Browse By Author Name - Morav

Browse Results (13 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Moravńć√≠kov√°, Erika: Apopt√≥za a nekr√≥za indukovan√° l√°tkami s akrid√≠nov√Ĺm skeletom. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Bal√°n, J., Mor√°vkov√°, L. and Linek, J. Excess molar volumes of the (cyclohexane + pentane, or hexane, or heptane, or octane, or nonane) systems at the temperature 298.15 K Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 497-501      
Linek, J. and Mor√°vkov√°, L. Excess Molar Volumes of the Heptane‚Äď1-Chloropentane System at High Pressures and Elevated Temperatures Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 382-385      
Mor√°vkov√°, L. and Linek, J. Excess Molar Volumes of the Octane‚Äď1-Chlorobutane System at High Pressures and Elevated Temperatures Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 374-377      
Moravńć√≠k, J√°n: Homogenita skla a jej s√ļvislosŇ• s v√Ĺrobn√Ĺm procesom. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Moravńć√≠kov√°, Daniela: Intramolekulov√° Michaelova ad√≠cia v synt√©ze heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Mor√°vek, Roman: Komparat√≠vna anal√Ĺza podmienok rozvoja chemick√©ho priemyslu SR s vybran√Ĺmi chemick√Ĺmi spolońćnosŇ•ami (koncernami) vo svete. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Mor√°vkov√°, Zlatica: Medzif√°zov√© nap√§tie v syst√©moch roztaven√Ĺ hlin√≠k/kryolitov√° tavenina. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Moravńć√≠kov√°, Zuzana: Mikrofiltr√°cia modelov√Ĺch zmes√≠ monodisperzn√Ĺch s√ļstav cez keramick√© membr√°ny. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Moravńć√≠k, Juraj: Preparat√≠vna chromatografick√° separ√°cia galaktooligosacharidov pouŇĺit√≠m i√≥nomenińćov. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Moravansk√Ĺ, Ladislav: Pr√≠prava Zn-modifikovan√Ĺch zeolitov ZSM-5 i√≥novou v√Ĺmenou v pevnej f√°ze. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Moravńć√≠kov√°, Petra: Stanovenie beta-gluk√°nov v cere√°li√°ch. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Moravńć√≠kov√°, M√°ria: Termogravimetrick√° charaktiriz√°cia biomasy ako suroviny pre splynovanie. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.