Browse By Author Name - Kalina, Andrej

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kalina, Andrej: ńĆistenie odpadov√Ĺch v√īd elektrokoagul√°ciou. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kalina, Andrej: Produkcia bioplynu z cielene pestovan√Ĺch energetick√Ĺch plod√≠n. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.