Browse By Author Name - Popovsk

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Popovsk√°, Tamara: Aktu√°lne aspekty hodnotenia stability kozmetick√Ĺch g√©lov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.