Browse By Author Name - Velik

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Velik√°, Juliana: Adapt√≠vne lambda sledovanie prietokov√©ho chemick√©ho reaktora na synt√©zu metanolu. Katedra informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Velik√°, Juliana: Aktu√°lne probl√©my person√°lneho manaŇĺmentu v podnikovej praxi SR. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Velik√Ĺ, Ondrej: N√°vrh riadenia matematick√©ho a re√°lneho modelu n√°plŇąovej rektifikańćnej kol√≥ny. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.