Browse By Author Name - Petru

Browse Results (10 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
PetruŇ°kov√°, Edita: Chemick√° √ļprava zberov√©ho novinov√©ho papiera kyselinou peroxomravńćou. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992. 3    
Pol√°kov√°, M., PetruŇ°ov√°, M., Bar√°th, M. and PetruŇ°, L. Denitration of Primary Nitromethyl Groups in C-Glycopyranosylnitromethanes via C-Glycopyranosylmethanal Diethyl Dithioacetals Chemical Papers, Vol.59, No. 4, 2005, 289-290      
PetruŇ°, Peter: Identifikańćn√Ĺ toolbox pre MATLAB/Simulink. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Pribulov√°, B., PetruŇ°ov√°, M., P√§toprst√Ĺ, V. and PetruŇ°, L. Improved Method of Preparation of Glycosylmethylamines Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 287-291      
PetruŇ°kov√°, Viera: PoŇ°kodenie skla v d√īsledku um√Ĺvacieho procesu. √östav anorganickej ch√©mie, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006. 1    
PetruŇ°kov√°, Viera: Sk√ļmanie vplyvu podmienok skladovania na kor√≥ziu √ļŇĺitkov√©ho skla. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Petrul√°kov√°, Zuzana: Stanovenie biologicky akt√≠vnych l√°tok vybran√Ĺch druhov cere√°li√≠ a pseudocere√°li√≠. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Bar√°th, M., PetruŇ°ov√°, M., Bystrick√Ĺ, S., KŇôen, V. and PetruŇ°, L. Synthesis of a Precursor of a Lipid A Mimic Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 125-130      
Petrul√°kov√°, Zuzana, Hybenov√°, Eva, MikuŇ°ov√°, Lucia, Gerekov√°, Petra, Kockov√°, Monika and ҆turd√≠k, Ernest The effect of lactobacilli starter culture on quality of bread Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 120-128      
PetruŇ°ov√°, Jaroslava: Vlastnosti mliek√°rskej odpadovej vody. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.