Browse By Author Name - Nekov

Browse Results (8 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Jonekov√°, Andrea: Biotechnol√≥gie v bielen√≠ bunińć√≠n. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Janekov√°, Be√°ta: Dehydrat√°cia cyklohexanolu konjugovan√° s n√°slednou izomeriz√°ciou cyklohex√©nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Schr√∂tterov√°, D. and Nekov√°Ňô, P. Extraction of Cr(VI), Mo(VI), and W(VI) from Sulfate Solutions by Primary Amine Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 393-397      
Schr√∂tterov√°, D. and Nekov√°Ňô, P. Extraction of Re(VII) by neutral and basic extractants Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 427-431      
Vanekov√°, Katar√≠na: Riadenie pomocou priemyseln√©ho riadiaceho syst√©mu Simatic. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
ńĆernekov√°, Eva: Stanovenie rozpustnosti Al2O3 v kryolitov√Ĺch tavenin√°ch. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Vanekov√°, Monika: Vtok Ca2+ do erytrocytov a jeho modul√°cia l√°tkami ovplyvŇąuj√ļcimi sign√°lne dr√°hy. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
҆ostronekov√°, Marta, ńéurkovińćov√°, Ag√°ta, ҆imkovic, J√°n, Herzka, Pavel, Plchov√°, Jana and Soj√°k, Peter: Z√°klady manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych podnikov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1090-3