Browse By Author Name - Ondreji

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set



  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ondrejińćkov√°, Zuzana: Aplik√°cia logistickej koncepcie KANBAN v KIA Motors Slovakia. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Ondrej√≠ńćkov√°, Katar√≠na: Probl√©my oceŇąovania majetkovej podstaty podniku pri prechode na nov√© organizańćn√© usporiadanie. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Ondrejińćka, Juraj: VyuŇĺitie viackol√≥nov√Ĺch zost√°v v plynovej chromatografii na anal√Ĺzu prchav√Ĺch zl√ļńćen√≠n. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.