Browse By Author Name - Bedru

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
BedruŇąov√°, Martina: Anaer√≥bne spracovanie repn√Ĺch rezkov - vedńĺajŇ°ieho produktu v√Ĺroby cukru. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 2 1