Browse By Author Name - Pot

Browse Results (16 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Potiskov√°, Jana: Akcelerańćn√© faktory oxid√°cie lipidov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
PotŇĮńćek, F. and Pulcer, M. Displacement of Black Liquor from Pulp Bed Chemical Papers, Vol.58, No. 6, 2004, 377-381      
PotŇĮńćek, F. and Pulcer, M. Displacement washing of pulp with urea solutions Chemical Papers, Vol.60, No. 5, 2006, 365-370      
Potuńćek, F. and Skotnicov√°, I. Influence of Wash Liquid Properties on the Efficiency of Pulp Washing Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 369-373      
Potońć√°r, Jozef: Kinetika oxim√°cie cyklohexanonu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Potzyov√°, Agrikola: Konzervańćn√© l√°tky rastlinn√©ho p√īvodu. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
PotŇĮńćek, F. and Milichovsk√Ĺ, M. Kraft Pulp Bleaching with Hydrogen Peroxide and Peracetic Acid Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 406-411      
Poturnajov√°, Martina: Molecular biological diagnostic of hereditary predisposition to multiple endocrine neoplasia type 2. Fakulta chemickej a potravin√°rskej technol√≥gie, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Potanńćok, Viktor: Objektiviz√°cia urńćenia pr√≠davkov papiera pri tlańći na kot√ļńćov√Ĺch strojoch. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Bubanec, J., ńĆern√°k, J., PotońćŇą√°k, I., Dr√°bik, M. and Lipkowski, J. Preparation, Spectral and Thermal Properties of Two Tetracyanopalladates(II) of Nickel(II) and the Crystal Structure of [Ni(en)3][Pd(CN)4] ] H2O Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 224-231      
Potock√°, Stanislava: Vplyv adit√≠v na v√§zbov√ļ schopnosŇ• bunińćinov√Ĺch vl√°kien. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Ip√≥th, Pavol: Vplyv kultivańćn√Ĺch podmienok na zmeny expresie vybran√Ĺch prote√≠nov v bunk√°ch karcin√≥mu prsn√≠ka. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 3    
Potankov√°, Veronika: Vplyv podmienok lyofiliz√°cie na produkciu fruktozyltransfer√°zy a viabilitu buniek Aureobasidium pullulans CCY-27-1-94. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Potiskov√°, Alena: Vplyv r√īznych faktorov na produkciu penicil√≠nu kult√ļrou P√©nicillium chrysogenum. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
PoŇ•m√°kov√°, Zuzana: VyuŇĺitie controllingov√Ĺch met√≥d kalkul√°cii n√°kladov vo vybranom podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Poturnayov√°, Alexandra: ZloŇĺenie a antioxidańćn√° aktivita piva produkovan√©ho geneticky modifikovan√Ĺmi kvasinkami. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 3