Ĺzou. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.