Browse By Author Name - Trangelov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Trangelov√°, Janette: Biologick√° √ļńćinnosŇ• Fe3+, Fe2+ a Ni2+ komplexov s biologicky akt√≠vnym N-ligandom na riasu Scenedesmus quadricauda a ich akumul√°cia v riasov√Ĺch bunk√°ch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Trangelov√°, Andrea: Environment√°lne zaŇ•aŇĺenie rieńćnych sedimentov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1