Browse By Author Name - Pap

Browse Results (14 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
MaŇ°lejov√°, Anna, Kotońćov√°, Adela, Ondrejkovińćov√°, Iveta, Pap√°nkov√°, BlaŇĺena and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia I a II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1999. ISBN 80-227-1271-X      
PapŇ°ov√° - ҆al√°tov√°, ńĹubica: Biorezistentn√© emulgovateńĺn√© obr√°bacie kvapaliny. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 3    
Papp, Tibor: Finanńćn√° anal√Ĺza PeWaS spol. s r.o. SereńŹ. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
P√°pyov√°, Barbora: Finanńćn√° anal√Ĺza podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
Papaj, Jozef: Formul√°cia stabilizańćn√Ĺch syst√©mov zmes√≠ pre duŇ°e a autovloŇĺky. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
PapŇ°o, ńĹubom√≠r: Fytocidn√© l√°tky borov√≠c (Pinus silvestris). Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Pappov√°, Csilla: Marketingov√° strat√©gia v akciovej spolońćnosti PALMA-TUMYS. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Papaj, J√°n: Marketingov√Ĺ management v Ň°.p. V√öCHT Bratislava. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
BriŇ°ki, F., Vukovińá, M., Papa, K., Gomzi, Z. and Domanovac, T. Modelling of composting of food waste in a column reactor Chemical Papers, Vol.61, No. 1, 2007, 24-29      
Papcunov√°, Adriana: Modifik√°cia kvapaln√©ho kauńćuku male√≠nanhydridom. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Pappov√°, Patr√≠cia: P√īsobenie kyseliny peroxyoctovej na recyklovan√© papierensk√© obaly. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
P√°pai, Zolt√°n: Predpoklady ńŹalŇ°ieho v√Ĺvoja chemick√©ho a farmaceutick√©ho priemyslu z aspektu priemyselnej politiky. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Papiernik, Michal: Pr√≠prava cyklohexan√≥nox√≠mu oxid√°ciou cyklohexylam√≠nu na zmesn√Ĺch oxidoch kovov. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Papalov√°, Zuzana: Vplyv niektor√Ĺch adit√≠vnych l√°tok na stabilitu m√§sa. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.