Browse By Author Name - Majerov

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Majerov√°, Bronislava: Biologick√© √ļńćinky deriv√°tov lign√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Lincmajerov√°, Zuzana: Dif√ļzia p√°r etanolu v ńćasticiach akt√≠vneho uhlia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Majerov√°, Beata: Kondenzańćn√© reakcie N-fenylhydroxylam√≠nu s anil√≠nom. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Majerov√°, ńĹudmila: Pr√≠prava niektor√Ĺch 8-(1-azolylmetyl)chinazol√≠nov a podobn√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.