Browse By Author Name - Potan

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Potanńćok, Viktor: Objektiviz√°cia urńćenia pr√≠davkov papiera pri tlańći na kot√ļńćov√Ĺch strojoch. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Potankov√°, Veronika: Vplyv podmienok lyofiliz√°cie na produkciu fruktozyltransfer√°zy a viabilitu buniek Aureobasidium pullulans CCY-27-1-94. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.