Browse By Author Name - Dr

Browse Results (394 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Balogh, I. S. and Andruch, V. 1,3,3-Trimethyl-2-[3-(1,3,3-trimethyl-1,3-dihydroindol-2-ylidene)propenyl]-3H- indolium Chloride, a Highly Sensitive Reagent for the Spectrophotometric Determination of Selenium Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 347-349 3    
Schenkmayerov√°, Andrea: Acet√≥n butanolov√° ferment√°cia - produkcia kyseliny maslovej. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 2    
Ferencov√°, Andrea: Achir√°lna a chir√°lna HPLC anal√Ĺza lieńćiv. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 2    
ZaluŇĺick√°, Alexandra: Adapt√°cia ńĺudskej melan√≥movej bunkovej l√≠nie bowes na rast v suspenzii v nepr√≠tomnosti s√©ra. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Nociar, Andrej: Alkyl√°cia arom√°tov line√°rnymi alfa-olef√≠nmi. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Turan, Andrej: Alkyl√°cia difenylam√≠nu na heterog√©nnych katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Jendruchov√°, Michaela: Anaer√≥bne ńćistenie odpadov√Ĺch v√īd v prep√°Ňĺkov√Ĺch reaktoroch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
BedruŇąov√°, Martina: Anaer√≥bne spracovanie repn√Ĺch rezkov - vedńĺajŇ°ieho produktu v√Ĺroby cukru. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 2 1  
Wickleinov√°, Andrea: Analytick√© vyuŇĺitie DNA modifikovanej elektr√≥dy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
AndraŇ°ńć√≠kov√°, M√°ria: Anal√Ĺza rez√≠du√≠ pestic√≠dov vo vod√°ch r√Ĺchlou GC-MS. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Droppov√°, Ońĺga: Anal√Ĺza stavu vodn√©ho hospod√°rstva na preńćerp√°vacej stanici ńć.4 v Tupej. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Trstensk√°, Andrea: Anal√Ĺza trhu potravin√°rskych v√Ĺrobkov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
R√ļrikov√°, D. and Kudrav√°, M. Anodic stripping voltammetric determination of lead and cadmium in soil extracts Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 22-26      
MaŇ°lejov√°, Anna, Kotońćov√°, Adela, Ondrejkovińćov√°, Iveta, Pap√°nkov√°, BlaŇĺena and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia I a II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1999. ISBN 80-227-1271-X      
҆ovńć√≠kov√°, Andrea: Antimikrobi√°lna √ļńćinnosŇ• a mechanizmus √ļńćinku deriv√°tov izotiokyan√°tov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Bonkov√°, Andrea: Antimikrobi√°lne √ļńćinky novosyntetizovan√Ĺch deriv√°tov uracilu a kofe√≠nu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Adamov√°, Adriana: Antioxidańćn√© a antimikrobi√°lne √ļńćinky vybran√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Gregorov√°, Adri√°na: Aplik√°cia lign√≠nu v polym√©rnych zmesiach. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Ondrejińćkov√°, Zuzana: Aplik√°cia logistickej koncepcie KANBAN v KIA Motors Slovakia. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
ńĆurilla, Ondrej: Aplik√°cia oxidoredukńćn√Ĺch enz√Ĺmov na v√Ĺvoj biosenzorov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Ferancov√°, Adriana: Aplikańćn√© moŇĺnosti bezkontaktnej vodivostnej detekcie v kapil√°rnej izotachofor√©ze. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Mojumdar, Subhash Chandra: Azaphilones, metabolites of penicillium vermiculatum. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Mrafkov√°, L., HutŇąan, M. and Drtil, M. Behaviour of Anaerobic Baffled Reactor Treating Nonacidified Wastewater Chemical Papers, Vol.54, No. 6b, 2000, 448-455      
Andr√°Ň°, Andrej: Bilancia a optimaliz√°cia procesov v leŇ°tiarni olovnat√©ho skla a v neutralizańćnej stanici. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Cveńćkov√°, Andrea: Biologick√° √ļńćinnosŇ• komplexov Ňĺeleza na riasu Scenedesmus quadricauda. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
PinteŇ°ov√°, Adriana: Biologick√© odstraŇąovanie dus√≠ka zaradenou denitrifik√°ciou- semikontinu√°lny syst√©m. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998. 1    
OndruŇ°ov√°, ńĹubica: Biologick√Ĺ √ļńćinok rozmar√≠nov√©ho extraktu na n√°dorov√© bunkov√© l√≠nie. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Drgonov√°, Jana: Biosynthesis of Yeast Cell Wall. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 1995. 1    
Jonekov√°, Andrea: Biotechnol√≥gie v bielen√≠ bunińć√≠n. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
҆k√ļciov√°, Andrea: Biotransform√°cia kyseliny arachid√≥novej na prostagland√≠ny. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Slamenkov√°, Andrea: Charakteriz√°cia faktorov sp√īsobuj√ļcich zan√°Ň°anie membr√°ny pri "crossflow" filtr√°cii piva. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Andrejkov√°, Stanislava: Charakteriz√°cia l√°skavcov√©ho Ň°krobu. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kissov√°, Adriana: Charakteriz√°cia niektor√Ĺch modifik√°ci√≠ Mg(OH)2. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Klńćov√°, Adriana: Ch√©mia a fotoch√©mia vybran√Ĺch zneńćisten√≠n Ňĺivotn√©ho prostredia III - hexametyl√©ntetraam√≠n a formaldehyd. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992. 1    
Klńćovansk√°, Alexandra: Chemickotechnologick√° a senzorick√° anal√Ĺza slovensk√Ĺch Ň°umiv√Ĺch v√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Dr√°bik, M., G√°likov√°, ńĹ. and Slade, R. C. T. Chemistry for the design and better understanding of cement-based materials and composites Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 91-97 4    
Kalina, Andrej: ńĆistenie odpadov√Ĺch v√īd elektrokoagul√°ciou. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Bońćkov√°, JindŇôiŇ°ka, Vojtov√°, Lucy, PŇôikryl, Radek, ńĆechal,Jan and Janńć√°Ňô, Josef Collagen-grafted ultra-high molecular weight polyethylene for biomedical applications Chemical Papers, Vol.62, No. 6, 2008, 580-588      
Veverkov√°, E., Droppov√°, R. and Toma, ҆. Comparison of betaine and l -stachydrine as phase-transfer catalysts in Michael addition and Darzens reaction Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 333-337      
ńĆerm√°kov√°, J., Siyakatshana, N., ҆ilar, F., Kudrna, V., Jahoda, M. and MachoŇą, V. Comparison of Residence Time Distributions of Liquid for Different Types of Input Signal Using a Stimulus-Response Technique Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 427-431      
Beijeren, Peter van, Kreis, Peter, Hoffmann, Achim, Mutter, Martina, Sommerfeld, Sven, B√§cker, Werner and G√≥rak, Andrzej Computer-aided process design of affinity membrane adsorbers: a case study on antibodies capturing Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 458-463      
Bal√°Ňĺov√°, Andrea: Controlling pohńĺad√°vok ako s√ļńćasŇ• finanńćn√©ho controllingu. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Danielik, Vladim√≠r, Fellner, Pavel and Matal, OldŇôich Corrosion of Nickel in the Molten Mixture LiF-NaF-ZrF4 Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 3-11      
Danielik, Vladim√≠r, Fellner, Pavel, Ambrov√°, Marta and Matal, OldŇôich Corrosion of Nickel-Chromium Alloy in the Molten Mixture LiF-NaF-KF Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 36-42      
Repick√Ĺ, Andrej: Cytotoxick√Ĺ a antiproliferańćn√Ĺ √ļńćinok nov√Ĺch heterocyklick√Ĺch dus√≠kat√Ĺch zl√ļńćen√≠n, indukcia nekr√≥zy alebo apopt√≥zy a zmien v bunkovom cykle a aktivite kasp√°zy 3. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Dharmalingam, K., Ramachandran, K., Sivagurunathan, P., Undre, B. Prabhakar, Khirade, P. W. and Mehrotra, S. C. Dielectric relaxation of butyl acrylate‚ÄĒalcohol mixtures using time domain reflectometry Chemical Papers, Vol.61, No. 4, 2007, 300-307      
Handrikov√°, Gabriela: Dif√ļzia a reakńćn√° kinetika v biokatalyz√°tore s imobilizovan√Ĺmi bunkami. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Szabov√°, Andrea: Diskr√©tne riadenie laborat√≥rneho zariadenia PCT40. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
DreveŇą√°k, Peter: Dynamika adsorpcie BSA na membr√°ne Sartobind S pri r√īznych podmienkach mobilnej f√°zy. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Halabukov√°, Adriana: Dynamika mikrobiologick√Ĺch vlastnost√≠ Agaricus Bisporus. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
H√ļŇ°Ň•avov√°, Drahom√≠ra: Dynamika tvorby tyram√≠nu v z√°vislosti od enviroment√°lnych faktorov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
G√©hryov√°, Andrea: Dynamika zmien kvalitat√≠vnych ukazovateńĺov kakaov√©ho masla pri dezodoriz√°cii. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kr√°ńĺov√°, Katar√≠na, Masarovińćov√°, Elena, ҆erŇ°eŇą, FrantiŇ°ek and Ondrejkovińćov√°, Iveta Effect of different Fe(III) compounds on photosynthetic electron transport in spinach chloroplasts and on iron accumulation in maize plants Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 358-363      
Kr√°l‚Äôov√°, K., Masarovińćov√°, E., Ondrejkovińćov√°, I. and BujdoŇ°, M. Effect of selenium oxidation state on cadmium translocation in chamomile plants Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 171-175      
Kr√°l‚Äôov√°, K., Masarovińćov√°, E., LeŇ°√≠kov√°, J. and Ondrejkovińćov√°, I. Effects of Cd(II) and Zn(II) complexes with bioactive ligands on some photosynthesizing organisms Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 149-153 1    
Rańćkov√°, Alexandra: Ekologick√Ĺ audit PCHZ, a.s. ŇĹilina. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Bettembukov√°, Andrea: Ekotoxikologick√© √ļńćinky chloridov Ň•aŇĺk√Ĺch kovov na horńćicu bielu Sinapis alba. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana, S√Ĺkorov√°, Alexandra, Uher, Dalibor, Danielik, Vladim√≠r and H√≠veŇ°, J√°n Electrochemical behaviour of the LiF-(CaF2)-La2O3 system Chemical Papers, Vol.62, No. 2, 2008, 154-159      
Bońćkayov√°, Adriana: Elektroanalytick√° aplik√°cia interdigitovan√Ĺch s√ļborov mikroelektr√≥d. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Bolf, Andrej: Elektroforetick√© Ň°t√ļdium vybran√Ĺch antireumat√≠k. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Dana DrŇĺ√≠kov√°: Enterococcus faecalis - rast a produkcia biog√©nnych am√≠nov za modelov√Ĺch podmienok. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Bartekov√°, Andrea: Environment√°lna kvalita lignocelul√≥zov√Ĺch materi√°lov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Buchtov√°, Andrea: Environment√°lna kvalita lignocelul√≥zov√Ĺch materi√°lov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Trangelov√°, Andrea: Environment√°lne zaŇ•aŇĺenie rieńćnych sedimentov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Viskupińćov√°, Jana, ҆turd√≠k, Ernest and Ondrejovińć, Miroslav Enzymatic transformation of flavonoids Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 88-106      
Kopkov√°, Drahoslava: Experiment√°lne sledovanie prienikov√Ĺch kriviek zmesi 1,2 dichl√≥retan, 1,2 dichl√≥rprop√°n z pr√ļdu vzduchu na vrstve akt√≠vneho uhlia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Balogh, I. S., Moln√°r, J. and Andruch, V. Extraction in the Ni(II)--Organic Ligand--Polymethine Dye--Organic Solvent System and its Application for the Spectrophotometric Determination of Nickel Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 343-346      
Andr√°Ň°i, Peter: Extrakcia lipidov z mikrobi√°lnej biomasy. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Szab√≥ov√°, Andrea: Faktory ovplyvŇąuj√ļce rast vl√°knit√Ĺch mikromyc√©t v pracovnom prostred√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Jańćanin, Ondrej: Farbenie syntetick√Ĺch vl√°kien na b√°ze zmesi polym√©rov. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Hercegov√°, Andrea and Matisov√°, Eva Fast GC, GC-MS and sample preparation methods for pesticide residue analysis in non-fatty baby food Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 112-123      
Slukov√°, Andrea: Finanńćno-ekonomick√° anal√Ĺza vybran√©ho chemick√©ho podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 1    
Hlavańćkov√°, Adriana: Fol√°ty a ich stabilita vo fortifikovan√Ĺch potravin√°ch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998. 2    
BriŇ°kov√°, Adriana: Fotoelektrochemick√° depoz√≠cia tenk√Ĺch vrstiev. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Biskupińć, Stanislav, Kello, Vojtech, StaŇ°ko, Andrej and Vavra, Jozef: Fyzik√°lna ch√©mia II. 2. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1033-4      
Nidelov√°, Andrea: Fyzik√°lno-chemick√© a sorbńćn√© vlastnosti modifikovan√Ĺch klinoptilolitov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
StaŇ°ko, Andrej: Fyzik√°lno-chemick√© vlastnosti a fotochemick√© transform√°cie kyseliny hyalur√≥novej. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1990.      
Radulovińá, Niko S., ńźorńĎevińá, Aleksandra S., Zlatkovińá, Bojan K. and Palińá, Radosav M. GC-MS analyses of flower ether extracts of Prunus domestica L. and Prunus padus L. (Rosaceae) Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 377-384 3    
Tillinger, Andrej: Genetick√© aspekty rastu vegetat√≠vnych kol√≥ni√≠ vl√°knit√Ĺch h√ļb a tvorby kon√≠di√≠. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
҆imo, Ondrej: Gould-Jacobsova reakcia nitrosubstituovan√Ĺch 2-aminobenzotiazolov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Pag√°ńćov√°, Petra, Drtil, Miloslav and Galbov√°, Katar√≠na Granulation of activated sludge in a laboratory upflow sludge blanket reactor Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 125-130      
Bar√°nkov√°, Andrea: Gum√°rensk√© zmesi s magneticky akt√≠vnymi plnivami pre inteligentn√© pl√°Ň°te. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Silva, Daniel P., Br√°nyik, Tom√°Ň°, Dragone, Giuliano, Vicente, Ant√≥nio A., Teixeira, Jos√© A. and Almeida e Silva, Jo√£o B. High gravity batch and continuous processes for beer production: Evaluation of fermentation performance and beer quality Chemical Papers, Vol.62, No. 1, 2008, 34-41      
Sz√≠jjarto, Andrej: High-cell density airlift bioreactors - hydrodynamic studies. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hronńćokov√°, Adriana: Hodnotenie konzervańćn√Ĺch prostriedkov v emulzi√°ch. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
DrŇĺ√≠kov√°, Daniela: Hodnotenie stability pitnej vody. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
ńéuriŇ°, Andrej: Homol√≥gy stat√≠nov - synt√©za a vlastnosti. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Draveck√Ĺ, Peter: Hospod√°rsky v√Ĺsledok a vplyv ńćasov√©ho rozl√≠Ň°enia n√°kladov a v√Ĺnosov na jeho √ļroveŇą v podnikoch realizuj√ļcich automatiz√°ciu chemick√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
R√°dy, Andrej: HPLC anal√Ĺza itrakonazolu a jeho metabolitu v krvnom s√©re. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
TomaŇ°kov√°, Adriana: Hydrol√Ĺza lakt√≥zy v dvojf√°zov√Ĺch vodn√Ĺch syst√©moch. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Bogya, Erzs√©bet-S√°ra, Barab√°s, R√©ka, Csavd√°ri, Alexandra, Dejeu, Valentina and B√Ęldea, Ioan Hydroxyapatite modified with silica used for sorption of copper(II) Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 568-573      
Kolandrov√°, Barbora: Hypotek√°rne √ļvery. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Krumeyov√°, Alexandra: Identifik√°cia dynamick√Ĺch vlastnost√≠ modelu ohrievańća vzduchu. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Pritula, Ondrej: Imobiliz√°cia kvapaln√Ĺch r√°dioakt√≠vnych odpadov cementańćn√Ĺmi postupmi. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Kundr√≠kov√°, Katar√≠na: Imobiliz√°cia producentov organick√Ĺch kysel√≠n do PVA g√©lov. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Cis√°rikov√°, Andrea: Imobilizovan√© enz√Ĺmy v deriv√°toch HEC. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Medovńć√≠kov√°, Andrea: In vitro hodnotenie √ļńćinnosti kozmetiky na ochranu pred ultrafialov√Ĺm Ňĺiaren√≠m. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 2    
Telepńć√°kov√°, M., Andruch, V. and Balogh, I. S. Indirect Extraction-Spectrophotometric Determination of Chromium Chemical Papers, Vol.59, No. 2, 2005, 109-112      
Szynkowska, MaŇāgorzata I., Rybicki, Edward, LeŇõniewska, Ewa, Pawlaczyk, Aleksandra, Paryjczak, Tadeusz and Matyjas-Zgondek, Edyta Influence of production progress on the heavy metal content in flax fibers Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 537-542      
Kravcov√°, Andrea: Inhib√≠tory kateps√≠nu B. Izol√°cia produkńćn√Ĺch mikroorganizmov, produkcia a biologick√© vlastnosti. Katedra biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      

Page 1 of 4

Result Pages:    1 2 3 4  next › last »