Browse By Author Name - Herdov

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Herdov√°, Bronislava: Anaer√≥bna konferment√°cia prim√°rneho kalu s tukmi z odluńćovańćov tukov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Herdov√°, Bronislava: Anaer√≥bne ńćistenie komun√°lnych odpadov√Ĺch v√īd v psychrofiln√Ĺch podmienkach. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 2    
Herdov√°, M√°ria: Polymeriz√°cia akrylov√Ĺch monom√©rov v syst√©moch s pr√°Ň°kov√Ĺm alfa-Al2O3. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.