Browse By Author Name - Tam

Browse Results (7 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Popovsk√°, Tamara: Aktu√°lne aspekty hodnotenia stability kozmetick√Ĺch g√©lov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Tam√°s, L., Huttov√°, J., Mistr√≠k, I. and Kogan, G. Effect of Carboxymethyl Chitin-Glucan on the Activity of Some Hydrolytic Enzymes in Maize Plants Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 326-329      
Kogan, G., ҆rob√°rov√°, A. and Tam√°s, L. Effect of Externally Applied Fungal Polysaccharides on Fusariosis in Tomato Plants Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 139-144      
Tam√°Ň°iov√°, Lenka: Obsah Ň•aŇĺk√Ĺch kovov v obilnin√°ch v z√°vislosti od √ļrodov√©ho potenci√°lu a zloŇĺenia p√īdy. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Altamirano, Rolando Cruz: Stability of betanine in model and food systems. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Guru, P., Gautam, R. K. and Goutam, M. P. Synthesis, Spectral and Toxicological Studies of Complex Zn(II) with Sulfadiazine Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 341-347      
Tam√°Ň°ov√°, M√°ria: Vplyv aktivity vody /av/ na fermentańćn√© vlastnosti syr√°rsky relevantn√Ĺch bakt√©ri√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.