Browse By Author Name - Kucharovi

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kucharovińćov√°, Andrea: Vplyv granulometrick√©ho zloŇĺenia na termick√Ĺ rozklad dolomitu do I. stupŇąa. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kucharovińćov√°, SoŇąa: Vplyv nosińća na katalytick√ļ hydrogen√°ciu chl√≥rnitrobenz√©nov. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.