Browse By Author Name - Kuch

Browse Results (17 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Chrenkov√°, M., Bońća, M., Kuch√°rik, M. and Danńõk, V. Density of Melts of the System KF‚ÄĒK2MoO4‚ÄĒSiO2 Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 283-287      
Kuchar√≠k, Mari√°n: F√°zov√° anal√Ĺza s√ļstavy Na3AlF6-Al203. Povrchov√© nap√§tie taven√≠n s√ļstav NaF-AlF3-Al2O3 a KF-K2MoO4-SiO2. √östav anorganickej ch√©mie, Slovenk√° akad√©mia vied, 2005.      
Kuch√°lik, Martin: Finanńćn√° anal√Ĺza podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kuch√°rikov√°, Darina: Fyzik√°lna modifik√°cia syntetick√Ĺch vl√°kien s cieńĺom zlepŇ°enia niektor√Ĺch vlastnost√≠. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Kucharska-ZoŇĄ, M., ZoŇĄ, J. and Wojciechowski, W. Interaction of Aminooxyalkylphosphonic Acids with Cobalt(II), Nickel(II), and Copper(II) Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 89-94      
Kuchta, Michal: Modelovanie hybridn√Ĺch reakt√≠vno-separańćn√Ĺch procesov s pouŇĺit√≠m simulańćn√©ho programu Aspen plus. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Pankuch, Igor: Modelovanie √ļnikov a moŇĺn√Ĺch n√°sledkov √ļnikov kvapaln√Ĺch a plynn√Ĺch ropn√Ĺch l√°tok. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Bońća, M. and Kuchar√≠k, M. Notes on notation of sodium oxofluoroaluminate anions Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 217-220      
Kuch√°rov√°, Andrea: Polym√©rne zmesi pre pr√≠pravu vl√°kien a). Pr√≠prava zmes√≠ , b). Pr√≠prava zmesn√Ĺch vl√°kien a hodnotenie ich vlastnost√≠. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Korenko, Michal, Kuchar√≠k, Mari√°n and Janińćkovińć, DuŇ°an Rapid solidification processing in molten salts chemistry: X-ray analysis of deeply undercooled cryolite-alumina melts Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 219-222      
Kuchar√≠k, M., Chamelot, P., Cassayre, L. and Taxil, P. Silver as anode in cryolite‚ÄĒalumina-based melts Chemical Papers, Vol.61, No. 2, 2007, 142-145      
Kuchar√≠k, Mari√°n: ҆t√ļdium rovnov√°hy solidus-likvidus v s√ļstave NaCl - NaF - KF. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Bońća, M., Kuchar√≠k, M., Vasiljev, R. and Danńõk, V. Surface Tension of Melts of the System KF‚ÄĒK2MoO4‚ÄĒSiO2 Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 68-72      
Bońća, M., Vasiljev, R., Kuchar√≠k, M. and Danńõk, V. Viscosity of Melts of the System KF‚ÄĒK2MoO4‚ÄĒSiO2 Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 240-244      
Kucharovińćov√°, Andrea: Vplyv granulometrick√©ho zloŇĺenia na termick√Ĺ rozklad dolomitu do I. stupŇąa. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kuchar√≠kov√°, Iveta: Vplyv informańćn√©ho syst√©mu na rozhodovacie procesy a riadenie v√Ĺroby v a.s. Slovnaft Bratislava. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kucharovińćov√°, SoŇąa: Vplyv nosińća na katalytick√ļ hydrogen√°ciu chl√≥rnitrobenz√©nov. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.