Browse By Author Name - Pritula, Ondrej

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pritula, Ondrej: Imobiliz√°cia kvapaln√Ĺch r√°dioakt√≠vnych odpadov cementańćn√Ĺmi postupmi. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Pritula, Ondrej: Kvantitat√≠vna rtg a neutr√≥nov√° f√°zov√° anal√Ĺza Portlandsk√©ho slinku. √östav anorganickej ch√©mie, Slovenk√° akad√©mia vied, 2004. 1