Browse By Author Name - Dreve

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
DreveŇą√°k, Peter: Dynamika adsorpcie BSA na membr√°ne Sartobind S pri r√īznych podmienkach mobilnej f√°zy. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.