Browse By Author Name - Pappov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pappov√°, Csilla: Marketingov√° strat√©gia v akciovej spolońćnosti PALMA-TUMYS. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Pappov√°, Patr√≠cia: P√īsobenie kyseliny peroxyoctovej na recyklovan√© papierensk√© obaly. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.