Browse By Author Name - Faberov

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ryb√°r, A., Alf√∂ldi, J., Faberov√°, V. and Schmidtov√°, ńĹ. 1-(2,6-Diisopropylphenyl)-3-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7- tetrahydro-1H-purin-8/7-ylalkyl)ureas as Potential Acyl-CoA: Cholesterol Acyltransferase Inhibitors Chemical Papers, Vol.56, No. 5, 2002, 330-339      
F√°berov√°, Anna: Frakcion√°cia alkylfenolov a alkylarom√°tov molekulovou destil√°ciou. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
F√°berov√°, Zuzana: Katalytick√° dekarboxyl√°cia konjugovan√Ĺch alk√≠nov√Ĺch kysel√≠n. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
F√°berov√°, Silvia: Tvorba koksu pri kopyrol√Ĺze zmesn√Ĺch plastov s prim√°rnym benz√≠nom. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.