Browse By Author Name - Chr

Browse Results (26 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Chrun, Rithy: Amylolytick√© p√īsobenie kmeŇąov z ńćeńĺade Mucoraceae na tuh√© substr√°ty. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Chrvalov√°, Zuzana: Analytika v cukrovink√°rskej technol√≥gii. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996. 1    
Chrastn√Ĺ, Vladislav and Kom√°rek, Michael Copper determination using ICP-MS with hexapole collision cell Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 512-519      
Proks, I., Danńõk, V., Chrenkov√°, M., ҆imko, F. and P√°nek, Z. Cryoscopy in Solvents with Dystectic Melting Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 71-76      
Chrenkov√°, M., Bońća, M., Kuch√°rik, M. and Danńõk, V. Density of Melts of the System KF‚ÄĒK2MoO4‚ÄĒSiO2 Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 283-287      
Kosa, L., Mackov√°, I. and Chrenkov√°, M. Determination of the Enthalpy of Fusion of K2NbF7 and K3NbF8 Chemical Papers, Vol.57, No. 5, 2003, 301-303      
Aguilera-Carbo, Antonio F., Augur, Christopher, Prado-Barragan, Lilia A., Aguilar, Crist√≥bal N. and Favela-Torres, Ernesto Extraction and analysis of ellagic acid from novel complex sources Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 440-444      
Schr√∂tterov√°, D. and Nekov√°Ňô, P. Extraction of Cr(VI), Mo(VI), and W(VI) from Sulfate Solutions by Primary Amine Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 393-397      
Schr√∂tterov√°, D. and Nekov√°Ňô, P. Extraction of Re(VII) by neutral and basic extractants Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 427-431      
Majchr√°k, August√≠n: F√°zov√Ĺ diagram Na3AlF6 - MgF2 - AlF3 - experiment√°lny a teoretick√Ĺ rozbor. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Chripkov√°, NadeŇĺda: Katalytick√° heterog√©nna hydrat√°cia akrylonitrilu. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav pre petroch√©miu, Prievidza, 1986.      
Chropovsk√°, Ońĺga: Kopolym√©ry na b√°ze epsilon-kaprolakt√°mu. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Peszke, J., Chrzastek, L. and Sliwa, W. MA1 CI, STO-3G, and 6-31G Study of Amino Derivatives of Diazaphenanthrenes Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 176-183      
Chr√°stov√°, Viera and Borsig, Eberhard: Makromolekulov√° ch√©mia. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0920-4      
Chrom√Ĺ, DuŇ°an: Modifik√°cia polyuret√°nov√Ĺch adhez√≠v a spoj√≠v pre usŇąov√© materi√°ly. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Bachrat√°, Zuzana: Monitorovanie kontaminantov v Ňĺivotnom prostred√≠ s vyuŇĺit√≠m pas√≠vneho vzorkovania a stanovenie ich biodostupnosti. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Chrom√°, Magdal√©na: Niektor√© aspekty mutagen√©zy ved√ļcej k bakteri√°lnej rezistencii vońći antibiotik√°m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Chromuńĺ√°kov√°, Katar√≠na: PA6, kopolyamidy a ich zmesi pre pr√≠pravu vl√°kien so zlepŇ°en√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Katedra vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Chrenkov√°, M., Siln√Ĺ, A. and ҆imko, F. Reactions of Vanadium Oxide with Cryolite Chemical Papers, Vol.59, No. 2, 2005, 85-88      
Chromcov√°, Daniela: Reorganiz√°cia podnikov√Ĺch procesov spojen√° s inovat√≠vnymi z√°sahmi v a.s. Istrochem. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Chromńć√≠kov√°, M√°ria: ҆trukt√ļrna relax√°cia oxidov√Ĺch skiel. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
Chrom√°, Silvia: ҆t√ļdium sorpcie tolu√©nu na montmorillonite v podzemn√Ĺch vod√°ch. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Chrenov√°, Margar√©ta: ҆t√ļdium starnutia modelov√Ĺch syst√©mov papiera v atmosf√©re polutantov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Chromek, Miroslav: Vplyv spracovateńĺsk√Ĺch pr√≠sad na vlastnosti gum√°rskych zmes√≠. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Bachrat√°, Stanislava: VyuŇĺitie DNA biosenzora pri stanoven√≠ antioxidantov. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Schr√∂der, Dieter: V√Ĺvoj modelu cukrovaru pre Slovensko so zvl√°Ň°tnym zreteńĺom na jeho tepelno-energetick√© usporiadanie. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002. 1