Browse By Author Name - Moln

Browse Results (17 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Moln√°r, A., MarkoŇ°, J. and Jelemensk√Ĺ, ńĹ. Accuracy of Mathematical Model with Regard to Safety Analysis of Chemical Reactors Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 357-361      
Hu, X., Bekassy-Molnar, E. and Vatai, Gy. Analysis and Characterization of Membrane Fouling of Ultrafiltration Separation for Oil-in-Water Emulsion Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 16-20      
Moln√°rov√°, Jana: Ekotoxicita p√īd v priebehu biodegrad√°cie pentachl√≥rfenolu v pr√≠tomnosti hum√≠nov√Ĺch kysel√≠n. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Balogh, I. S., Moln√°r, J. and Andruch, V. Extraction in the Ni(II)--Organic Ligand--Polymethine Dye--Organic Solvent System and its Application for the Spectrophotometric Determination of Nickel Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 343-346      
Moln√°rov√°, M√°ria: F√°zov√Ĺ diagram a hustota taven√≠n s√ļstavy FLINAK - K2NbF7. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Moln√°r, Ferdinand: MoŇĺnosti vyuŇĺitia fondov Eur√≥pskej √ļnie v podmienkach SR. Oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 1 1  
Moln√°r, Atilla: Posudzovanie bezpeńćnosti a vplyvu chemickej v√Ĺroby na Ňĺivotn√© prostredie. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Moln√°rov√°, Zuzana: Pr√≠prava 2-nitrobenzaldehydu oxid√°ciou 2-nitrotolu√©nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Moln√°rov√°, Monika: Pr√≠prava a anal√Ĺza kyano a rodanokomplexov v medi. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Moln√°r, Tibor: Pr√≠prava NH4+ - dawsonitu a jeho vyuŇĺitie v keramike. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Moln√°r, Attila: Program Tool for Safety Analysis of a Chemical Reactor. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Moln√°rov√°, Ildik√≥: Rastov√° a morfologick√° charakteristika bieleho mutanta Trichoderma viride z√≠skan√©ho p√īsoben√≠m kadmia. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Jelemensk√Ĺ, ńĹ., HariŇ°ov√°, J., Moln√°r, A. and MarkoŇ°, J. Reliable Risk Estimation in the Risk Analysis of Chemical Industry. Case Study: Ammonia Storage Pressurized Spherical Tank Chemical Papers, Vol.58, No. 1, 2004, 48-54      
Moln√°rov√°, Dominika: Spektroskopick√© Ň°t√ļdium fotochemick√Ĺch procesov Irinotecanu v pr√≠tomnosti Co(II)i√≥nov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Stankovsk√°, M., ҆olt√©s, L., Vikartovsk√°, A., Mendichi, R., Lath, D., Moln√°rov√°, M. and Gemeiner, P. Study of Hyaluronan Degradation by Means of Rotational Viscometry: Contribution of the Material of Viscometer Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 348-352      
Moln√°rov√°, Eva: Synt√©za a vlastnosti poly(tiof√©nu) v syntetick√Ĺch zeolitoch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Moln√°rov√°, Erika: Technol√≥gia v√Ĺroby biacetylu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 2