Browse By Author Name - Ferancov

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ferancov√°, Adriana: Aplikańćn√© moŇĺnosti bezkontaktnej vodivostnej detekcie v kapil√°rnej izotachofor√©ze. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Ferancov√°, Adriana, Ben√≠kov√°, Katar√≠na, Galandov√°, J√ļlia, Sirotov√°, ńĹudmila and Labuda, J√°n Tests of lipid peroxidation products using the DNA based electrochemical biosensor Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 58-71      
Ferancov√°, Adriana: V√Ĺvoj a vyuŇĺitie senzorov zaloŇĺen√Ĺch na cyklodextr√≠nom modifikovan√Ĺch elektr√≥dach. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.