Browse By Author Name - Pag

Browse Results (5 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pag√°ńćov√°, Petra, Drtil, Miloslav and Galbov√°, Katar√≠na Granulation of activated sludge in a laboratory upflow sludge blanket reactor Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 125-130      
StaŇąov√°, I., PlŇ°ko, A., Pag√°ńćov√°, J. and ҆ib√≠kov√°, K. Influence of composition on corroding process of Na2O-K2O-CaO-ZrO2-SiO2 glasses Chemical Papers, Vol.61, No. 1, 2007, 11-15      
Pagurko, Anton: Rast a produkcia metabolitov Lactobacillus reuteri v modelov√Ĺch podmienkach. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, 2008.      
Pag√°ńćov√°, Jana: ҆t√ļdium vplyvu v√°pencovej pr√≠sady na vlastnosti p-cementu. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Pag√°ńćov√°, Petra: Vplyv vybran√Ĺch technologick√Ĺch pr√ļdov na ńćistiareŇą odpadov√Ĺch v√īd Volkswagen Bratislava. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.