Browse By Author Name - Jani

Browse Results (8 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Janikovicsov√°, M√°ria: Biologick√Ĺ √ļńćinok novopripraven√Ĺch deriv√°tov fluor√©nu. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Rychl√Ĺ, Jozef, Kocer, Aysegul, Tanis, Fathy, Matisov√°-Rychl√°, Lyda, Janigov√°, Ivica and Csomorov√°, Katar√≠na Comparison of isothermal and non-isothermal chemiluminescence and differential scanning calorimetry experiments with benzoyl peroxide Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 471-478 1    
Capek, I., Jan√≠ńćkov√°, S., Capek, P., Kov√°ńćik, J. and KoŇ°tial, P. Interaction Studies of Nonionic Emulsifiers and Carboxymethylstarch and Polymerization of Vinyl Acetate Chemical Papers, Vol.59, No. 1, 2005, 48-54      
Capek, I., Chitu, L., Jan√≠ńćkov√°, S., Kostińć, I., Luby, ҆., Majkov√°, E. and ҆atka, A. Preparation and SEM Characterization of Sterically Stabilized Polystyrene Particles Chemical Papers, Vol.59, No. 1, 2005, 41-47      
Jan√≠ńćkova, Silvia: Protin√°dorov√° a antimikr√≥bna aktivita niektor√Ĺch chinazol√≠nov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Korenko, Michal, Kuchar√≠k, Mari√°n and Janińćkovińć, DuŇ°an Rapid solidification processing in molten salts chemistry: X-ray analysis of deeply undercooled cryolite-alumina melts Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 219-222      
Jan√≠ńćkov√°, Jana: ҆t√ļdium vlastnosti katalyz√°torov oxidańćnej dimeriz√°cie anil√≠nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Janińćkovińćov√°, Jana: VyuŇĺitie katecholom riadenej Fentonovej reakcie na degrad√°ciu chl√≥rovan√Ĺch polutantov vody. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.