Browse By Author Name - Huc

Browse Results (6 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Bohuck√°, Miriama: Antioxidańćn√© vlastnosti niektor√Ĺch pońĺnohospod√°rskych plod√≠n. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
JuraŇ°ńć√≠k, M., Huc√≠k, M., Sikula, I., Annus, J. and MarkoŇ°, J. Influence of biomass on hydrodynamics of an internal loop airlift reactor Chemical Papers, Vol.60, No. 6, 2006, 441-445      
Huc√≠kov√°, ńĹudmila: OdstraŇąovanie nutrientov a optimaliz√°cia procesu v SBR reaktore. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Huc√≠k, Martin: Prestup l√°tky a hydrodynamika v trojf√°zov√Ĺch airlift reaktoroch. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Huńćkov√°, Marianna: Radik√°lov√° fotopolymeriz√°cia niektor√Ĺch akryl√°tov√Ĺch monom√©rov monitorovan√° met√≥dou RTIR. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Thuc, Luu Huu: ҆t√ļdium procesov plnenia a hydrofobiz√°cie usŇąov√Ĺch materi√°lov. Katedra textilu, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1987.