Browse By Author Name - Ner

Browse Results (56 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Fellner, P., JuriŇ°ov√°, J., Khandl, V., S√Ĺkorov√°, A. and Thonstad, J. Adsorption of SO2 on alumina Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 311-314 1    
Ambrov√°, Marta, JuriŇ°ov√°, Jana and Fellner, Pavel Aluminium Electrolysis with Carbon Anode Containing Sulphur Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 3-11      
Kirchner, Michal: Anal√Ĺza rez√≠du√≠ pestic√≠dov r√Ĺchlou kapil√°rnou plynovou chromatografiou. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Gemeiner, Pavol: Anal√Ĺza vlastnost√≠ Ň°trukt√ļr pre tlańćen√ļ elektroniku. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Ambrov√°, Marta, Fellner, Pavel and Thonstad, Jomar Anodic reactions of sulphate in molten salts Chemical Papers, Vol.64, No. 1, 2010, 8-14 1    
GŇāuszcz, PaweŇā, Zakrzewska, Katarzyna, Wagner-Doebler, Irene and Ledakowicz, StanisŇāaw Bioreduction of ionic mercury from wastewater in a fixed-bed bioreactor with activated carbon Chemical Papers, Vol.62, No. 3, 2008, 232-238      
Cartland Glover, G. M., Generalis, S. C. and Thomas, N. H. CFD and Bubble Column Reactors: Simulation and Experiment Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 361-369      
Kavas, H√ľseyin, Kasapońülu, Nermin, Baykal, Abd√ľlhadi and K√∂seońülu, Y√ľksel Characterization of NiFe2O4 nanoparticles synthesized by various methods Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 450-455 1    
Ambrov√°, M., Fellner, P., Gabńćov√°, J. and S√Ĺkorov√°, A. Chemical Reactions of Sulphur Species in Cryolite-Based Melts Chemical Papers, Vol.59, No. 4, 2005, 235-239      
Pr√ľsse, Ulf, Bilancetti, Luca, Buńćko, Marek, Bugarski, Branko, Bukowski, Jozef, Gemeiner, Peter, LewiŇĄska, Dorota, Manojlovic, Verica, Massart, Benjamin, Nastruzzi, Claudio, Nedovic, Viktor, Poncelet, Denis, Siebenhaar, Swen, Tobler, Lucien and Tosi, Azzurra Comparison of different technologies for alginate beads production Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 364-374      
Beijeren, Peter van, Kreis, Peter, Hoffmann, Achim, Mutter, Martina, Sommerfeld, Sven, B√§cker, Werner and G√≥rak, Andrzej Computer-aided process design of affinity membrane adsorbers: a case study on antibodies capturing Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 458-463      
Bryjak, M. and Meissner, W. Concentration of Baker's Yeast Suspension by Means of Membrane Enhanced Drying { Rheological Approach Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 11-15      
Danielik, Vladim√≠r, Fellner, Pavel and Matal, OldŇôich Corrosion of Nickel in the Molten Mixture LiF-NaF-ZrF4 Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 1, 2009, 3-11      
Danielik, Vladim√≠r, Fellner, Pavel, Ambrov√°, Marta and Matal, OldŇôich Corrosion of Nickel-Chromium Alloy in the Molten Mixture LiF-NaF-KF Acta Chimica Slovaca, Vol.1, No. 1, 2008, 36-42      
Pernerstorfer, Matthias and Tratter, Stephan: DigitalizaŐĀcia a prezentaŐĀcia ‚ÄúKomplexu Mauerbach‚ÄĚ. Digit√°lna kniŇĺnica 2010, 22. - 24. september 2010, Jasn√°. 2010 2    
Valach, M., Navr√°til, M., Horv√°thov√°, V., Zigov√°, J., ҆turd√≠k, E., Hrab√°rov√°, E. and Gemeiner, P. Efficiency of a fixed-bed and a gas-lift three-column reactor for continuous production of ethanol by pectate-and alginate-immobilized Saccharomyces cerevisiae cells Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 154-159 2    
Leitner, Vladim√≠r: Elektromagnetick√© vlastnosti substituovan√Ĺch oxidov Ňĺeleza pripraven√Ĺch z kvapalnej f√°zy. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Mitl√∂hner, Jozef: Energetick√Ĺ audit v re√°lnom priemyselnom podniku. Prev√°dzka PE a LF, CHEMOSVIT a.s.. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Ner√°d, I., MikŇ°√≠kov√°, E. and Danńõk, V. Enthalpic Analysis of Potassium Heptafluorotantalate Chemical Papers, Vol.57, No. 2, 2003, 73-77      
Ner√°d, I., Kosa, L., MikŇ°√≠kov√°, E. and Adamkovińćov√°, K. Enthalpic analysis of the CaTiSiO5 system Chemical Papers, Vol.60, No. 4, 2006, 274-278 2    
Vagnerov√°, Jana: Finanńćn√° anal√Ĺza emitentov cenn√Ĺch papierov, obchodovateńĺn√Ĺch na trhu organizovanom RM - SYST√ČMOM SLOVAKIA a.s.. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Kirchnerov√°, Katar√≠na: Fyziologick√© a biochemick√© sledovanie vplyvu rozdielnej √ļrovne v√ĹŇĺivy dojn√≠c na zloŇĺenie mlieńćneho tuku. Katedra technickej mikrobiol√≥gie a bioch√©mie CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1987.      
V√°gner, Peter: Heteropolykyseliny - katalyz√°tory na pr√≠pravu chemick√Ĺch Ň°pecial√≠t. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
HanyŇ°ov√°, L., Mokr√Ĺ, M., Kastner, P. and KlimeŇ°, J. HPLC Evaluation of Diclofenac in the Various Forms of Therapeutic Preparations Chemical Papers, Vol.59, No. 2, 2005, 103-108      
Fellner, P. and Danielik, V. Inconsistency of the Thermodynamic Model of Molten Salt Mixtures Based on the Ion Equivalent Fractions Chemical Papers, Vol.57, No. 4, 2003, 237-239      
Fellner, Pavel, Smrńćkov√°, Eva and Pach, Ladislav Influence of admixtures and of mixing on precipitation of Mg(OH)2 from nitrate solution Acta Chimica Slovaca, Vol.2, No. 2, 2009, 14-20      
Vizner, Vladim√≠r: I√≥nov√° v√Ĺmena Zn do ZSM‚ÄĒ5 v pevnej f√°ze. Vplyv charakteristiky ńćast√≠c. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hirnerov√°, Daniela: Izol√°cia a separ√°cia biologicky akt√≠vnych metabolitov Trichoderma viride. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Steinerov√°, Edita: Kondenzańćn√© reakcie pri enz√Ĺmovej hydrol√Ĺze polysacharidov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Ner√°dov√°, Be√°ta: Luminometrick√© meranie √ļńćinnosti sanit√°cie v mliekarenskom priemysle. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Geschwandtner, Michal: MoŇĺnosti intenzifik√°cie anaer√≥bnych procesov na bioplynov√Ĺch staniciach. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Kirschnerov√°, SoŇąa: Multifunkńćn√© s√ļstavy a met√≥dy na modifik√°ciu kn√≠h. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Wallnerov√°, Margita: Niektor√© pr√≠rodn√© antioxidanty ako stabiliz√°tory olejov a stuŇĺen√Ĺch tukov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Ebnerov√°, Miroslava: Odstr√°nenie v√°d na vstrekovan√Ĺch v√Ĺrobkoch. √östav polym√©rnych materi√°lov, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Lichnerov√°, Eva: Oxidańćno-redukńćn√© vlastnosti pyroindolov√Ĺch deriv√°tov stobad√≠nu sledovan√© in situ UV-VIS a EPR spektroelektrochemick√Ĺmi technikami. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Hrab√°rov√°, E., Gemeiner, P. and ҆olt√©s, L. Peroxynitrite: In vivo and In vitro synthesis and oxidant degradative action on biological systems regarding biomolecular injury and inflammatory processes Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 417-437      
Danńõk, V. and Ner√°d, I. Phase Diagram and Structure of Melts of the System CaO‚ÄĒTiO2‚ÄĒSiO2 Chemical Papers, Vol.56, No. 4, 2002, 241-246      
Fellner, P. and Khandl, V. Phase Diagram of the Reciprocal System 2NH+4, Mg2+//SO2-4, 2NO-3‚ÄďH2O Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 221-223      
Majtnerov√°, Andrea: Postavenie kapit√°lov√©ho trhu v syst√©me finanńćn√©ho trhu SR. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Fischer, R., H√ĹroŇ°ov√°, E., FiŇ°era, ńĹ., Hametner, C. and CyraŇĄski, M. K. Preparation of 7-Methylenepyrrolo[1,2-c]pyrimidin-1(5H)-ones and their 1,3-Dipolar Cycloadditions towards Isoxazolinyl and Isoxazolidinyl Spironucleosides Chemical Papers, Vol.59, No. 4, 2005, 275-288      
Plencnerov√°, SoŇąa: Production of prebiotic galacto-oligosaccharides by immobilized √ügalactosidase from Lactobacillus reuteri. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kirchner, Michal: R√Ĺchla plynov√° chromatografia v kombin√°cii s hmotnostnou spektrometriou v stopovej a ultrastopovej anal√Ĺze. VyuŇĺitie v anal√Ĺze rez√≠du√≠ pestic√≠dov. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Kellnerov√°, Vlasta: Stanovenie stopov√Ĺch koncentr√°ci√≠ Ň•aŇĺk√Ĺch kovov elektrochemick√Ĺmi met√≥dami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Vagnerov√°, Daniela: ҆t√ļdia balenia sypk√Ĺch a kusov√Ĺch produktov v podmienkach poloprev√°dzky LIKO V√ö Bratislava. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Brenner, Rudolf: ҆t√ļdium vplyvu am√≠nov na termooxid√°ciu a fotooxid√°ciu polyetyl√©nu. Katedra chemickej technol√≥gie plastick√Ĺch l√°tok a vl√°kien CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1986.      
Stankovsk√°, M., ҆olt√©s, L., Vikartovsk√°, A., Mendichi, R., Lath, D., Moln√°rov√°, M. and Gemeiner, P. Study of Hyaluronan Degradation by Means of Rotational Viscometry: Contribution of the Material of Viscometer Chemical Papers, Vol.58, No. 5, 2004, 348-352      
Pal√°t, K., Braunerov√°, G., Milet√≠n, M. and Buchta, V. Synthesis and antifungal activity of alkyland arylsulfanylpyridinylguanidines Chemical Papers, Vol.61, No. 6, 2007, 507-511      
Hippler, Joerg, Hollmann, Markus, Juerling, Heinrich and Hirner, Alfred V. Synthesis and isolation of methyl bismuth cysteine and its definitive identification by high resolution mass spectrometry Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 742-744 3    
Ner√°d, I. and Danńõk, V. Thermodynamic Analysis of Pseudobinary Subsystems of the System CaO‚ÄĒTiO2‚ÄĒSiO2 Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 77-83      
Glover, G. M. Cartland, BlaŇĺej, M., Generalis, S. C. and MarkoŇ°, J. Three-Dimensional Gas-Liquid Simulation of an Airlift Bubble Column Reactor Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 387-392      
Baumgartner, Anton: √öńćinok stabilizańćn√Ĺch pr√≠pravkov na stabilitu p√≠v. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Muncnerov√°, Drahom√≠ra: Vplyv aktivity vodnej f√°zy na rast a tvorbu karotenoidn√Ĺch pigmentov kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Konerack√°, Martina: Vplyv veńĺkosti parn√©ho priestoru na L - G rovnov√°hu pri saturańćnej met√≥de. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Precnerov√°, Lenka: V√Ĺvoj zmes√≠ polyvinylalkohol - hydrolyz√°t kolag√©nu pre v√Ĺrobu vyfukovan√Ĺch f√≥li√≠. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Chovancov√°, Marta, Fellner, Pavel and ҆pirk, Eugen: Z√°klady kor√≥zie a povrchovej √ļpravy kovov√Ĺch materi√°lov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2002. ISBN 80-227-1688-X      
Kolener, Peter: Zber d√°t z n√°plŇąovej rektifikańćnej kol√≥ny. Katedra automatiz√°cie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.